Nội dung này là từ một phiên bản lưu trữ của Chính sách quyền riêng tư. Hãy xem tại đây để biết Chính sách quyền riêng tư hiện tại của chúng tôi.

"những người quan trọng nhất đối với bạn khi trực tuyến"

Ví dụ

Ví dụ: khi bạn nhập địa chỉ vào trường Tới, Cc hoặc Bcc của thư bạn đang soạn, Gmail sẽ đề xuất địa chỉ từ Danh bạ của bạn. Gmail trước tiên sẽ đề xuất địa chỉ bạn gửi email thường xuyên nhất. Tìm hiểu thêm.

Các ứng dụng của Google
Menu chính