Nội dung này là từ một phiên bản lưu trữ của Chính sách quyền riêng tư. Hãy xem tại đây để biết Chính sách quyền riêng tư hiện tại của chúng tôi.

"chia sẻ"

Ví dụ

  • Ví dụ: với Google+, bạn có nhiều tùy chọn chia sẻ. Bạn có thể chia sẻ bài đăng công khai hoặc với một nhóm hạn chế hoặc bạn có thể khóa bài đăng để không ai chia sẻ lại được hoặc đặt bài đăng ở trạng thái mở để mọi người đều xem được. Tìm hiểu thêm.
  • Cài đặt Xác nhận được chia sẻ sẽ kiểm soát việc bạn bè của bạn nhìn thấy tên và khuôn mặt của bạn bên cạnh nút +1 trong quảng cáo khi họ đang xem sản phẩm hay thương hiệu mà bạn đã +1. Tìm hiểu thêm.
Các ứng dụng của Google
Menu chính