Tento obsah pochádza z archivovanej verzie pravidiel ochrany súkromia. Aktuálnu verziu nájdete tu.

„prístupové body do siete Wi-Fi a vysielače mobilného signálu“

Príklady

Môžete napríklad povoliť služby určovania polohy od spoločnosti Google, aby ste tak vylepšili aplikácie založené na polohe nachádzajúce sa na vašom zariadení. Ak používate služby určovania polohy od spoločnosti Google, vaše zariadenie odosiela spoločnosti Google informácie o prístupových bodoch do siete Wi-Fi (ako sú adresa MAC a sila signálu) a vysielačoch mobilného signálu v okolí, aby tak mohla určiť vašu polohu. Služby určovania polohy Google môžete aktivovať pomocou nastavení vášho zariadenia.

Viac informácií.