Datu pārsūtīšanas tiesiskie regulējumi

Spēkā no 2018. gada 25. maijs

Datu aizsardzības tiesību akti dažādās valstīs atšķiras — dažas valstis nodrošina lielāku aizsardzību nekā citas. Neatkarīgi no tā, kur jūsu informācija tiek apstrādāta, mēs nodrošinām vienādu aizsardzību, kas aprakstīta konfidencialitātes politikā. Turklāt nodrošinām atbilstību noteiktiem ar datu pārsūtīšanu saistītiem tiesiskiem regulējumiem, piemēram, tālāk aprakstītajiem Eiropas regulējumiem.

Eiropas Komisija ir lēmusi, ka noteiktas valstis ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) pietiekami aizsargā personas datus. Šeit varat pārskatīt Eiropas Komisijas pašreizējos lēmumus par aizsardzības līmeņa pietiekamību. Pārsūtot datus no EEZ uz citām valstīm, piemēram, Amerikas Savienotajām Valstīm, mēs nodrošinām atbilstību tiesiskiem regulējumiem, kas nosaka Eiropas Savienības tiesību aktiem līdzvērtīgu aizsardzības līmeni.

EU–US un Swiss–US Privacy Shield Frameworks

Mūsu privātuma vairoga programmas apliecinājumā ir norādīts, ka uzņēmums Google ievēro EU–US un Swiss–US Privacy Shield Frameworks, kā to nosaka ASV Tirdzniecības ministrija attiecībā uz Eiropas Savienības dalībvalstu un Šveices iedzīvotāju personas informācijas apkopošanu, izmantošanu un uzglabāšanu. Uzņēmums Google, tostarp Google LLC un tā ASV meitasuzņēmumi, ir apliecinājis, ka ievēro privātuma vairoga programmas principus. Uzņēmums Google ir atbildīgs par visu personas informāciju, kas atbilstoši pārsūtīšanas principam tiek kopīgota ar trešajām pusēm ārējai apstrādei mūsu uzdevumā, kā norādīts sadaļā “Mūsu kopīgotā informācija”. Lai uzzinātu vairāk par privātuma vairoga programmu un skatītu Google apliecinājumu, lūdzu, apmeklējiet privātuma vairoga programmas vietni.

Ja vēlaties uzzināt par mūsu privātuma praksi attiecībā uz privātuma vairoga programmas apliecinājumu, aicinām sazināties ar mums. Uzņēmums Google ir pakļauts ASV Federālās tirdzniecības komisijas (Federal Trade Commission — FTC) izmeklēšanas un izpildes pilnvarām. Varat arī iesniegt sūdzību vietējai datu aizsardzības iestādei, un mēs sadarbosimies ar šo iestādi, lai atrisinātu jūsu problēmu. Kā norādīts privātuma vairoga principu 1. pielikumā, saskaņā ar privātuma vairoga programmas pamatnostādnēm noteiktos gadījumos var ierosināt saistošo šķīrējtiesu, lai atrisinātu sūdzības, kas nav atrisinātas citā veidā.

Līguma standartklauzulas

Eiropas Komisija ir apstiprinājusi līguma standartklauzulu lietošanu pietiekama aizsardzības līmeņa nodrošināšanai, pārsūtot datus ārpus EEZ. Puses, kas pārsūta personas datus ārpus EEZ uz tādām valstīm, kuras pēc Eiropas Komisijas vērtējuma nepietiekami aizsargā personas datus, var iekļaut līgumā līguma standartklauzulas, lai aizsargātu pārsūtāmos personas datus.

Google piedāvā šīs līguma standartklauzulas savu biznesa pakalpojumu klientiem, tostarp GSuite un Google Cloud Platform klientiem. Detalizētu informāciju par to, kā Google izmanto līguma standartklauzulas, var atrast vietnē privacy.google.com/businesses.