Това съдържание е от архивирана версия на Декларацията ни за поверителност. Вижте тук за текущата ни.

„Може да споделяме с обществеността информация, която не ви идентифицира лично“

Примери

Когато голям брой хора започнат да търсят нещо, това може да предостави много полезна информация за определени тенденции в дадения момент. Google Тенденции анализира търсенията в мрежата с Google, за да установи колко търсения са извършени за определен период от време, и публикува тези резултати в обобщен вид.

Научете повече.