Nội dung này là từ một phiên bản lưu trữ của Chính sách quyền riêng tư. Hãy xem tại đây để biết Chính sách quyền riêng tư hiện tại của chúng tôi.

"giới hạn cài đặt chia sẻ hoặc hiển thị"

Ví dụ

Ví dụ: bạn có thể chọn cài đặt của bạn sao cho tên và ảnh của bạn không xuất hiện trong quảng cáo.

Các ứng dụng của Google
Menu chính