Belangrijke termen

Aangesloten bedrijven

Een aangesloten entiteit is een entiteit die behoort tot de Google-groep van bedrijven, waaronder de volgende bedrijven die consumentenservices aanbieden in de EU: Google Ireland Limited, Google Commerce Ltd, Google Payment Corp en Google Dialer Inc. Meer informatie over de bedrijven die zakelijke services aanbieden in de EU.

Algoritme

Een proces dat of een verzameling regels die door een computer wordt gevolgd bij het uitvoeren van probleemoplossende activiteiten.

Apparaat

Een apparaat is een computer die kan worden gebruikt om toegang tot Google-services te krijgen. Desktopcomputers, tablets, slimme luidsprekers en smartphones worden bijvoorbeeld allemaal beschouwd als apparaten.

Applicatie-gegevenscache

Een applicatie-gegevenscache is een gegevensopslagplaats op een apparaat. Hierdoor kan een webapplicatie bijvoorbeeld worden uitgevoerd zonder internetverbinding en kunnen de prestaties van de applicatie worden verbeterd door de inhoud sneller te laden.

Browserwebopslag

Met browserwebopslag kunnen websites gegevens in een browser op een apparaat opslaan. Bij gebruik in de modus voor lokale opslag kunnen gegevens worden opgeslagen voor meerdere sessies. Zo kunnen gegevens worden opgehaald ook nadat de browser is gesloten en opnieuw is geopend. HTML 5 is een technologie die webopslag mogelijk maakt.

Cookies

Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Wanneer u de site opnieuw bezoekt, herkent de site uw browser dankzij de cookie. Cookies kunnen gebruikersinstellingen en andere gegevens opslaan. U kunt uw browser zodanig instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat een melding wordt gegeven wanneer een cookie wordt verzonden. Sommige functies of services van een website functioneren wellicht niet goed zonder cookies. Meer informatie over hoe Google cookies gebruikt en hoe Google gegevens (waaronder cookies) gebruikt wanneer u gebruikmaakt van sites of apps van onze partners.

Gevoelige persoonlijke gegevens

Dit is een specifieke categorie van persoonlijke gegevens met betrekking tot onderwerpen zoals vertrouwelijke medische feiten, ras of etnische afkomst, politieke of religieuze overtuigingen of seksualiteit.

Google-account

U kunt toegang krijgen tot sommige van onze services door u aan te melden voor een Google-account en enkele persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken (meestal uw naam, e-mailadres en een wachtwoord). Deze accountgegevens worden gebruikt om uw identiteit te verifiëren wanneer u services van Google gebruikt en om uw account te beschermen tegen ongeoorloofde toegang door anderen. U kunt uw account op elk moment bewerken of verwijderen via de Google-accountinstellingen.

IP-adres

Elk apparaat dat is verbonden met internet, krijgt een nummer toegewezen. Dit wordt een IP-adres (Internet Protocol) genoemd. Deze nummers worden gewoonlijk in geografische blokken toegewezen. Een IP-adres kan vaak gebruikt worden om de locatie te identificeren van waaruit een apparaat verbinding maakt met internet. Kom meer te weten over hoe we locatiegegevens gebruiken.

Niet-persoonlijke gegevens

Dit zijn gegevens over gebruikers die zodanig worden opgeslagen dat deze gegevens niet meer naar een individueel identificeerbare gebruiker verwijzen.

Persoonlijke gegevens

Dit is informatie die u aan ons verstrekt en waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd, zoals uw naam, e-mailadres of factureringsgegevens of andere gegevens die redelijkerwijs aan dergelijke informatie kunnen worden gekoppeld door Google, zoals informatie die we koppelen aan uw Google-account.

Pixeltag

Een pixeltag is een type technologie dat op een website of in het hoofdgedeelte van een e-mail wordt geplaatst om bepaalde activiteiten bij te houden, zoals de weergaven van een website of wanneer een e-mail wordt geopend. Pixeltags worden vaak gebruikt in combinatie met cookies.

Serverlogbestanden

Net als de meeste websites slaan onze servers automatisch uw paginaverzoeken op onze sites op. Dergelijke ‘serverlogbestanden’ omvatten doorgaans informatie zoals uw zoekopdracht, IP-adres, browsertype, browsertaal, datum en tijd van uw zoekopdracht en een of meer cookies die uw browser kunnen herkennen.

Een typisch serverlogbestand voor een zoekopdracht naar 'auto's' ziet er als volgt uit:

123.45.67.89 - 25/Mar/2003 10:15:32 -
http://www.google.com/search?q=cars -
Chrome 112; OS X 10.15.7 -
740674ce2123e969
  • 123.45.67.89 is het IP-adres dat de gebruiker van zijn internetprovider toegewezen heeft gekregen. Afhankelijk van de afspraken die de gebruiker met zijn provider heeft gemaakt, kan de provider deze gebruiker voor elke internetsessie een nieuw adres toekennen.
  • 25/Mar/2003 10:15:32 zijn de datum en tijd van de zoekopdracht.
  • http://www.google.com/search?q=cars is de gevraagde URL, inclusief de zoekopdracht.
  • Chrome 112; OS X 10.15.7 zijn de gebruikte browser en het gebruikte besturingssysteem.
  • 740674ce2123a969 is de unieke cookie-ID die bij het eerste bezoek aan Google aan deze specifieke computer is toegekend. (Cookies kunnen door de gebruiker worden verwijderd. Als gebruikers de cookie sinds hun laatste bezoek aan Google hebben verwijderd, gaat het om de unieke cookie-ID die aan hun apparaat wordt toegekend bij hun volgende bezoek aan Google vanaf dat specifieke apparaat.)

Unieke ID's

Een unieke ID is een tekenreeks die kan worden gebruikt om een browser, app of apparaat uniek te identificeren. Verschillende ID's variëren in hoe permanent deze zijn, of ze hersteld kunnen worden door gebruikers en hoe ze kunnen worden geopend.

Unieke ID's kunnen worden gebruikt voor verschillende doeleinden, waaronder beveiliging en fraudedetectie, het synchroniseren van services zoals uw inbox, het onthouden van uw voorkeuren en het bieden van gepersonaliseerde advertenties. Unieke ID's die worden opgeslagen in cookies, helpen bijvoorbeeld sites met het weergeven van content in uw browser in uw voorkeurstaal. U kunt uw browser zodanig instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat een melding wordt gegeven wanneer een cookie wordt verzonden. Meer informatie over hoe Google cookies gebruikt.

Op andere platforms dan browsers worden unieke ID's gebruikt om een specifiek apparaat of een specifieke app op dat apparaat te herkennen. Een unieke ID zoals de advertentie-ID wordt bijvoorbeeld gebruikt om relevante advertenties te bieden op Android-apparaten en kan worden beheerd in uw apparaatinstellingen. Unieke ID's kunnen ook zijn ingebouwd in een apparaat door de fabrikant (dit wordt soms een universeel unieke ID of UUID genoemd), zoals het IMEI-nummer van een mobiele telefoon. De unieke ID van een apparaat kan bijvoorbeeld worden gebruikt om onze service aan te passen aan uw apparaat of om apparaatproblemen te analyseren die verband houden met onze services.

Verwijzende URL

Een verwijzende URL (Uniform Resource Locator) bevat informatie die een webbrowser overdraagt naar een bestemmingswebsite. Dit gebeurt meestal wanneer u op een link naar die webpagina klikt. De verwijzende URL bevat de URL van de laatste webpagina die de browser heeft bezocht.

Google-apps
Hoofdmenu