Kľúčové výrazy

Adresa IP

Každé zariadenie pripojené k internetu má pridelené jedinečné číslo, ktoré sa nazýva adresa IP. Tieto čísla sa obvykle prideľujú na základe geografických blokov. Pomocou adresy IP môže byť často identifikované miesto, na ktorom sa zariadenie pripája k internetu. Prečítajte si viac o tom, ako používame informácie o polohe.

Algoritmus

Proces alebo skupina pravidiel, podľa ktorých počítač postupuje pri riešení problémov.

Citlivé osobné informácie

Toto je zvláštna kategória osobných informácií, ktoré súvisia s témami, ako sú dôverné zdravotné informácie, rasový či etnický pôvod, politické presvedčenie, vierovyznanie alebo sexualita.

Denníky serverov

Keď navštívite naše webové stránky, naše servery (podobne ako väčšina webových stránok) automaticky zaznamenávajú žiadosti o webové stránky. Tieto „denníky serverov“ zvyčajne obsahujú informácie, ako je vaša webová požiadavka, adresa IP, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas vašej požiadavky a jeden alebo viac súborov cookie, ktoré jednoznačne identifikujú váš prehliadač.

Typický záznam v denníku pre vyhľadávanie slova „autá“ vyzerá takto:

123.45.67.89 - 25/Mar/2003 10:15:32 -
http://www.google.com/search?q=cars -
Chrome 112; OS X 10.15.7 -
740674ce2123e969
  • 123.45.67.89 je adresa internetového protokolu pridelená používateľovi jeho poskytovateľom internetových služieb. V závislosti od typu služby môže poskytovateľ prideliť používateľovi pri každom pripojení k internetu inú adresu.
  • 25/Mar/2003 10:15:32 je dátum a čas dopytu.
  • http://www.google.com/search?q=cars je požadovaná webová adresa vrátane vyhľadávacieho dopytu.
  • Chrome 112; OS X 10.15.7 je použitý prehliadač a operačný systém.
  • 740674ce2123a969 je jedinečný identifikátor súboru cookie pridelený tomuto konkrétnemu počítaču pri prvej návšteve webu Google. (Používatelia môžu súbory cookie odstrániť. Ak používateľ odstránil súbor cookie z počítača od poslednej návštevy webu Google, pôjde o jedinečný identifikátor súboru cookie, ktorý bude počítaču pridelený pri ďalšej návšteve webu Google z tohto konkrétneho zariadenia.)

Informácie, ktoré neumožňujú osobnú identifikáciu

Ide o informácie, ktoré sa o používateľoch zaznamenajú tak, aby už nepredstavovali jednotlivo identifikovateľných používateľov ani na nich neodkazovali.

Jedinečné identifikátory

Jedinečný identifikátor zariadenia je reťazec znakov, ktorý slúži na jednoznačnú identifikáciu prehliadača, aplikácie alebo zariadenia. Rôzne identifikátory sa líšia podľa toho, či sú trvalé, či ich môžu používatelia obnoviť a ako sa dajú používať.

Jedinečné identifikátory je možné použiť na rôzne ciele, napríklad na zabezpečenie, zisťovanie podvodov, synchronizáciu služieb, ako je doručená e-mailová pošta, prípadne na zapamätanie vašich predvolieb či na poskytovanie prispôsobených reklám. Jedinečné identifikátory uložené v súboroch cookie webom napríklad pomáhajú zobrazovať v prehliadači obsah v preferovanom jazyku. Prehliadač môžete nastaviť tak, aby odmietal všetky súbory cookie alebo aby hlásil, keď prebieha posielanie súboru cookie. Prečítajte si, ako spoločnosť Google využíva súbory cookie.

V iných platformách, než sú prehliadače, sa jedinečné identifikátory používajú na rozpoznanie konkrétneho zariadenia alebo aplikácie v zariadení. Jedinečný identifikátor, ako je napríklad reklamný identifikátor, sa používa na poskytovanie relevantných reklám v zariadeniach s Androidom a je ho možné spravovať v nastaveniach zariadenia. Jedinečné identifikátory môže do zariadenia zakódovať tiež výrobca. Také identifikátory sa niekedy nazývajú „univerzálne jedinečné identifikátory“ (skratka UUID) a patrí medzi ne napríklad číslo IMEI mobilného telefónu. Jedinečný identifikátor zariadenia je možné napríklad použiť na prispôsobenie služby v zariadení alebo na analýzu problémov so službami v zariadení.

Osobné údaje

Sú to informácie, ktoré nám poskytnete a ktoré vás osobne identifikujú. Ide napríklad o meno, e-mailovú adresu, fakturačné údaje alebo ďalšie údaje, ktoré môže spoločnosť Google s takýmito informáciami logicky prepojiť (napríklad informácie prepojené s vaším účtom Google).

Partneri

Spriaznený subjekt je entita, ktorá patrí do skupiny spoločností Google vrátane nasledujúcich spoločností, ktoré poskytujú spotrebiteľské služby v EÚ: Google Ireland Limited, Google Commerce Ltd, Google Payment Corp a Google Dialer Inc. Ďalšie informácie o spoločnostiach poskytujúcich obchodné služby v EÚ

Pixlová značka

Pixelová značka je technológia umiestnená na webových stránkach alebo v texte e-mailovej správy. Jej cieľom je sledovať aktivitu na webových stránkach alebo pri otváraní e-mailových správ. Pixelové značky sa často používajú v kombinácii so súbormi cookie.

Súbory cookie

Súbor cookie je malý súbor obsahujúci reťazec znakov, ktorý sa pri návšteve webových stránok odošle do vášho počítača. Pri ďalšej návšteve súbor cookie umožní webu rozpoznať váš prehliadač. Súbory cookie môžu uchovávať predvoľby používateľa a ďalšie údaje. Prehliadač môžete nastaviť tak, aby odmietal všetky súbory cookie alebo aby hlásil, keď prebieha posielanie súboru cookie. Niektoré funkcie webových stránok alebo služieb však nemusia bez súborov cookie správne fungovať. Prečítajte si, ako spoločnosť Google využíva súbory cookie a ako využíva dáta (vrátane súborov cookie), keď používate weby alebo aplikácie našich partnerov.

Účet Google

Niektoré naše služby môžete používať po zaregistrovaní účtu Google a poskytnutí niektorých osobných informácií (obvykle ide o meno, e-mailovú adresu a heslo). Tieto informácie o účte sa použijú na overenie vášho prístupu do služieb spoločnosti Google a na ochranu vášho účtu pred neoprávneným prístupom iných používateľov. Svoj účet môžete kedykoľvek upraviť alebo odstrániť prostredníctvom nastavení účtu Google.

Vyrovnávacia pamäť pre údaje aplikácií

Vyrovnávacia pamäť pre údaje aplikácií je odkladací priestor pre údaje v určitom zariadení. Umožňuje napríklad spustiť webovú aplikáciu aj bez internetového pripojenia a vylepšiť výkonnosť tejto aplikácie rýchlejším načítaním obsahu.

Webová adresa sprostredkovateľa

Webová adresa sprostredkovateľa je informácia, ktorú webový prehliadač odošle cieľovej webovej stránke, obvykle keď používateľ klikne na odkaz na príslušnú stránku. Webová adresa sprostredkovateľa obsahuje webovú adresu poslednej webovej stránky, ktorú prehliadač navštívil.

Webové úložisko prehliadača

Webové úložisko prehliadača umožňuje webom ukladať dáta do prehliadača v zariadení. Pri použití v režime miestneho úložiska umožňuje ukladanie dát vo viacerých reláciách. Dáta je tak možné načítať aj vtedy, keď bol prehliadač zavretý a znova otvorený. Fungovanie webového úložiska umožňuje okrem iného technológia HTML 5.

Zariadenie

Zariadenie je počítač, pomocou ktorého je možné používať služby spoločnosti Google. Za zariadenia sú považované napríklad stolové počítače, tablety, inteligentné reproduktory a smartfóny.

Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka