چارچوب‌های قانونی برای انتقال داده

قابل اجرا از ۹ مهر ۱۳۹۹

قوانین محافظت از داده در میان کشورها متفاوت است، بعضی از کشورها بیشتر از دیگران محافظت ارائه می‌دهند. صرف‌نظر از کشوری که اطلاعاتتان در آن پردازش می‌شود، ما همان محافظت‌های شرح داده شده در خط‌مشی رازداری را اعمال می‌کنیم. همچنین از چارچوب‌های قانونی مشخصی درارتباط با انتقال داده پیروی می‌کنیم، مانند چارچوب‌های اروپایی که در زیر شرح داده شده‌اند.

به تشخیص کمیسیون اروپا، بعضی از کشورهای خارج از منطقه اقتصادی اروپا (EEA) به‌اندازه کافی از داده‌های شخصی محافظت می‌کنند. می‌توانید تصمیمات جدید کمیسیون اروپا را در زمینه کفایت در اینجا مرور کنید. برای انتقال داده از EEA به سایر کشورها (مانند ایالات متحده)، ما از چارچوب‌های قانونی پیروی می‌کنیم که سطح محافظتی برابر با قانون اتحادیه اروپا ایجاد می‌کنند.

شرط‌های قرارداد مدل

«کمیسیون اروپا» استفاده از شروط قرارداد مدل را به‌عنوان ابزاری برای تضمین محافظت کافی هنگام انتقال داده خارج از منطقه اقتصادی اروپا تأیید کرده است. با لحاظ کردن شروط قرارداد مدل در قرارداد تنظیم‌شده بین طرفین انتقال‌دهنده داده، از داده‌های شخصی هنگام انتقال آن‌ها خارج از منطقه اقتصادی اروپا یا بریتانیا به کشورهایی که تحت پوشش تصمیم کفایت نیستند محافظت می‌شود.

ما برای انتقال داده‌ها به این شروط قرارداد مدل متکی هستیم.

Google این نمونه بندهای قرداد را به مشتریان سرویس‌های کسب‌وکار خود (ازجمله Google Workspace، ‏Google Cloud Platform، ‏Google Ads، و دیگر محصولات تبلیغاتی و سنجشی) نیز ارائه می‌دهد. جزئیات استفاده Google از نمونه بندهای قرارداد برای سرویس‌های کسب‌وکار را می‌توانید در privacy.google.com/businesses مشاهده کنید.

چارچوب‌های «سپر حریم‌صوصی اتحادیه اروپا-ایالات متحده و سوئیس-ایالات متحده» (EU-U.S. and Swiss-U.S. Privacy Shield)

همان‌طور که در گواهینامه «سپر حریم‌خصوصی» (Privacy Shield) ما توضیح داده شد، از «چارچوب‌های سپر حریم‌خصوصی اتحادیه اروپا - ایالات متحده و سوئیس-ایالات متحده» که توسط «وزارت بازرگانی ایالات متحده» درارتباط با جمع‌آوری، استفاده، و نگهداری اطلاعات شخصی کاربران کشورهای عضو اتحادیه اروپا (ازجمله کشورهای عضو «منطقه اقتصادی اروپا») و بریتانیا و سوئیس تعیین شده است پیروی می‌کنیم. Google، ازجمله Google LLC و شرکت‌های تابعه تماماً متعلق به آن در ایالات متحده (مگر مواردی که صریحاً مستثنی شده باشند)، گواهی کرده است که به «اصول سپر حریم‌خصوصی» (Privacy Shield Principles) پایبند است. Google مسئول همه اطلاعات شخصی شما خواهد بود، اطلاعاتی که تحت «اصول انتقال به غیر» (آن‌گونه که در بخش «هم‌رسانی اطلاعات شما» توضیح داده شده است) برای پردازش خارجی از جانب ما دراختیار اشخاص ثالث قرار داده می‌شود. برای اطلاعات بیشتر درباره برنامه «سپر حریم‌خصوصی» و مشاهده گواهینامه Google، لطفاً از وب‌سایت سپر حریم‌خصوصی بازدید کنید.

اگر هرگونه پرسشی درمورد اخطارهای محرمیت ما که درارتباط با «گواهی سپر حریم خصوصی» هستند دارید، لطفاً با ما تماس بگیرید. Google تابع مقامات تحقیقی و اجرایی «کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده (FTC)» است. همچنین می‌توانید شکایتی به مقام محلی محافظت از اطلاعات ارجاع دهید و ما برای برطرف شدن نگرانی شما با آن‌ها همکاری خواهیم کرد. در شرایط خاص، «گواهی سپر حریم خصوصی» حق درخواست داوری مقید را برای حل و فصل شکایت‌هایی که از طریق دیگر حل نمی‌شود (همان‌طور که در ضمیمه به حریم خصوصی سپر اصول توضیح داده شده است) فراهم می‌آورد.

از تاریخ ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۰، دیگر برای انتقال داده از منطقه اقتصادی اروپا یا بریتانیا به ایالات متحده به EU-U.S. Privacy Shield (سپر حریم خصوصی اتحادیه اروپا-ایالات متحده) متکی نیستیم.

برنامه‌های Google
منوی اصلی