Andmeedastuse õiguslik raamistik

Jõustub 1. veebruar 2020

Andmekaitseseadused on riigiti erinevad. Ühed riigid pakuvad selles osas rohkem, teised vähem kaitset. Olenemata sellest, kus teie teavet töödeldakse, rakendame samu kaitsemeetmeid, mida on kirjeldatud privaatsuseeskirjades. Peale selle järgime ka andmete edastamisega seotud teatud õiguslikke raamistikke, nagu allpool kirjeldatud Euroopas kehtivad raamistikud.

Euroopa Komisjon on leidnud, et teatud väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) asuvad riigid kaitsevad isiklikke andmeid adekvaatselt. Praeguseid Euroopa Komisjoni otsuseid adekvaatsuse kohta võite vaadata siit. Andmete edastamiseks EMP-st teistesse riikidesse (nt Ameerika Ühendriigid) järgime õiguslikke raamistikke, mis kehtestavad EL-i seadustega samaväärsel tasemel oleva kaitse.

EU-U.S. Privacy Shield (ELi-USA andmekaitseraamistik Privacy Shield) ja Swiss-U.S. Privacy Shield (Šveitsi-USA andmekaitseraamistik Privacy Shield)

Nagu on kirjeldatud meie sertifikaadis Privacy Shield, järgime USA Kaubandusministeeriumi nõuete kohaselt vastavalt Euroopa Liidu liikmesriikides (sh EEA liikmesriikides), Ühendkuningriigis ning Šveitsis isiklike andmete kogumise, kasutamise ja säilitamise osas andmekaitseraamistikke EU-U.S. Privacy Shield (ELi-USA andmekaitseraamistik Privacy Shield) ja Swiss-U.S. Privacy Shield (Šveitsi-USA andmekaitseraamistik Privacy Shield). Google (sh Google LLC ja talle täielikult kuuluvad tütarettevõtted USA-s (kui pole sõnaselgelt välistatud)) on sertifikaadiga kinnitanud, et peab kinni Privacy Shieldi põhimõtetest. Google vastutab jätkuvalt kõigi teie isiklike andmete eest, mida jagatakse meie nimel kolmandate osapooltega väliseks töötlemiseks edasise edastamise põhimõtete järgi, nagu on kirjeldatud jaotises „Teie teabe jagamine”. Kui soovite saada programmi Privacy Shield kohta lisateavet ja vaadata Google'i sertifikaati, külastage Privacy Shieldi veebisaiti.

Kui teil on andmekaitsesertifikaatidega seoses küsimusi privaatsuspõhimõtete kohta, soovitame teil meiega ühendust võtta. Google allub USA Föderaalse Kaubanduskomisjoni (FTC) uurimis- ja õiguskaitseorganitele. Võite viidata ka teie kohalikule andmekaitseorganile esitatud kaebusele ning teeme teie probleemi lahendamiseks nendega koostööd. Teatud juhtudel annab andmekaitseraamistik õiguse siduva vahekohtu otsuse tühistada, et lahendada kaebused, mida muul viisil ei õnnestu lahendada, nagu on kirjeldatud andmekaitsepõhimõtete lisas I.

Tüüplepingu klauslid

Euroopa Komisjon on kinnitanud tüüplepingu klauslite kasutamise, et nende abil tagada adekvaatne kaitse andmete edastamisel väljaspoole EMP-d. Kui kahe andmeid vahetava osapoole vahel sõlmitavasse lepingusse lisatakse tüüplepingu klauslid, on võimalik isiklikke andmeid kaitsta, kui neid edastatakse väljaspoole EMP-d riikidesse, mis Euroopa Komisjoni otsuse järgi ei kaitse isiklikke andmeid adekvaatselt.

Google pakub neid tüüplepingu klausleid oma äriteenuste (sh GSuite ja Google Cloud Platform) klientidele. Lisateavet selle kohta, kuidas Google tüüplepingu klausleid kasutab, leiate saidilt privacy.google.com/businesses.