Nội dung này là từ một phiên bản lưu trữ của Chính sách quyền riêng tư. Hãy xem tại đây để biết Chính sách quyền riêng tư hiện tại của chúng tôi.

"và các đối tác của chúng tôi"

Ví dụ

Chúng tôi cho phép các doanh nghiệp tin cậy sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự cho mục đích quảng cáo và nghiên cứu trên dịch vụ của chúng tôi.

Ví dụ: chúng tôi ký kết hợp đồng với các công ty đo lường. Các công ty này sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự để tìm hiểu về đối tượng dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như thông tin nhân khẩu học của những người dùng xem video trên YouTube hoặc quảng cáo. Một ví dụ khác là những người bán hàng trên các trang mua sắm của chúng tôi. Những người này sử dụng cookie để tìm hiểu số lượng người dùng duy nhất xem danh sách sản phẩm của họ.

Các ứng dụng của Google
Menu chính