Това съдържание е от архивирана версия на Декларацията ни за поверителност. Вижте тук за текущата ни.

„може да не функционира правилно“

Примери

Използваме например „бисквитка“ с името „lbcs“, с която е възможно в Google Диск да се отварят много документи в един браузър. Блокирането й ще попречи на продукта да работи правилно. Научете повече.