Adatátvitelre vonatkozó jogi keretrendszerek

Hatályba lépés dátuma: 2020. szeptember 30.

Az adatvédelmi törvények országonként különbözők, és egyes országok szélesebb körű védelmet biztosítanak a többinél. Az Ön adatai feldolgozásának helyétől függetlenül ugyanazt a védelmet biztosítjuk, amelyet az Adatvédelmi irányelvekben találhat. Az adatátvitelhez kapcsolódó bizonyos jogi keretrendszereket is betartjuk, mint például az alább bemutatott európai keretrendszereket.

Az Európai Bizottság úgy határozott, hogy bizonyos, az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országok megfelelően tárolják a személyes adatokat. Az Európai Bizottság aktuális megfelelőségi határozatait itt találhatja. Az EGT-ből más országokba (például az Amerikai Egyesült Államokba) történő adatátvitel esetén betartjuk a jogi keretrendszereket, amelyek az uniós törvényeknek megfelelő szintű védelmet biztosítanak.

Modellszerződés-szakaszok

Az Európai Bizottság elfogadta az adattovábbítási általános szerződési feltételek használatát az EGT területén kívülre továbbított adatok megfelelő védelmének biztosítására. A adattovábbítási általános szerződési feltételek adattovábbításban részt vevő felek között megkötött szerződésbe foglalásával a személyes adatok védettnek minősülnek, amikor az EGT-n és az Egyesült Királyságon kívül olyan országokba irányul az adattovábbítás, amelyekre nem vonatkozik megfelelőségi határozat.

Ezekre az adattovábbítási általános szerződési feltételekre hagyatkozunk adattovábbítás esetén.

A Google az adattovábbítási általános szerződési feltételeket az üzleti szolgáltatásait igénybe vevő ügyfeleinek kínálja – ilyen szolgáltatások például a következők: Google Workspace és Google Cloud Platform, Google Ads és egyéb hirdetési és mérési termékek. További információt találhat a következő linken arról, hogy miként használja a Google az adattovábbítási általános szerződési feltételeket az üzleti szolgáltatásoknál: privacy.google.com/businesses.

Az EU-U.S. Privacy Shield (EU–USA adatvédelmi pajzs) és a Swiss-U.S. Privacy Shield (Svájc–USA adatvédelmi pajzs) keretrendszerei

A Privacy Shield (adatvédelmi pajzs) tanúsítványában leírtaknak megfelelően betartjuk az EU-U.S. Privacy Shield (EU–USA adatvédelmi pajzs) és a Swiss-U.S. Privacy Shield (Svájc–USA adatvédelmi pajzs) keretszabályzatainak kikötéseit, ahogy azt az Amerikai Kereskedelmi Minisztérium az Európai Unió tagországaiból (beleértve az EGT tagországait is), az Egyesült Királyságból és Svájcból származó személyes adatok gyűjtésével, felhasználásával és megőrzésével kapcsolatban előírta. A Google, beleértve a Google LLC vállalatot és annak kizárólagos tulajdonában álló leányvállalatait az Amerikai Egyesült Államokban (kivéve, ha kifejezetten ki vannak zárva), igazolta, hogy betartja a Privacy Shield irányelveit. A Google felelős a felhasználók személyes adataiért, amelyeket az Onward Transfer Principle (továbbítási irányelv) értelmében a saját nevében, külső feldolgozás céljából oszt meg harmadik felekkel „Az Ön adatainak megosztása” részben leírtak szerint. Ha további információra van szüksége a Privacy Shield programról, vagy szeretné megtekinteni a Google tanúsítványát, látogasson el a Privacy Shield webhelyére.

Ha kérdései vannak a Privacy Shield tanúsítványnak megfelelően folytatott adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot. A Google az Amerikai Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottságának (Federal Trade Commission, FTC) vizsgálati és végrehajtási hatáskörébe tartozik. Lehetősége van panaszt benyújtani a helyi adatvédelmi hatóságnál is, amely esetben az adott hatósággal együttműködve próbáljuk megoldani a problémáját. Bizonyos körülmények között a Privacy Shield Framework biztosítja a jogot kötelező erejű választottbírósági eljárás kezdeményezésére a más úton nem rendezhető panaszok megoldására az Privacy Shield irányelveinek I. függelékében leírtaknak megfelelően.

2020. július 16-tól már nem az EU-U.S. Privacy Shield (EU–USA adatvédelmi pajzs) keretrendszerre hagyatkozunk olyan adatok továbbítása esetén, amelyek az EGT-ből vagy az Egyesült Királyságból az USA-ba kerülnek továbbításra.

Google-alkalmazások
Főmenü