Nội dung này là từ một phiên bản lưu trữ của Chính sách quyền riêng tư. Hãy xem tại đây để biết Chính sách quyền riêng tư hiện tại của chúng tôi.

"có thể thu thập và xử lý thông tin về vị trí thực của bạn"

Ví dụ

  • Ví dụ: Google Maps có thể điều chỉnh chế độ xem bản đồ vào giữa vị trí hiện tại của bạn. Tìm hiểu thêm. Nếu bạn sử dụng Google Maps for Mobile, chúng tôi sử dụng GPS, WiFi và tín hiệu tháp di động để xác định vị trí của bạn. Tìm hiểu thêm.
  • Khi bạn đang ở gần một trạm xe buýt hoặc ga xe lửa, Google Hiện hành có thể cho bạn biết xe buýt hoặc xe lửa nào sẽ đến tiếp theo.
  • Lịch sử Vị trí cho phép Google lưu trữ lịch sử dữ liệu vị trí của bạn từ tất cả thiết bị mà bạn đã đăng nhập vào tài khoản Google của mình và đã bật Báo cáo Vị trí. Dữ liệu Lịch sử Vị trí và Báo cáo Vị trí có thể được sử dụng bởi bất kỳ ứng dụng hoặc dịch vụ nào của Google. Ví dụ: Google Maps có thể sử dụng dữ liệu để cải thiện kết quả tìm kiếm của bạn dựa trên những nơi mà bạn đã đến. Tìm hiểu thêm.
Các ứng dụng của Google
Menu chính