תוכן זה לקוח מגרסה השמורה בארכיון של מדיניות הפרטיות שלנו. ניתן להציג כאן את מדיניות הפרטיות העדכנית שלנו.

"הגבלת הגדרות שיתוף או חשיפה"

דוגמאות

לדוגמה, תוכל לבחור את ההגדרות כך ששמך והתמונה שלך לא יופיע במודעה.

אפליקציות Google
התפריט הראשי