מסגרות משפטיות להעברות נתונים

בתוקף החל מ-25 במאי 2018

חוקי הגנת הפרטיות משתנים ממדינה למדינה, ובחלקן ניתנת הגנה נרחבת יותר מאשר באחרות. אנחנו מיישמים הגנות זהות ללא קשר למיקום עיבוד הנתונים. את תיאור ההגנות אפשר לקרוא במדיניות הפרטיות. בנוסף, אנחנו מצייתים למסגרות משפטיות מסוימות הנוגעות להעברת נתונים, כמו המסגרות האירופיות שמתוארות בהמשך.

הנציבות האירופית קבעה שמדינות מסוימות מחוץ לאזור הכלכלי האירופי (EEA) מגנות באופן הולם על נתונים אישיים. אפשר לעיין כאן בהחלטות העדכניות של הנציבות האירופית בנושא התאמת ההגנות. כדי להעביר נתונים מה-EEA אל מדינות אחרות, כמו ארצות הברית, אנחנו פועלים לפי מסגרות משפטיות שקובעות רמת הגנה דומה לזו שקיימת בחוקי האיחוד האירופי.

Swiss-US Privacy Shield Framework ו-EU-US Privacy Shield Framework

כפי שמתואר באישור Privacy Shield‏ שלנו, אנו מצייתים ל-Swiss-US Privacy Shield Framework ו-EU-US Privacy Shield Framework, כפי שהוגדרו על-ידי משרד המסחר האמריקני, לגבי איסוף מידע אישי ממדינות החברות באיחוד האירופי ושווייץ, שימוש במידע זה ושמירתו. Google, לרבות Google LLC וחברות-הבת שבבעלותה המלאה בארה"ב, אישרה כי היא פועלת בהתאם לעקרונות של Privacy Shield. Google נושאת באחריות לכל המידע האישי שלך שמשותף עם גורמי צד שלישי במסגרת עיקרון ההעברה הלאה לצורך עיבוד חיצוני מטעמנו, כפי שמתואר בקטע "שיתוף המידע שלך". למידע נוסף על תוכנית Privacy Shield, ולהצגת האישור של Google, יש להיכנס לאתר של Privacy Shield.

אם יש לך שאלות בנוגע לנוהלי הפרטיות שלנו בהקשר של אישור Privacy Shield, אנו מזמינים אותך לפנות אלינו. Google כפופה לסמכות החקירה והאכיפה של ועדת המסחר הפדרלית של ארצות הברית (FTC). באפשרותך גם להעביר תלונה לרשות המקומית להגנה על נתונים באזורך, ואנו נעבוד עם הרשות כדי להסדיר את התלונה. בנסיבות מסוימות, מסגרת Privacy Shield מקנה את הזכות לדרוש בוררות מחייבת כדי לפתור תלונות שלא נפתרו בדרכים אחרות, כמתואר בנספח א' לעקרונות Privacy Shield‏.

סעיפי חוזה לדוגמה

הנציבות האירופית אישרה שימוש בסעיפי חוזה לדוגמה כאמצעי להבטיח הגנה הולמת בעת העברת נתונים אל מחוץ ל-EEA. על-ידי שילוב של סעיפי חוזה לדוגמה בחוזה שנחתם בין הגורמים המעבירים את הנתונים, ניתן להגן על נתונים אישיים כשהם מועברים אל מחוץ ל-EEA אל מדינות שהנציבות האירופית קבעה שאינן מגנות באופן הולם על נתונים אישיים.

Google מציעה את סעיפי החוזה לדוגמה הזה ללקוחות של השירותים העסקיים שלה, כולל GSuite ו-Google Cloud Platform. פרטים לגבי השימוש ש-Google עושה בסעיפי חוזה לדוגמה זמינים בכתובת privacy.google.com/businesses.