Tento obsah pochází z archivované verze našich zásad ochrany soukromí. Aktuální verzi naleznete zde.

Zobrazení a interakce s našimi reklamami

Příklady

Inzerentům pravidelně poskytujeme přehledy o tom, zda jsme na stránce zobrazili jejich reklamu a zda bylo pravděpodobné, že tuto reklamu viděli uživatelé (například zda tato reklama nebyla v části stránky, kterou si uživatel neprohlížel). Sledujeme také další formy interakce, například jak uživatelé pohybovali kurzorem nad reklamou nebo zda uživatelé komunikovali se stránkou, na které se reklama zobrazuje.