Това съдържание е от архивирана версия на Декларацията ни за поверителност. Вижте тук за текущата ни.

„ограничаване на споделянето или видимостта“

Примери

Например можете да изберете настройките си така, че името и снимката ви да не се показват в реклама.