Så använder Google cookies

En cookie är en liten fil som skickas till din webbläsare när du besöker en webbplats. På så sätt kan webbplatsen spara information om ditt besök så att nästa besök blir lättare och webbplatsen mer användbar för dig.

Vi använder till exempel cookies för att komma ihåg det språk du valt, visa mer relevanta annonser, räkna hur många besökare en viss sida har, hjälpa dig att registrera dig för våra tjänster, skydda din data och spara dina annonsinställningar.

På den här sidan beskrivs vilka typer av cookies som Google använder. Vi förklarar även hur Google och våra partner använder cookies i annonsering. I integritetspolicyn finns mer information om hur vi skyddar din integritet när vi använder cookies och andra uppgifter.

Cookies som används av Google

Vissa eller alla cookies som beskrivs nedan kan sparas i din webbläsare. Du kan styra hur cookies används genom att när som helst neka till att vissa cookies används via Googles anpassningsinställningar på g.co/privacytools. Du kan också hantera cookies i webbläsaren (den här möjligheten kanske inte erbjuds i webbläsare för mobila enheter). Om du till exempel använder webbläsaren Google Chrome kan du besöka chrome://settings/cookies.

Funktioner

Med hjälp av cookies kan användare interagera med en tjänst eller webbplats för att komma åt tjänstens grundläggande funktioner. Funktioner som räknas som grundläggande är bland annat användarens språkval, produktoptimeringar som bidrar till att underhålla och förbättra en tjänst samt hantering av information kopplad till en användares session, till exempel innehållet i en kundvagn.

Vissa cookies används för att hantera en användares inställningar och val. De flesta som använder Google har till exempel cookien NID i sina webbläsare. Denna cookie innehåller ett unikt id som används för att komma ihåg dina inställningar och annan information, till exempel det språk du har valt, hur många sökresultat du vill visa per sida (t.ex. 10 eller 20) samt om du vill att Googles filter SafeSearch ska aktiveras. Varje NID-cookie löper ut sex månader efter användarens senaste användning. En cookie som heter VISITOR_INFO1_LIVE har en liknande funktion för YouTube och används även för att identifiera och lösa problem med tjänsten.

På YouTube används cookien PREF för att lagra information som en användares föredragna sidkonfiguration och uppspelningsinställningar, till exempel automatisk uppspelning, att innehåll ska blandas och vald spelarstorlek. För YouTube Music omfattar dessa inställningar volym, upprepningsläge och automatisk uppspelning. Denna cookie löper ut åtta månader efter användarens senaste användning.

Vissa cookies används för att hantera och förbättra användarupplevelsen under en viss webbläsarsession. På YouTube används till exempel YSC för att spara indata från användare och koppla den till användarnas åtgärder. Denna cookie gäller så länge användaren har webbläsaren öppen. Cookien pm_sess används också för att hantera en användares webbläsarsession och gäller i 30 minuter.

Vissa cookies bidrar till att Googles tjänster fungerar bättre. CGIC förbättrar till exempel leveransen av sökresultat genom att autoslutföra sökfrågor utifrån den första indatan från användaren. Denna cookie gäller i sex månader.

Säkerhet

Cookies används för att autentisera användare på ett säkert sätt, förhindra bedrägeri och skydda användare när de interagerar med en tjänst.

Vissa cookies används för att autentisera användare, så att endast den faktiska kontoägaren har åtkomst till kontot i fråga. Till exempel används två cookies som kallas SID och HSID. De innehåller digitalt signerade och krypterade register över användarens konto-id för Google och tidpunkten för den senaste inloggningen. Kombinationen av dessa cookies gör att vi kan förhindra många attacker, till exempel försök att stjäla innehåll i formulär som du skickar i Googles tjänster.

Vissa cookies används för att förhindra spam, bedrägeri och överträdelser. Två cookies som kallas pm_sess och YSC används till exempel för att säkerställa att förfrågningar i en webbläsarsession kommer från användaren och inte andra webbplatser. Båda dessa cookies förhindrar att skadliga webbplatser utför åtgärder utan användarens vetskap och för användarens räkning.

Analys

Cookies som används för analys samlar in data som ger en bild av hur användare interagerar med en viss tjänst. Med hjälp av detta underlag kan tjänster förbättra innehåll och utveckla bättre funktioner så att användarupplevelsen blir bättre.

Vissa cookies hjälper webbplatser att förstå hur besökarna använder deras egendomar. Exempel: Google Analytics är en produkt från Google som hjälper webbplats- och appägare att förstå hur människor använder en tjänst. I Analytics används en uppsättning cookies för att samla in information och rapportera användningsstatistik för webbplatser utan att personligen identifiera enskilda besökare på Google. Den cookie som huvudsakligen används i Google Analytics kallas _ga. Med hjälp av _ga kan en tjänst skilja på olika användare. Den gäller i två år. Den används på alla webbplatser där Google Analytics är implementerat, bland annat Googles tjänster.

I Googles tjänster används också den här typen av analyscookies tillsammans med andra som NID på Google Sök och VISITOR_INFO1_LIVE på YouTube.

Annonsering

Google använder cookies för annonsering, bland annat för att visa och rendera annonser, anpassa annonser (beroende på dina annonsinställningar på g.co/adsettings), begränsa antalet gånger en annons visas för en användare, dölja annonser som användaren har valt att ignorera och mäta hur bra annonser fungerar.

  • NID används för att visa Google-annonser i Googles tjänster för inloggade användare
  • IDE och ANID används i dessa syften för att visa Google-annonser på sidor utanför Google

Andra tjänster från Google, till exempel YouTube, kan också använda dessa cookies och cookies som VISITOR_INFO1_LIVE för att visa mer relevanta annonser.

Om du har aktiverat anpassade annonser används ANID för att spara inställningar. Den gäller i 24 månader, förutom i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Schweiz och Förenade kungariket där den gäller i 13 månader. Om du har inaktiverat anpassade annonser används ANID för att spara den inställningen fram till 2030. NID löper ut sex månader efter användarens senaste användning. IDE gäller i 24 månader, förutom i EES, Schweiz och Förenade kungariket där den gäller i 13 månader.

Vissa cookies som används för annonsering är avsedda för användare som loggar in i Googles tjänster. DSID används till exempel för att identifiera en inloggad användare på webbplatser som inte kommer från Google och komma ihåg om användaren har tillåtit annonsanpassning. Den gäller i två veckor.

Företag kan annonsera i Googles tjänster och på webbplatser från Googles partner via Googles annonseringsplattform.

Vissa cookies stöder att Google visar annonser på webbplatser från tredje part, och de placeras på domänen för webbplatsen du besöker. Cookien _gads gör det exempelvis möjligt för webbplatser att visa Google-annonser, inklusive anpassade annonser. Cookies som inleds med _gac_ kommer från Google Analytics. Annonsörer använder dessa för att mäta användaraktivitet och annonskampanjers resultat. Cookien _gads gäller i 13 månader. Cookies som inleds med _gac_ gäller i 90 dagar.

Vissa cookies används för att mäta annonsers och kampanjers resultat samt konverteringsfrekvenser för Google-annonser på en webbplats som du besöker. Exempel: Cookies som inleds med _gcl_ kommer från Google Analytics och används främst för att hjälpa annonsörer att avgöra hur många gånger användare som klickar på deras annonser utför en åtgärd på webbplatsen, till exempel att köpa något. Cookies som används för att mäta konverteringsfrekvens används inte för att anpassa annonser. Cookies som inleds med _gcl_ gäller i 90 dagar.

Anpassning

Cookies som används för anpassning förbättrar användarupplevelsen genom att tillhandahålla anpassat innehåll och anpassade funktioner.

Vissa cookies bidrar till bättre rekommendationer i en tjänst, beroende på dina inställningar på g.co/privacytools. VISITOR_INFO1_LIVE möjliggör till exempel anpassade rekommendationer på YouTube utifrån tidigare visningar och sökningar. Och NID möjliggör anpassade autoslutförandefunktioner på Sök när användaren skriver söktermer. Dessa cookies löper ut sex månader efter användarens senaste användning.

Hantera cookies i din webbläsare

I de flesta webbläsare kan du styra hur cookies sparas och används medan du surfar samt rensa cookies och webbinformation. Det kan även finnas inställningar för hur cookies ska hanteras på olika webbplatser. I inställningarna för Google Chrome kan du till exempel radera befintliga cookies, tillåta eller blockera alla cookies och ställa in cookieinställningar för olika webbplatser. I Google Chrome finns även inkognitoläget. I detta läge sparas inte Chrome-historiken över besökta webbplatser eller cookies på enheten när du stänger alla inkognitofönster

Googles appar
Huvudmeny