Това съдържание е от архивирана версия на Декларацията ни за поверителност. Вижте тук за текущата ни.

„поддържаме“

Примери

Например постоянно наблюдаваме системите си, за да се уверим, че работят правилно, и да откриваме и поправяме грешки. Също така, когато определена функция престане да бъде достъпна или претърпи срив, преглеждането на информацията в регистрационните файлове преди това събитие ни позволява да анализираме проблема и бързо да възстановим работата на услугата.

Приложения на Google
Главно меню