תוכן זה לקוח מגרסה השמורה בארכיון של מדיניות הפרטיות שלנו. ניתן להציג כאן את מדיניות הפרטיות העדכנית שלנו.

"פעילותך באפליקציות ובאתרים אחרים"

דוגמאות

ייתכן שהפעילות הזו נובעת מהשימוש שלך במוצרי Google כמו Chrome Sync או ביקורים שלך באפליקציות ובאתרים שפועלים בשותפות עם Google. אפליקציות ואתרים רבים חוברים בשותפות אל Google כדי לשפר את התוכן והשירותים שלהם. לדוגמה, אתר עשוי להשתמש בשירותי הפרסום שלנו (כגון AdSense) או בכלי הניתוח שלנו (כגון Google Analytics), או להטמיע תוכן אחר (כגון סרטוני YouTube). מוצרים אלו משתפים מידע לגבי פעילותך עם Google, ובהתאם להגדרות החשבון שלך ולמוצרים שבהם נעשה שימוש (למשל, כאשר שותף משתמש ב-Google Analytics בשילוב עם שירותי הפרסום שלנו), המערכת עשויה לשייך את הנתונים האלו למידע האישי שלך.

לקבלת מידע נוסף על האופן שבו חברת Google משתמשת בנתונים במהלך השימוש שלך באפליקציות או באתרים של השותפים שלנו.

אפליקציות Google
התפריט הראשי