Nội dung này là từ một phiên bản lưu trữ của Chính sách quyền riêng tư. Hãy xem tại đây để biết Chính sách quyền riêng tư hiện tại của chúng tôi.

"và các bộ cảm biến khác"

Ví dụ

Thiết bị của bạn có thể có các bộ cảm biến giúp cung cấp thông tin nhằm hỗ trợ tìm hiểu vị trí của bạn tốt hơn. Ví dụ: có thể sử dụng gia tốc kế để xác định những yếu tố như tốc độ hoặc con quay hồi chuyển để tìm ra hướng di chuyển.
Các ứng dụng của Google
Menu chính