Mga legal na framework para sa mga paglilipat ng data

Epektibo mula Setyembre 30, 2020

Iba-iba ang mga batas sa pagprotekta ng data ayon sa bansa, kung saan nagbibigay ng mas maigting na proteksyon ang iba kumpara sa iba pa. Saan man pinoproseso ang iyong impormasyon, inilalapat namin ang mismong mga proteksyong inilalarawan sa Patakaran sa Privacy. Sumusunod din kami sa ilang partikular na legal na framework kaugnay ng paglilipat ng data, gaya ng mga framework sa Europe na inilalarawan sa ibaba.

Natukoy ng European Commission na nakakapagbigay ng sapat na proteksyon sa personal na data ang ilang partikular na bansa sa labas ng European Economic Area (EEA). Maaari mong suriin dito ang mga kasalukuyang desisyon ng European Commission hinggil sa pagiging sapat. Upang maglipat ng data mula sa EEA papunta sa iba pang bansa, gaya ng United States, sumusunod kami sa mga legal na framework na nagtataguyod ng antas ng proteksyong katumbas ng ibinibigay ng batas ng EU.

Mga kundisyon sa modelong kontrata

Inaprubahan ng European Commission ang paggamit ng mga halimbawang clause sa kontrata bilang paraan ng pagtiyak na may sapat na proteksyon kapag naglilipat ng data sa labas ng EEA. Sa pamamagitan ng pagsasama ng mga halimbawang clause sa kontrata sa isang kontratang binuo sa pagitan ng mga partidong naglilipat ng data, itinuturing na pinoprotektahan ang personal na data kapag inilipat ito sa labas ng EEA o UK sa mga bansang hindi sakop ng adequacy decision.

Nakasalalay kami sa mga halimbawang clause sa kontrata na ito para sa mga paglilipat ng data.

Iniaalok din ng Google ang mga halimbawang clause sa kontrata para sa mga customer ng mga serbisyo sa negosyo nito, kabilang ang G Suite, Google Cloud Platform, Google Ads, at iba pang produkto sa mga ad at pagsusukat. Makikita sa privacy.google.com/businesses ang mga detalye ng paggamit ng Google ng mga halimbawang clause sa kontrata para sa mga serbisyo sa negosyo.

EU-U.S. Framework at Swiss-U.S. Privacy Shield Framework

Gaya ng nakasaad sa aming certification ng Privacy Shield, sumusunod kami sa Mga Framework ng EU-U.S. Privacy Shield (EU-US na Shield ng Privacy) at Swiss-U.S. Privacy Shield (Swiss-US na Shield ng Privacy) na itinakda ng US Department of Commerce kaugnay ng pagkuha, paggamit, at pagpapanatili ng personal na impormasyon mula sa mga bansang miyembro ng European Union (kasama ang mga bansang miyembro ng EEA) at sa UK pati sa Switzerland. Pinapatunayan o cine-certify ng Google, kabilang ang Google LLC at ang mga wholly-owned subsidiary nito sa US (maliban kung malinaw na hindi isinasama rito), na sumusunod ito sa Privacy Shield Principles. Nananatiling responsable ang Google para sa iyong personal na impormasyong ibinabahagi mo sa ilalim ng Onward Transfer Principle sa mga third party, para sa external processing ng mga naturang third party sa ngalan namin, gaya ng inilalarawan sa seksyong “Pagbabahagi ng iyong impormasyon.” Para sa dagdag na kaalaman tungkol sa programang Privacy Shield, at para makita ang certification ng Google, pakibisita ang website ng Privacy Shield.

Kung mayroon kang tanong tungkol sa aming mga kasanayan sa privacy kaugnay sa aming certification ng Privacy Shield, hinihikayat ka naming makipag-ugnayan sa amin. Napapailalim ang Google sa mga kapangyarihan sa pagsisiyasat at pagpapatupad ng Federal Trade Commission (FTC) ng US. Maaari ka ring magsumite ng reklamo sa iyong lokal na awtoridad sa proteksyon ng data at makikipagtulungan kami sa kanila upang lutasin ang iyong alalahanin. Sa ilang partikular na pagkakataon, ibinibigay ng Privacy Shield Framework ang karapatang humingi ng may bisang arbitrasyon upang lutasin ang mga reklamong hindi malutas sa pamamagitan ng anumang iba pang paraan, gaya ng inilalarawan sa Annex I ng Privacy Shield Principles.

Mula noong Hulyo 16, 2020, hindi na kami nakasalalay sa EU-U.S. Privacy Shield (EU-US na Shield ng Privacy) sa paglilipat sa U.S. ng data na nagmula sa EEA o UK.

Mga app ng Google
Pangunahing menu