מסגרות משפטיות להעברות נתונים

בתוקף החל מ-30 בספטמבר 2020

חוקי הגנת הפרטיות משתנים ממדינה למדינה, ובחלקן ניתנת הגנה נרחבת יותר מאשר באחרות. אנחנו מיישמים הגנות זהות ללא קשר למיקום עיבוד הנתונים. את תיאור ההגנות אפשר לקרוא במדיניות הפרטיות. בנוסף, אנחנו מצייתים למסגרות משפטיות מסוימות הנוגעות להעברת נתונים, כמו המסגרות האירופיות שמתוארות בהמשך.

הנציבות האירופית קבעה שמדינות מסוימות מחוץ לאזור הכלכלי האירופי (EEA) מגנות באופן הולם על נתונים אישיים. אפשר לעיין כאן בהחלטות העדכניות של הנציבות האירופית בנושא התאמת ההגנות. כדי להעביר נתונים מה-EEA אל מדינות אחרות, כמו ארצות הברית, אנחנו פועלים לפי מסגרות משפטיות שקובעות רמת הגנה דומה לזו שקיימת בחוקי האיחוד האירופי.

סעיפי חוזה לדוגמה

הנציבות האירופית אישרה שימוש בסעיפי חוזה לדוגמה כאמצעי להבטיח הגנה הולמת בעת העברת נתונים אל מחוץ ל-EEA. על-ידי שילוב של סעיפי חוזה לדוגמה בחוזה שנחתם בין הגורמים המעבירים את הנתונים, ניתן להגן על נתונים אישיים כשהם מועברים אל מחוץ ל-EEA או אל מחוץ לבריטניה, אל מדינות שאינן כפופות להחלטה בנושא התאמת הגנות.

אנחנו מסתמכים על סעיפי החוזה לדוגמה לצורך העברת נתונים.

Google מציעה את סעיפי החוזה לדוגמה האלה גם ללקוחות המשתמשים בשירותים העסקיים שלה, כולל Google Workspace, ‏Google Cloud Platform, ‏Google Ads וכן מוצרי פרסום ומדידה אחרים. בכתובת privacy.google.com/businesses ניתן למצוא פרטים לגבי השימוש ש-Google עושה בסעיפי חוזה לדוגמה לצורך שירותים עסקיים.

Privacy Shield Frameworks של .EU-U.S ו-Swiss-U.S.‎ (הגנת פרטיות לגבי העברת מידע מהאיחוד האירופי לארה"ב ומשווייץ לארה"ב)

כפי שמתואר באישור ה-Privacy Shield שלנו, אנחנו מצייתים ל-Privacy Shield Frameworks של EU-U.S.‎ ושל Swiss-U.S.‎, כפי שהוגדרו על ידי משרד המסחר האמריקאי (US Department of Commerce) לגבי איסוף, שימוש ושמירה של מידע אישי ממדינות החברות באיחוד האירופי (כולל מדינות החברות ב-EEA), בריטניה ושווייץ. Google, לרבות Google LLC וחברות-הבת שבבעלותה המלאה בארה"ב (אלא אם הוצאו מן הכלל באופן מפורש), אישרה כי היא פועלת בהתאם לעקרונות ה-Privacy Shield.‏ Google נושאת באחריות לכל מידע אישי שלך שמשותף עם צדדים שלישיים במסגרת ה-Onward Transfer Principle לצורך עיבוד חיצוני מטעמנו, כפי שמתואר בסעיף "שיתוף המידע שלך". מידע נוסף על תוכנית Privacy Shield והאישור של Google זמינים באתר של Privacy Shield.

אם יש לך שאלות בנוגע לנוהלי הפרטיות שלנו בהקשר של אישור Privacy Shield, אנו מזמינים אותך לפנות אלינו. Google כפופה לסמכות החקירה והאכיפה של ועדת המסחר הפדרלית של ארצות הברית (FTC). באפשרותך גם להעביר תלונה לרשות המקומית להגנה על נתונים באזורך, ואנו נעבוד עם הרשות כדי להסדיר את התלונה. בנסיבות מסוימות, מסגרת Privacy Shield מקנה את הזכות לדרוש בוררות מחייבת כדי לפתור תלונות שלא נפתרו בדרכים אחרות, כמתואר בנספח א' לעקרונות Privacy Shield‏.

החל מ-16 ביולי 2020, אנחנו כבר לא מסתמכים על מסגרת EU-U.S. Privacy Shield (הגנת פרטיות לגבי העברת מידע מהאיחוד האירופי לארה"ב) לצורך העברת נתונים שמקורם ב-EEA או בבריטניה לארה"ב.

אפליקציות Google
תפריט ראשי