Pravni okviri za prenos podataka

Stupa na snagu: 10. februar 2022.

Imamo servere širom sveta i vaši podaci mogu da se obrađuju na serverima koji se nalaze izvan zemlje u kojoj živite. Zakoni o zaštiti podataka se razlikuju od zemlje do zemlje, pa neki pružaju više zaštite od drugih. Bez obzira na to gde se obrađuju vaši podaci, primenjujemo iste nivoe zaštite koji su opisani u politici privatnosti. Pridržavamo se i određenih pravnih okvira koji se odnose na prenos podataka, na primer, okviri opisani u nastavku.

Odluke o adekvatnosti

Evropska komisija je utvrdila da određene zemlje izvan Evropskog ekonomskog prostora (EEP) štite lične podatke na adekvatan način, što znači da podaci mogu da se prenose iz Evropske unije (EU) i Norveške, Lihtenštajna i Islanda u te zemlje treće strane bez potrebe za bilo kakvom dodatnom predostrožnom zaštitom. UK i Švajcarska su odobrili slične odluke o adekvatnosti. Oslanjamo se na sledeće odluke o adekvatnosti u nekim slučajevima:

Standardne ugovorne klauzule

Standardne ugovorne klauzule (SCC) su pismene obaveze između strana koje mogu da se koriste kao osnov za prenose podataka iz Evropske unije u zemlje trećih strana pružanjem odgovarajućih zaštitnih mera za zaštitu podataka. Standardne ugovorne klauzule je odobrila Evropska komisija i strane koje ih koriste ne mogu da ih menjaju (standardne ugovorne klauzule koje je usvojila Evropska komisija možete da vidite ovde, ovde i ovde). Takve klauzule su odobrene i za prenose podataka u zemlje izvan UK i Švajcarske. Oslanjamo se na standardne ugovorne klauzule za prenose podataka kada je to potrebno. Ako želite da dobijete kopiju standardnih ugovornih klauzula, možete da nam se obratite.

Google inkorporira standardne ugovorne klauzule i u ugovore sa klijentima koji koriste njegove poslovne usluge, uključujući Google Workspace, Google Cloud Platform, Google Ads i druge proizvode za oglašavanje i merenje. Saznajte više na privacy.google.com/businesses.

Okviri EU-U.S. i Swiss-U.S. Privacy Shield (Zaštita privatnosti EU–SAD i Švajcarska–SAD)

Kao što je opisano u sertifikatu programa Privacy Shield (Zaštita privatnosti), pridržavamo se okvira EU-U.S. Privacy Shield (Zaštita privatnosti EU–SAD) i Swiss-U.S. Privacy Shield (Zaštita privatnosti Švajcarska–SAD) prema uputstvima Ministarstva trgovine SAD u pogledu prikupljanja, korišćenja i zadržavanja ličnih podataka iz zemalja članica Evropske unije (uključujući zemlje članice EEP-a), Ujedinjenog Kraljevstva, kao i Švajcarske. Google, uključujući Google LLC i njegove podružnice u SAD u punom vlasništvu (osim ako nisu eksplicitno izuzete), poseduje sertifikat da postupa u skladu sa principima programa Privacy Shield (Zaštita privatnosti). Google je i dalje odgovoran za sve lične podatke koji se dele sa trećim stranama u skladu sa principom daljeg prenosa radi eksterne obrade u naše ime, kao što je opisano u odeljku Deljenje vaših informacija. Da biste saznali više o programu Privacy Shield (Zaštita privatnosti) i pregledali Google sertifikat, posetite veb-sajt programa Privacy Shield (Zaštita privatnosti).

Kontaktirajte nas ako imate pitanja o Praksama privatnosti koje se odnose na sertifikat za Zaštitu privatnosti. Google je podložan istražnim postupcima i postupcima sprovođenja mera koje američka Federalna komisija za trgovinu (FTC) ima pravo da sprovodi. Možete i da uputite žalbu lokalnom organu za zaštitu podataka da bismo u saradnji sa njim rešili problem. U određenim okolnostima Okvir zaštite privatnosti pruža pravo da se zahteva obavezujuća arbitraža u svrhu rešavanja žalbi koje nisu rešene drugim sredstvima, kao što je opisano u Aneksu I za principe Zaštite privatnosti.

Od 16. jula 2020. više se ne oslanjamo na EU-U.S. Privacy Shield (Zaštita privatnosti EU–SAD) kad je reč o prenosu podataka koji potiču iz Evropskog ekonomskog prostora ili Ujedinjenog Kraljevstva u SAD.

Google апликације
Главни мени