Paano gumagamit ang Google ng cookies

Ang cookie ay maikling text na ipinapadala sa iyong browser ng website na binibisita mo. Nakakatulong ito sa site na tandaan ang impormasyon tungkol sa iyong pagbisita, kung saan puwede nitong mas mapadali ang pagbisita ulit sa site at gawing mas kapaki-pakinabang ang site para sa iyo.

Halimbawa, gumagamit kami ng cookies para tandaan ang gusto mong wika, para gawing mas nauugnay sa iyo ang mga ad na makikita mo, para bilangin kung ilang bisita ang natatanggap namin sa isang page, para tulungan kang mag-sign up para sa aming mga serbisyo, para protektahan ang data mo, at para tandaan ang iyong mga setting sa ad.

Inilalarawan ng page na ito ang mga uri ng cookies na ginagamit ng Google. Ipinapaliwanag din nito kung paano gumagamit ng cookies sa pag-advertise ang Google at ang aming mga partner. Tingnan ang Pakataran sa Privacy para malaman kung paano namin pinoprotektahan ang iyong privacy sa paggamit namin ng cookies at iba pang impormasyon.

Mga uri ng cookies na ginagamit ng Google

Posibleng ma-store sa iyong browser ang ilan o ang lahat ng cookies na inilalarawan sa ibaba. Para pamahalaan kung paano ginagamit ang cookies, puwede mong tanggihan ang paggamit ng ilang partikular na cookies sa pamamagitan ng iyong mga setting ng pag-personalize ng Google anumang oras sa pamamagitan ng pagbisita sa g.co/privacytools. Puwede mo ring pamahalaan ang cookies sa iyong browser (pero baka walang ganitong visibility sa mga browser para sa mga mobile device). Halimbawa, kung gagamitin mo ang Google Chrome bilang iyong browser, puwede mong bisitahin ang chrome://settings/cookies.

Functionality

Nagbibigay-daan sa mga user ang mga cookies na ginagamit para sa functionality na makipag-ugnayan sa isang serbisyo o site para mag-access ng mga feature na mahalaga sa serbisyong iyon. Kabilang sa mga bagay na itinuturing na mahalaga sa serbisyo ang mga kagustuhan ng mga user sa wika, mga pag-optimize ng produkto na nakakatulong sa pagpapanatili at pagpapaganda ng serbisyo, at pagpapanatili ng impormasyong nauugnay sa session ng user, gaya ng content ng isang shopping cart.

Ginagamit ang ilang cookies sa pagpapanatili ng mga kagustuhan ng user. Halimbawa, karamihan sa mga taong gumagamit ng mga serbisyo ng Google ay may cookie na tinatawag na ‘NID’ sa kanilang mga browser. Naglalaman ang cookie na ito ng natatanging ID na ginagamit para tandaan ang iyong mga kagustuhan at iba pang impormasyon, gaya ng gusto mong wika, ilang resulta ng paghahanap ang gusto mong ipakita sa page ng mga resulta (halimbawa, 10 o 20), at kung gusto mong naka-on ang SafeSearch na filter ng Google. Nag-e-expire ang bawat NID cookie 6 na buwan pagkatapos ng huling paggamit ng user. Nagsasagawa ang isang cookie na tinatawag na ‘VISITOR_INFO1_LIVE’ ng parehong layunin para sa YouTube at ginagamit din ito para mag-detect at lumutas ng mga problema sa serbisyo.

Ginagamit ng YouTube ang ‘PREF’ cookie para mag-store ng impormasyon gaya ng gustong configuration ng page at mga kagustuhan sa pag-playback ng user gaya ng autoplay, pag-shuffle ng content, at laki ng player. Para sa YouTube Music, kabilang sa mga kagustuhang ito ang volume, repeat mode, at autoplay. Nag-e-expire ang cookie na ito 8 buwan pagkatapos ng huling paggamit ng user.

Ginagamit ang ilang cookies para magpanatili at magpaganda ng karanasan ng user sa isang partikular na session ng pag-browse. Halimbawa, ginagamit ng YouTube ang ‘YSC’ para maalala ang input ng user at mag-ugnay ng mga pagkilos ng user. Magtatagal ang cookie na ito hangga't pinapanatiling bukas ng user ang kanilang browser. Tumutulong din ang cookie na ‘pm_sess’ sa pagpapanatili ng session ng pag-browse ng user at nagtatagal ito ng 30 minuto.

Pinapahusay ng ilang cookies ang performance ng mga serbisyo ng Google. Halimbawa, pinapahusay ng ‘CGIC’ ang paghahatid ng mga resulta ng paghahanap sa pamamagitan ng awtomatikong pagkumpleto sa mga query sa paghahanap batay sa paunang input ng user. Tumatagal ang cookie nang 6 na buwan.

Seguridad

Ang cookies na ginagamit para sa seguridad ay nag-o-authenticate ng mga user, pumipigil sa panloloko, at pumoprotekta sa mga user habang nakikipag-ugnayan sila sa isang serbisyo.

Ginagamit ang ilang cookie para mag-authenticate ng mga user, para matulungang tiyakin na ang totoong may-ari lang ng account ang makaka-access sa account na iyon. Halimbawa, naglalaman ang cookies na tinatawag na ‘SID’ at ‘HSID’ ng mga digital na nilagdaan at naka-encrypt na record ng Google Account ID ng user at oras ng pinakakamakailang pag-sign in. Nagbibigay-daan sa amin ang kumbinasyon ng cookies na ito na mag-block ng maraming uri ng pag-atake, gaya ng mga pagtatangkang nakawin ang content ng mga form na isinusumite mo sa mga serbisyo ng Google.

Ginagamit ang ilang cookie para pigilan ang spam, panloloko, at pang-aabuso. Halimbawa, tinitiyak ng cookies na ‘pm_sess’ at ‘YSC’ na ang mga kahilingan sa panahon ng isang session ng pag-browse ay ginawa ng user at hindi ng ibang site. Pinipigilan ng cookies na ito ang pagkilos ng mga nakakapinsalang site nang hindi alam ng user at na kunwaring sila ang user na iyon.

Istatistika

Tumutulong ang cookies na ginagamit para sa analytics na magkolekta ng data na nagbibigay-daan sa mga serbisyo na maunawaan kung paano nakikipag-ugnayan ang mga user sa isang partikular na serbisyo. Nagbibigay-daan ang mga insight na ito sa mga serbisyo na mapabuti ang content at gumawa ng mas mahuhusay na feature para pagandahin ang karanasan ng user.

Tinutulungan ng ibang cookies ang mga site na maunawaan kung paano nakikipag-ugnayan sa kanilang mga pag-aari ang mga bisita nila. Halimbawa, gumagamit ang Google Analytics, isang produkto ng Google na tumutulong sa mga may-ari ng website at app na maunawaan kung paano nakikipag-ugnayan ang mga tao sa isang serbisyo, ng isang hanay ng cookies para mangolekta ng impormasyon at mag-ulat ng mga istatistika sa paggamit ng site nang hindi tinutukoy ang personal na pagkakakilanlan ng mga indibidwal na bisita sa Google. Ang ‘_ga’ ay ang pangunahing cookie na ginagamit ng Google Analytics. Nagbibigay-daan ang ‘_ga’ sa isang serbisyo na matukoy ang isang user kumpata sa isa pa, at nagtatagal ito nang 2 taon. Ginagamit ito ng anumang site na nagpapatupad ng Google Analytics, kabilang ang mga serbisyo ng Google.

Gumagamit din ang mga serbisyo ng Google ng cookies para sa analytics tulad nito, pati ng iba pa tulad ng 'NID' sa Google Search at ‘VISITOR_INFO1_LIVE’ sa YouTube.

Advertising

Gumagamit ang Google ng cookies para sa pag-advertise, kabilang ang paghahatid at pag-render ng mga ad, pag-personalize ng mga ad (depende sa iyong mga setting ng ad sa g.co/adsettings), paglimita sa dami ng beses na ipinapakita ang isang ad sa user, pag-mute ng mga ad na pinili mong hindi makita, at pagsukat ng pagiging epektibo ng mga ad.

  • Ginagamit ang ‘NID’ para sa mga layuning ito para magpakita ng mga Google ad sa mga serbisyo ng Google para sa mga naka-sign out na user
  • Ginagamit ang ‘IDE’ at ‘ANID’ para sa mga layuning ito para makapagpakita ng mga Google ad sa mga site na hindi Google

Puwede ring gamitin ng ibang serbisyo ng Google tulad ng YouTube ang cookies na ito at cookies tulad ng ‘VISITOR_INFO1_LIVE’ para magpakita ng mga ad na mas may kaugnayan.

Kung naka-enable ang mga naka-personalize na ad mo, ginagamit ang ‘ANID’ para maalala ang setting na ito, at nagtatagal ito nang 13 buwan sa European Economic Area (EEA), Switzerland, at sa United Kingdom (UK), at 24 na buwan sa lahat ng ibang lugar. Kung naka-disable ang mga naka-personalize na ad mo, ginagamit ang ‘ANID’ para i-store ang setting na iyon hanggang 2030. Nag-e-expire ang ‘NID’ 6 na buwan pagkatapos ng huling paggamit ng user. Nagtatagal ang ‘IDE’ nang 13 buwan sa EEA, Switzerland, at sa UK at 24 na buwan sa lahat ng ibang lugar.

Ang ilang cookie na ginagamit para sa pag-advertise ay para sa mga user na nagsa-sign in para gamitin ang mga serbisyo ng Google. Halimbawa, ginagamit ang ‘DSID’ para tumukoy ng user na naka-sign in sa mga site na hindi Google, at para matandaan kung pinapahintulutan ng user ang pag-personalize ng ad. Nagtatagal ito nang 2 linggo.

Sa pamamagitan ng platform sa pag-advertise ng Google, makakapag-advertise ang mga negosyo sa mga serbisyo ng Google at sa mga site na hindi Google na nakikipag-partner sa Google.

Sinusuportahan ng ilang cookie ang pagpapakita ng Google ng mga ad sa mga third-party na site, at nakatakda ang mga ito sa domain ng website na binibisita mo. Halimbawa, nagbibigay-daan ang ‘_gads’ sa mga site na magpakita ng mga Google ad, kabilang ang mga naka-personalize na ad. Nagmumula sa Google Analytics ang cookies na nagsisimula sa ‘_gac_’ at ginagamit ng mga advertiser ang mga ito para sukatin ang aktibidad ng user at ang performance ng mga campaign ng ad nila. Nagtatagal nang 13 buwan ang ‘_gads’ na cookie, at 90 araw naman ang ‘_gac_’ na cookies.

Ginagamit ang ilang cookie para sukatin ang performance ng ad at campaign, at ang mga rate ng conversion para sa mga Google ad sa site na binibisita mo. Halimbawa, nagmumula sa Google Analytics ang cookies na nagsisimula sa ‘_gcl_’ at pangunahing ginagamit ang mga ito para matulungan ang mga advertiser na tukuyin kung ilang beses gumagawa ng pagkilos sa kanilang site, gaya ng pagbili, ang mga user na nagki-click sa mga ad nila. Hindi ginagamit para sa pag-personalize ng mga ad ang cookies na ginagamit para sa pagsukat ng mga rate ng conversion. Nagtatagal nang 90 araw ang ‘_gcl_’ na cookies.

Pag-personalize

Pinapaganda ng cookies na ginagamit para sa pag-personalize ang karanasan ng user sa pamamagitan ng pagbibigay ng naka-personalize na content at mga feature.

Depende sa iyong mga setting sa g.co/privacytools, nagbibigay-daan ang ilang cookie para sa mas magagandang rekomendasyon sa isang serbisyo. Halimbawa, ine-enable ng ‘VISITOR_INFO1_LIVE’ ang mga naka-personalize na rekomendasyon sa YouTube batay sa mga dating panonood at paghahanap. At ine-enable ng ‘NID’ ang mga feature ng naka-personalize na autocomplete sa Search habang nagta-type ng mga termino para sa paghahanap ang mga user. Nag-e-expire ang cookies na ito 6 na buwan pagkatapos ng huling paggamit ng user.

Pamamahala sa cookies sa iyong browser

Nagbibigay-daan sa iyo ang karamihan sa mga browser na pamahalaan kung paano itinatakda at ginagamit ang cookies habang nagba-browse ka, at i-clear ang cookies at data mula sa pagba-browse. Posible ring may mga setting ang iyong browser para mapamahalaan mo ang cookies sa bawat site. Halimbawa, nagbibigay-daan sa iyo ang mga setting ng Google Chrome na mag-delete ng kasalukuyang cookies, payagan o i-block ang lahat ng cookie, at magtakda ng mga kagustuhan sa cookie para sa mga website. May Incognito mode din ang Google Chrome, na hindi nagso-store sa device mo ng cookies o history ng mga binisita mong site sa Chrome pagkatapos mong isara ang lahat ng Incognito window.

Mga app ng Google
Pangunahing menu