Nội dung này là từ một phiên bản lưu trữ của Chính sách quyền riêng tư. Hãy xem tại đây để biết Chính sách quyền riêng tư hiện tại của chúng tôi.

"bảo vệ"

Ví dụ

Ví dụ: một trong những lý do chúng tôi thu thập và phân tích cookie và địa chỉ IP là để bảo vệ dịch vụ của mình khỏi hình thức lạm dụng tự động.

Việc lạm dụng này có nhiều hình thức, chẳng hạn như gửi spam cho những người dùng Gmail, lấy cắp tiền từ các nhà quảng cáo thông qua hình thức nhấp vào quảng cáo một cách gian lận hoặc kiểm duyệt nội dung bằng cách phát động tấn công Từ chối dịch vụ được phân phối (DDoS).

Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính