Nội dung này là từ một phiên bản lưu trữ của Chính sách quyền riêng tư. Hãy xem tại đây để biết Chính sách quyền riêng tư hiện tại của chúng tôi.

"được liên kết với thông tin về các lượt truy cập vào nhiều trang web"

Ví dụ

Google Analytics dựa trên cookie của bên thứ nhất. Khách hàng của Google Analytics hoặc Google có thể sử dụng công nghệ của Google để liên kết dữ liệu được tạo ra thông qua Google Analytics với cookie của bên thứ ba, liên quan tới các lượt truy cập vào các trang web khác, chẳng hạn như khi một nhà quảng cáo muốn sử dụng dữ liệu Google Analytics của mình để tạo các quảng cáo liên quan hơn hoặc để phân tích sâu hơn lưu lượng truy cập của mình. Tìm hiểu thêm.

Các ứng dụng của Google
Menu chính