Duomenų perkėlimo teisiniai nuostatai

Galioja nuo 2020 m. vasario 1 d.

Skirtingose šalyse duomenų apsaugos įstatymai skiriasi, teikiant didesnę ar mažesnę apsaugą. Neatsižvelgdami į tai, kur apdorojama jūsų informacija, taikome vienodą apsaugą, aprašytą privatumo politikoje. Be to, laikomės tam tikrų su duomenų perkėlimu susijusių teisinių nuostatų, pvz., toliau aprašytų Europos nuostatų.

Europos Komisija nustatė, kad tam tikros Europos ekonominei erdvei (EEE) nepriklausančios šalys tinkamai saugo asmens duomenis. Čia galite peržiūrėti Europos Komisijos sprendimą dėl apsaugos tinkamumo. Perkeldami duomenis iš EEE į kitas šalis, pvz., Jungtines Amerikos Valstijas, laikomės teisinių nuostatų, užtikrinančių atitinkamą ES įstatymų nurodytą apsaugą.

„EU-U.S. Privacy Shield“ (ES–JAV privatumo skydo) ir „Swiss-U.S. Privacy Shield“ (Šveicarijos–JAV privatumo skydo) nuostatai

Kaip aprašyta „Privacy Shield“ („Privatumo skydo“) sertifikate, rinkdami, naudodami ir saugodami Europos Sąjungos šalių narių (įskaitant EEE šalis nares) ir JK bei Šveicarijos piliečių asmens informaciją atitinkamai laikomės JAV Komercijos skyriaus nustatytų „EU-U.S. Privacy Shield“ (ES–JAV „privatumo skydo“) ir „Swiss-U.S. Privacy Shield“ (Šveicarijos–JAV „privatumo skydo“) nuostatų. „Google“, įskaitant „Google LLC“ ir jai priklausančias dukterines įmones JAV (nebent būtų aiškiai išskirta), patvirtina, kad laikosi „Privacy Shield“ („Privatumo skydo“) principų. „Google“ lieka atsakinga už bet kokią asmens informaciją, pagal Tolesnio perdavimo principą bendrinamą su trečiosiomis šalimis, siekiant apdoroti ją išorinėse sistemose mūsų vardu, kaip aprašyta skiltyje „Informacijos bendrinimas“. Kad sužinotumėte daugiau apie „Privacy Shield“ („Privatumo skydo“) programą ir galėtumėte peržiūrėti „Google“ sertifikatą, apsilankykite „Privacy Shield“ („Privatumo skydo“) svetainėje.

Jei norite užduoti klausimą, susijusį su mūsų privatumo praktika ir Privatumo skydo sertifikato, rekomenduojame susisiekti su mumis. „Google“ taikomos JAV federalinės prekybos komisijos (angl. „US Federal Trade Commission“, FTC) tyrimų ir vykdymo funkcijos. Taip pat galite pateikti skundą šalies duomenų apsaugos institucijai ir mes spręsdami problemą bendradarbiausime su šia institucija. Esant tam tikroms aplinkybėms privatumo skydo nuostatose suteikiama teisė taikyti arbitražinę procedūrą, norint išspręsti skundus, kurių nepavyksta išspręsti kitomis priemonėmis, kaip nurodyta privatumo skydo principų I priede.

Modelio sutarties sąlygos

Europos Komisija patvirtino modelio sutarties sąlygų naudojimą siekiant užtikrinti tinkamą apsaugą, perkeliant duomenis ne EEE šalyse. Įtraukus modelio sutarties sąlygas į duomenis perkeliančių šalių sudarytą sutartį, asmens duomenys gali būti apsaugoti perkeliant juos iš EEE šalių į šalis, kuriose pagal Europos Komisiją nėra taikoma tinkama asmens duomenų apsauga.

Šias modelio sutarties sąlygas „Google“ teikia savo verslo paslaugų, įskaitant „GSuite“ ir „Google“ debesies platformą, klientams. Išsamią informaciją, kaip „Google“ naudoja modelio sutarties sąlygas, rasite adresu privacy.google.com/businesses.