Nội dung này là từ một phiên bản lưu trữ của Chính sách quyền riêng tư. Hãy xem tại đây để biết Chính sách quyền riêng tư hiện tại của chúng tôi.

"Chúng tôi có thể chia sẻ công khai thông tin không nhận dạng cá nhân"

Ví dụ

Khi nhiều người bắt đầu tìm kiếm nội dung nào đó, ứng dụng này có thể cung cấp thông tin rất hữu ích về các xu hướng cụ thể tại thời điểm đó. Google Xu hướng phân tích các tìm kiếm web trên Google để tìm hiểu số lượng tìm kiếm đã được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định và chia sẻ các kết quả đó công khai theo cách tổng hợp.

Tìm hiểu thêm.

Các ứng dụng của Google
Menu chính