Datansiirron lakikäytännöt

Voimassa 30. syyskuuta 2020 alkaen

Tietosuojalainsäädäntö ja suojauksen kattavuus vaihtelevat maiden välillä. Tietoihisi sovelletaan tietosuojakäytännön mukaista suojaa riippumatta siitä, missä ne käsitellään. Noudatamme lisäksi tiettyjä datansiirron lakikäytäntöjä, esimerkiksi alla kuvattuja eurooppalaisia käytäntöjä.

Euroopan komissio on todennut, että tietyt Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuoliset maat suojaavat henkilötietoja riittävässä määrin. Tutustu Euroopan komission nykyisiin riittävyyspäätöksiin täällä. Jotta dataa voidaan siirtää ETA-alueelta toisiin maihin, esim. Yhdysvaltoihin, meidän on noudatettava lakikäytäntöjä, joissa määritellään EU-lakeja vastaava suojaustaso.

Mallisopimuslauseet

Euroopan komissio on hyväksynyt mallisopimuslauseiden käytön varmistamaan ETA:n ulkopuolelle siirrettävän datan riittävän suojauksen. Kun datansiirron osapuolten väliseen sopimukseen lisätään mallisopimuslauseita, katsotaan henkilötiedot suojatuksi siirrettäessä niitä ETA:n tai Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolelle maihin, joissa riittävyyttä koskevaa päätöstä ei sovelleta.

Käytämme näitä mallisopimuslausekkeita datansiirrossa.

Google tarjoaa näitä mallisopimuslauseita myös yrityspalveluasiakkaille, jotka käyttävät Google Workspacea, Google Cloud Platformia, Google Adsia ja muita mainonta- ja mittaustuotteita. Tarkempia tietoja Googlen mallisopimuslauseiden käytöstä yrityspalveluissa on osoitteessa privacy.google.com/businesses.

EU-U.S. Privacy Shield (EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield ‑järjestely) sekä Swiss-U.S. Privacy Shield (Sveitsin ja Yhdysvaltojen Privacy Shield ‑järjestely)

Kuten Privacy Shield ‑sertifikaattimme osoittaa, Google noudattaa Euroopan unionin jäsenmaissa (mukaan lukien ETA-jäsenmaat), Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Sveitsissä asuvien henkilöiden tietojen keräämisessä, käytössä ja säilyttämisessä Yhdysvaltain kauppaministeriön EU-maiden sekä Sveitsin kanssa tekemiä Privacy Shield -järjestelyjä. Google, mukaan lukien Google LLC ja sen kokonaan omistamat tytäryhtiöt Yhdysvalloissa (ellei toisin selkeästi ilmoiteta), on osoittanut noudattavansa Privacy Shield ‑periaatteita. Kuten Tietojesi jakaminen ‑osiossa todetaan, Google on edelleen vastuussa kaikista henkilötiedoista, jotka se siirtää edelleen kolmansien osapuolten ulkoiseen käsittelyyn siirtämistä koskevan periaatteen mukaisesti. Jos haluat lisätietoja Privacy Shield ‑ohjelmasta tai jos haluat nähdä Googlen sertifikaatin, siirry Privacy Shield ‑verkkosivustolle.

Jos sinulla on Privacy Shield ‑sertifikaattiimme liittyviä kysymyksiä tietosuojakäytännöstämme, ota meihin yhteyttä. Yhdysvaltain Federal Trade Commissionin tutkinta- ja täytäntöönpanovaltuudet koskevat Googlea. Voit myös tehdä valituksen paikalliselle tietoturvaviranomaiselle, minkä jälkeen pyrimme ratkaisemaan ongelmasi yhteistyössä kyseisen viranomaisen kanssa. Kuten Privacy Shield ‑periaatteiden liitteessä I todetaan, tietyissä olosuhteissa Privacy Shield ‑sopimus sallii valitusten käsittelyn sitovalla välimiesmenettelyllä, jos valitusta ei voida ratkaista muulla tavoin.

16.7.2020 lähtien emme ole enää noudattaneet EU-U.S. Privacy Shieldiä (EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield ‑järjestely) ETA-alueelta tai Yhdistyneestä kuningaskunnasta peräisin olevan datan siirrossa Yhdysvaltoihin.

Google-sovellukset
Päävalikko