தரவுப் பரிமாற்றங்களுக்கான சட்டப்பூர்வக் கட்டமைப்புகள்

பயனுள்ள 30 செப்டம்பர், 2020

தரவுப் பாதுகாப்புச் சட்டங்கள் நாடுகளுக்கிடையே வேறுபடும். சில நாடுகளின் சட்டங்கள் மற்றவற்றை விட அதிகப் பாதுகாப்பை வழங்கும். உங்கள் தகவல் எங்கு செயல்படுத்தப்பட்டாலும், தனியுரிமைக் கொள்கையில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள அதே பாதுகாப்புகளை நாங்கள் பயன்படுத்துவோம். கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ள ஐரோப்பியக் கட்டமைப்புகள் போன்ற, தரவுப் பரிமாற்றத்திற்கு தொடர்பான சில சட்டப்பூர்வக் கட்டமைப்புகளுடனும் இணங்குவோம்.

ஐரோப்பியப் பொருளாதாரப் பகுதிக்கு (EEA) வெளியே இருக்கும் சில நாடுகள் போதுமான வகையில் தனிப்பட்ட தரவைப் பாதுகாப்பதாக ஐரோப்பிய ஆணையம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. தற்போதைய ஐரோப்பிய ஆணையத்தின் போதுமான முடிவுகளை இங்கே மதிப்பாய்வு செய்யலாம். தரவை ஐரோப்பியப் பொருளாதாரப் பகுதியிலிருந்து அமெரிக்கா போன்ற பிற நாடுகளுக்குப் பரிமாற்ற, ஐரோப்பிய ஒன்றியச் சட்டத்திற்கு சமமான நிலையில் பாதுகாப்பை நிறுவும் சட்டப்பூர்வக் கட்டமைப்புகளுக்கு இணங்குவோம்.

மாதிரி ஒப்பந்தக் கூறுகள்

ஐரோப்பியப் பொருளாதாரப் பகுதிக்கு வெளியே தரவைப் பரிமாற்றும் போது, போதுமான பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த, மாதிரி ஒப்பந்தக் கூறுகளைப் பயன்படுத்துவதற்கு ஐரோப்பிய ஆணையம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. மாதிரி ஒப்பந்தக் கூறுகளைத் தரவைப் பரிமாற்றும் தரப்பினருக்கிடையில் நிறுவப்படும் ஒப்பந்தத்தில் சேர்த்துக்கொள்வதன் மூலம், தனிப்பட்ட தரவை ஐரோப்பியப் பொருளாதாரப் பகுதி அல்லது யுனைடெட் கிங்டமிலிருந்து, போதுமான தன்மை குறித்த தீர்மானத்தின் கீழ் வராத நாடுகளுக்கு அனுப்பும் போது, அவைப் பாதுகாப்பானதாகக் கருதப்படுகிறது.

தரவுப் பரிமாற்றங்களுக்கு நாங்கள் இந்த 'மாதிரி ஒப்பந்தக்கூறுகளைப்' பின்பற்றுகிறோம்.

Google Workspace, Google Cloud Platform, Google Ads, பிற விளம்பரங்கள் மற்றும் அளவீட்டுத் தயாரிப்புகள் உள்ளிட்ட, தனது வணிகச் சேவைகளின் வாடிக்கையாளர்களுக்கு மாதிரி ஒப்பந்தக் கூறுகளையும் Google வழங்குகிறது. வணிகத்திற்கான மாதிரி ஒப்பந்தக் கூறுகளை Google எப்படிப் பயன்படுத்துகிறது என்ற விவரங்கள் privacy.google.com/businesses என்ற இணைப்பில் கிடைக்கும்.

EU-U.S. (ஐரோப்பிய ஒன்றியம்-அமெரிக்கா) மற்றும் Swiss-U.S. Privacy Shield (சுவிஸ்-அமெரிக்கா தனியுரிமைப் பாதுகாப்பு) கட்டமைப்புகள்

எங்கள் Privacy Shield (தனியுரிமைப் பாதுகாப்பு) சான்றிதழில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி, முறையே ஐரோப்பிய ஒன்றிய உறுப்பு நாடுகள் (EEA உறுப்பு நாடுகள் உட்பட), யுனைடெட் கிங்டம், சுவிட்சர்லாந்து ஆகிய நாடுகளிலிருந்து தனிப்பட்ட தகவலைச் சேகரித்தல், பயன்படுத்துதல், தக்கவைத்தல் ஆகியவை தொடர்பாக அமெரிக்க வணிகத்துறை வகுத்துள்ள EU-U.S. Privacy Shield (ஐரோப்பிய ஒன்றியம்-அமெரிக்கா தனியுரிமைப் பாதுகாப்பு) மற்றும் Swiss-U.S. Privacy Shield (சுவிஸ்-அமெரிக்கா தனியுரிமைப் பாதுகாப்பு) கட்டமைப்புகளுக்கு இணங்கும் வகையில் செயல்படுகிறோம். தனியுரிமைப் பாதுகாப்புக் கோட்பாடுகளுடன் இணங்குவதாக Google, Google LLC மற்றும் அதற்கு முற்றிலும் சொந்தமான அமெரிக்கத் துணை நிறுவனங்கள் உட்பட (வெளிப்படையாக விலக்கப்பட்டாலே தவிர) சான்றளித்துள்ளது. "உங்கள் தகவலைப் பகிர்தல்" என்ற பிரிவில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி எங்கள் சார்பாகப் பிறர் செயல்படுத்துவதற்காகத் தரவை மூன்றாம் தரப்பினருக்குப் பரிமாற்றுவதற்கான கோட்பாட்டின் கீழ், மூன்றாம் தரப்பினருடன் பகிரும் எந்தத் தனிப்பட்ட தகவலுக்கும் Google தொடர்ந்து பொறுப்பேற்கும். Privacy Shield (தனியுரிமைப் பாதுகாப்பு) திட்டத்தைப் பற்றி மேலும் அறிவதற்கும் Googleளின் சான்றளிப்பைப் பார்ப்பதற்கும் Privacy Shield (தனியுரிமைப் பாதுகாப்பு) என்ற இணையதளத்திற்குச் செல்லவும்.

தனியுரிமைப் பாதுகாப்புச் சான்றளிப்பு தொடர்பான எங்கள் தனியுரிமை நடைமுறைகளைப் பற்றி ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால், எங்களைத் தொடர்புகொள்ளவும். அமெரிக்க ஃபெடரல் டிரேட் கமிஷனின் (FTC) விசாரணை மற்றும் செயலாக்க அதிகாரங்களுக்கு Google உட்பட்டதாகும். உங்கள் உள்ளூர் தரவுப் பாதுகாப்பு அதிகாரியிடமும் புகாரளிக்கலாம். சிக்கலைத் தீர்க்க, அவர்களுடன் இணைந்து செயல்படுவோம். சில சூழல்களில், தனியுரிமைப் பாதுகாப்புக் கோட்பாடுகளுக்கான இணைப்பு I இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி, பிற முறைகளைப் பயன்படுத்தித் தீர்க்க முடியாத புகார்களைத் தீர்க்கும் வகையில் சமாதானப் பேச்சைத் தொடங்குவதற்கான உரிமையை தனியுரிமைப் பாதுகாப்புக் கட்டமைப்பு வழங்குகிறது.

ஜூலை 16, 2020 முதல் EEA/யுனைடெட் கிங்டமில் உருவான தரவை அமெரிக்காவிற்குப் பரிமாற்ற EU-U.S. Privacy Shieldஐ (ஐரோப்பிய ஒன்றியம்-அமெரிக்கா தனியுரிமைப் பாதுகாப்பு) நாங்கள் பின்பற்றுவதில்லை.

Google ஆப்ஸ்
முதன்மை மெனு