Νομικά πλαίσια για μεταφορές δεδομένων

Ισχύει από 25 Μαΐου 2018

Η νομοθεσία προστασίας δεδομένων διαφέρει ανάλογα με τη χώρα, με κάποιες χώρες να παρέχουν μεγαλύτερη προστασία από άλλες. Ανεξάρτητα από το πού γίνεται η επεξεργασία των στοιχείων σας, εφαρμόζουμε τις ίδιες μεθόδους προστασίας που περιγράφονται στην Πολιτική Απορρήτου. Συμμορφωνόμαστε επίσης με ορισμένα νομικά πλαίσια αναφορικά με τη μεταφορά των δεδομένων, όπως τα ευρωπαϊκά πλαίσια που περιγράφονται παρακάτω.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καθορίσει ποιες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) προστατεύουν επαρκώς τα προσωπικά δεδομένα. Μπορείτε να ελέγξετε τις τρέχουσες αποφάσεις επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ. Για τη μεταφορά δεδομένων από τον ΕΟΧ σε άλλες χώρες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, συμμορφωνόμαστε με τα νομικά πλαίσια που θεσπίζουν ένα ισοδύναμο επίπεδο προστασίας με τη νομοθεσία της ΕΕ.

Πλαίσια "EU-US Privacy Shield Framework" και "Swiss-US Privacy Shield Framework"

Όπως περιγράφεται στην πιστοποίηση "Ασπίδα απορρήτου" (Privacy Shield), συμμορφωνόμαστε με τα νομικά πλαίσια "EU-US Privacy Shield Framework" και "Swiss-US Privacy Shield Framework" όπως ορίζονται από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, αναφορικά με τη συλλογή, τη χρήση και τη διατήρηση προσωπικών στοιχείων από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ελβετία αντίστοιχα. Η Google, συμπεριλαμβανομένης της Google LLC και των θυγατρικών πλήρους ιδιοκτησίας της στις ΗΠΑ, έχει πιστοποιήσει ότι συμμορφώνεται με τις αρχές της Ασπίδας απορρήτου. Στην Google παραμένουμε υπεύθυνοι για όλα τα προσωπικά στοιχεία σας που κοινοποιούνται υπό την Αρχή μεταβίβασης σε τρίτα μέρη για εξωτερική επεξεργασία εκ μέρους μας, όπως περιγράφεται στην ενότητα "Κοινοποίηση των πληροφοριών σας". Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα "Ασπίδα απορρήτου" και να δείτε την πιστοποίηση της Google, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Ασπίδας απορρήτου.

Εάν έχετε κάποιο ερώτημα σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας αναφορικά με την πιστοποίηση "Ασπίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων", σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Η Google υπόκειται στην ερευνητική και εκτελεστική εξουσία της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου των ΗΠΑ (US Federal Trade Commission (FTC)). Μπορείτε επίσης να υποβάλετε καταγγελία στις τοπικές αρχές προστασίας δεδομένων και εμείς θα συνεργαστούμε μαζί τους για τη διευθέτηση του ζητήματός σας. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, το νομικό πλαίσιο "Ασπίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων" παρέχει το δικαίωμα επίκλησης δεσμευτικής διαιτησίας για την επίλυση παραπόνων που δεν επιλύθηκαν με άλλο τρόπο, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Ι των αρχών της Ασπίδας προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Πρότυπες ρήτρες συμβάσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει τη χρήση πρότυπων ρητρών συμβάσεων ως μέσο διασφάλισης επαρκούς προστασίας κατά τη μεταφορά δεδομένων έξω από τον ΕΟΧ. Ενσωματώνοντας τις πρότυπες ρήτρες συμβάσεων σε μια σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ μερών που μεταφέρουν δεδομένα, τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να προστατευτούν κατά τη μεταφορά έξω από τον ΕΟΧ, σε χώρες που δεν έχουν κριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι προστατεύουν επαρκώς τα προσωπικά δεδομένα.

Η Google παρέχει αυτές τις πρότυπες ρήτρες συμβάσεων στους πελάτες των επαγγελματικών υπηρεσιών της, συμπεριλαμβανομένων των GSuite και Google Cloud Platform. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση των πρότυπων ρητρών συμβάσεων της Google στη διεύθυνση privacy.google.com/businesses.