Nội dung này là từ một phiên bản lưu trữ của Chính sách quyền riêng tư. Hãy xem tại đây để biết Chính sách quyền riêng tư hiện tại của chúng tôi.

"nhiều kết quả tìm kiếm liên quan hơn"

Ví dụ

  • Ví dụ: chúng tôi có thể thực hiện tìm kiếm liên quan và thú vị hơn cho bạn bằng cách bao gồm ảnh, bài đăng và nội dung khác từ bạn và bạn bè của bạn. Khi đăng nhập bằng Google+, bạn sẽ thấy kết quả phù hợp và tiểu sử của những người bạn biết hoặc theo dõi và những người biết hoặc theo dõi bạn có thể xem bài đăng và tiểu sử của bạn trong kết quả của họ. Bạn có thể thay đổi cài đặt tiểu sử bất cứ lúc nào nếu bạn không muốn Google và các công cụ tìm kiếm khác lập chỉ mục tiểu sử của mình. Tìm hiểu thêm.
  • Khi bạn đã đăng nhập vào tài khoản Google của bạn và bật Lịch sử web, bạn có thể nhận được nhiều kết quả tìm kiếm có liên quan hơn dựa trên Lịch sử web của bạn. Lịch sử web bao gồm các tìm kiếm và hoạt động trên web khác của bạn. Bạn có thể tùy chỉnh kết quả tìm kiếm của mình bằng cách sử dụng hoạt động tìm kiếm từ máy tính ngay cả khi bạn đã đăng xuất. Tìm hiểu thêm.
Các ứng dụng của Google
Menu chính