Marcs legals per a les transferències de dades

Data d'entrada en vigor: 1 de febrer de 2020

Cada país té una legislació de protecció de dades pròpia amb nivells de protecció diferents. Independentment d'on es processi la vostra informació, hi apliquem les mateixes proteccions, les quals es descriuen a la Política de privadesa. També complim determinats marcs legals relacionats amb la transferència de dades, com ara els marcs europeus que es descriuen més avall.

La Comissió Europea ha determinat que certs països de fora de l'Espai Econòmic Europeu (EEA) protegeixen les dades personals de manera adequada. Podeu consultar les decisions actuals preses per la Comissió Europea sobre el caràcter adequat de les proteccions. Per transferir dades de l'EEA a altres països, com ara als Estats Units, complim marcs legals que estableixen un nivell de protecció equivalent a l'establert per la legislació de la UE.

Marcs EU-U.S. i Swiss-U.S. Privacy Shields (Escuts de la privadesa UE-EUA i Suïssa-EUA)

Com es descriu a la nostra certificació de Privacy Shield (Escut de la privadesa), complim els principis dels Marcs de l'EU-U.S. Privacy Shield (Escut de la privadesa UE-EUA) i del Swiss-U.S. Privacy Shield (Escut de la privadesa Suïssa-EUA), tal com estableix el Departament de Comerç dels Estats Units amb relació a la recollida, l'ús i la conservació d'informació personal dels estats membres de la Unió Europea (inclosos els membres de l'Espai Econòmic Europeu), del Regne Unit i de Suïssa, respectivament. Google, inclosos Google LLC i les filials que siguin de la seva titularitat als Estats Units, tret de les que s'excloguin explícitament, ha certificat que s'adhereix als principis de Privacy Shield (Escut de la privadesa). Google és responsable de la informació personal que es comparteixi amb tercers en virtut del principi de transferència ulterior per al tractament extern en nom nostre, tal com es descriu a la secció "Compartir la informació". Per obtenir més informació sobre el programa de Privacy Shield (Escut de la privadesa) i consultar la certificació de Google, ves al lloc web de Privacy Shield (Escut de la privadesa).

Si teniu cap pregunta sobre les pràctiques de privadesa de Google amb relació a la nostra certificació de l'Escut de la privadesa, no dubteu a contactar-nos. Google està subjecte a les competències d'investigació i d'aplicació de la Comissió Federal de Comerç dels Estats Units (FTC). També podeu presentar una reclamació a la vostra autoritat local de protecció de dades, i hi treballarem conjuntament per resoldre els dubtes que tingueu. En determinades circumstàncies, l'acord de l'Escut de la privadesa estableix el dret de recórrer a un arbitratge vinculant per resoldre les reclamacions no resoltes per altres mitjans, tal com es descriu a l'Apèndix I dels principis de l'Escut de la privadesa.

Clàusules contractuals model

La Comissió Europea ha aprovat l'ús de clàusules contractuals model per assegurar-se que les dades transferides fora de l'EEA estiguin protegides de manera adequada. En incloure aquestes clàusules en un contracte subscrit entre les parts que transfereixen dades, les dades personals es poden protegir en transferir-les fora de l'EEA a països que la Comissió Europea no considera que protegeixin les dades personals de manera adequada.

Google ofereix aquestes clàusules contractuals model als clients dels seus serveis empresarials, com ara G Suite i Google Cloud Platform. Per obtenir informació detallada sobre l'ús que fa Google de les clàusules contractuals model, aneu a privacy.google.com/businesses.