Nội dung này là từ một phiên bản lưu trữ của Chính sách quyền riêng tư. Hãy xem tại đây để biết Chính sách quyền riêng tư hiện tại của chúng tôi.

"chia sẻ với người khác nhanh hơn và dễ dàng hơn"

Ví dụ

Ví dụ: nếu một người nào đó đã có trong danh bạ, Google sẽ tự động điền tên của họ nếu bạn muốn thêm họ vào thư trong Gmail. Tìm hiểu thêm.

Các ứng dụng của Google
Menu chính