Това съдържание е от архивирана версия на Декларацията ни за поверителност. Вижте тук за текущата ни.

„и други сензори“

Примери

Устройството ви може да има сензори, осигуряващи информация за подпомагане на по-доброто установяване на местоположението ви. Например акселерометърът може да се ползва за определяне на скоростта, а жироскопът – за установяване на посоката на движение.