Nội dung này là từ một phiên bản lưu trữ của Chính sách quyền riêng tư. Hãy xem tại đây để biết Chính sách quyền riêng tư hiện tại của chúng tôi.

"cung cấp"

Ví dụ

Ví dụ: địa chỉ IP đã gán cho thiết bị của bạn được sử dụng để gửi lại dữ liệu bạn đã yêu cầu đến thiết bị của bạn. Ngoài ra, một số cookie của chúng tôi trên thiết bị của bạn còn giúp chúng tôi xác thực bạn là người có quyền truy cập vào Tài khoản Google của bạn.

Đối với những người dùng đã đăng nhập, một ví dụ khác chính là việc phân tích các ảnh bạn tải lên Google Photos nhằm tạo câu chuyện từ các ảnh đó để bạn có thể chia sẻ. Tìm hiểu thêm. Ngoài ra, email xác nhận chuyến bay bạn nhận được cũng có thể được sử dụng để tạo nút “làm thủ tục” xuất hiện trong Gmail của bạn. Tìm hiểu thêm.

Các ứng dụng của Google
Menu chính