תוכן זה לקוח מגרסה השמורה בארכיון של מדיניות הפרטיות שלנו. ניתן להציג כאן את מדיניות הפרטיות העדכנית שלנו.

"הצגת המודעות שלנו ואינטראקציה עמן"

דוגמאות

לדוגמה, אנו מדווחים מעת לעת למפרסמים אם הצגנו את המודעה שלהם בדף והאם סביר שמודעה זו נצפתה על-ידי משתמשים (בניגוד, לדוגמה, למודעה שממוקמת בחלק של הדף שמשתמשים לא גללו אליו). אנו עשויים גם למדוד אינטראקציות אחרות, כגון כיצד משתמשים הזיזו את העכבר מעל מודעה או אם משתמשים קיימו אינטראקציה עם הדף שבו מופיעה המודעה.

אפליקציות Google
תפריט ראשי