Това съдържание е от архивирана версия на Декларацията ни за поверителност. Вижте тук за текущата ни.

„по-бързо и по-лесно споделяне с други хора“

Примери

Ако например някой вече е въведен като контакт, Google ще попълни автоматично името му, в случай че искате да го добавите към съобщение в Gmail. Научете повече.