תוכן זה לקוח מגרסה השמורה בארכיון של מדיניות הפרטיות שלנו. ניתן להציג כאן את מדיניות הפרטיות העדכנית שלנו.

"נקודות גישת Wi-Fi ואנטנות סלולריות"

דוגמאות

לדוגמה, תוכל להפעיל את שירות המיקום של Google כדי לשפר את האפליקציות המבוססות על מיקום במכשירך. אם אתה משתמש בשירות המיקום של Google, המכשיר שלך שולח מידע אודות נקודות גישת Wi-Fi (כגון כתובת MAC ועוצמת האות) ואנטנות סלולריות הנמצאות בקרבת מקום כדי לסייע ל- Google בזיהוי המיקום שלך. תוכל להשתמש בהגדרות המכשיר שלך כדי להפעיל את שירותי המיקום של Google.

למידע נוסף.

אפליקציות Google
תפריט ראשי