Αυτό το περιεχόμενο είναι από μια αρχειοθετημένη έκδοση της πολιτικής απορρήτου μας. Δείτε εδώ την τρέχουσα πολιτική απορρήτου.

"σε σχέση με τις πληροφορίες για τις επισκέψεις σε πολλούς ιστότοπους"

Παραδείγματα

Το Google Analytics βασίζεται στα cookie αρχικού κατασκευαστή. Τα δεδομένα που δημιουργούνται από το Google Analytics μπορούν να συνδεθούν, από τον πελάτη του Google Analytics ή από την Google, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της Google, σε cookie τρίτου μέρους, σε σχέση με τις επισκέψεις σε άλλους ιστότοπους, για παράδειγμα, όταν ένας διαφημιζόμενος θέλει να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα του από το Google Analytics για να δημιουργήσει πιο σχετικές διαφημίσεις ή να αναλύσει περαιτέρω την επισκεψιμότητά του. Μάθετε περισσότερα.

Εφαρμογές google
Κύριο μενού