Това съдържание е от архивирана версия на Декларацията ни за поверителност. Вижте тук за текущата ни.

„защита на Google и потребителите ни“

Примери

Ако например сте загрижени относно неупълномощен достъп до имейла си, „Последна активност в профила“ в Gmail ви показва информация за скорошните действия там, като IP адресите, от които е осъществен достъп до пощата ви, свързаното местоположение, както и часа и датата. Тези данни може да ви помогнат да разберете дали някой е осъществил достъп до имейла ви без ваше знание и кога. Научете повече.