Νομικά πλαίσια για μεταφορές δεδομένων

Ισχύει από 30 Σεπτεμβρίου 2020

Η νομοθεσία προστασίας δεδομένων διαφέρει ανάλογα με τη χώρα, με κάποιες χώρες να παρέχουν μεγαλύτερη προστασία από άλλες. Ανεξάρτητα από το πού γίνεται η επεξεργασία των στοιχείων σας, εφαρμόζουμε τις ίδιες μεθόδους προστασίας που περιγράφονται στην Πολιτική Απορρήτου. Συμμορφωνόμαστε επίσης με ορισμένα νομικά πλαίσια αναφορικά με τη μεταφορά των δεδομένων, όπως τα ευρωπαϊκά πλαίσια που περιγράφονται παρακάτω.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καθορίσει ποιες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) προστατεύουν επαρκώς τα προσωπικά δεδομένα. Μπορείτε να ελέγξετε τις τρέχουσες αποφάσεις επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ. Για τη μεταφορά δεδομένων από τον ΕΟΧ σε άλλες χώρες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, συμμορφωνόμαστε με τα νομικά πλαίσια που θεσπίζουν ένα ισοδύναμο επίπεδο προστασίας με τη νομοθεσία της ΕΕ.

Πρότυπες ρήτρες συμβάσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει τη χρήση πρότυπων ρητρών συμβάσεων ως μέσο διασφάλισης επαρκούς προστασίας κατά τη μεταφορά δεδομένων έξω από τον ΕΟΧ. Ενσωματώνοντας τις πρότυπες ρήτρες συμβάσεων σε μια σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ μερών που μεταφέρουν δεδομένα, τα προσωπικά δεδομένα θεωρούνται προστατευμένα κατά τη μεταφορά έξω από τον ΕΟΧ ή το Ηνωμένο Βασίλειο σε χώρες που δεν καλύπτονται από μια απόφαση επάρκειας.

Βασιζόμαστε σε αυτές τις πρότυπες ρήτρες συμβάσεων για τις μεταφορές δεδομένων.

Η Google παρέχει αυτές τις πρότυπες ρήτρες συμβάσεων στους πελάτες των επαγγελματικών υπηρεσιών της, συμπεριλαμβανομένων των Google Workspace, Google Cloud Platform, Google Ads και άλλων προϊόντων διαφήμισης και μετρήσεων. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση των πρότυπων ρητρών συμβάσεων για επαγγελματικές υπηρεσίες της Google στη διεύθυνση privacy.google.com/businesses.

Πλαίσια EU-US Privacy Shield (ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ–ΗΠΑ) και Swiss-U.S. Privacy Shield (ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής Ελβετίας–ΗΠΑ)

Όπως περιγράφεται στην πιστοποίηση Privacy Shield (ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής), συμμορφωνόμαστε με τα νομικά πλαίσια της EU-U.S. Privacy Shield (ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ–ΗΠΑ) και της Swiss-U.S. Privacy Shield (ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής Ελβετίας–ΗΠΑ) όπως ορίζονται από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, αναφορικά με τη συλλογή, τη χρήση και τη διατήρηση προσωπικών στοιχείων από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συμπεριλαμβανομένων των χωρών που ανήκουν στον ΕΟΧ) και το ΗΒ και την Ελβετία αντίστοιχα. Η Google, συμπεριλαμβανομένης της Google LLC και των θυγατρικών πλήρους ιδιοκτησίας της στις ΗΠΑ (εκτός εάν εξαιρούνται ρητά), έχει πιστοποιήσει ότι συμμορφώνεται με τις αρχές του Privacy Shield (ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής). Στην Google παραμένουμε υπεύθυνοι για όλα τα προσωπικά στοιχεία σας που κοινοποιούνται σύμφωνα με την Περιτέρω Αρχή Μεταβίβασης σε τρίτα μέρη για εξωτερική επεξεργασία εκ μέρους μας, όπως περιγράφεται στην ενότητα "Κοινοποίηση των πληροφοριών σας". Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα Privacy Shield (ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής) και να δείτε την πιστοποίηση της Google, επισκεφτείτε τον ιστότοπο του Privacy Shield (ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής).

Εάν έχετε κάποιο ερώτημα σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας αναφορικά με την πιστοποίηση "Ασπίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων", σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Η Google υπόκειται στην ερευνητική και εκτελεστική εξουσία της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου των ΗΠΑ (US Federal Trade Commission (FTC)). Μπορείτε επίσης να υποβάλετε καταγγελία στις τοπικές αρχές προστασίας δεδομένων και εμείς θα συνεργαστούμε μαζί τους για τη διευθέτηση του ζητήματός σας. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, το νομικό πλαίσιο "Ασπίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων" παρέχει το δικαίωμα επίκλησης δεσμευτικής διαιτησίας για την επίλυση παραπόνων που δεν επιλύθηκαν με άλλο τρόπο, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Ι των αρχών της Ασπίδας προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Από τις 16 Ιουλίου 2020, δεν βασιζόμαστε πλέον στο EU-U.S. Privacy Shield (ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ–ΗΠΑ) για τη μεταφορά δεδομένων που προέρχονται από τον ΕΟΧ ή το Ηνωμένο Βασίλειο στις ΗΠΑ.

Εφαρμογές google
Κύριο μενού