Това съдържание е от архивирана версия на Декларацията ни за поверителност. Вижте тук за текущата ни.

„споделяне“

Примери

  • С Google+ например имате много различни опции за споделяне. Можете да споделяте публикации обществено или с ограничена група, да ги заключвате, за да не могат да се споделят повторно, или да ги направите достъпни за по-нататъшно разпространение от всички. Научете повече.
  • Настройката за споделени препоръки контролира дали приятелите ви виждат името и лицето ви до бутона +1 в реклами, когато гледат продукт или марка, означени от вас с +1. Научете повече.