Så använder Google cookies

På den här sidan beskrivs vilka typer av cookies och annan teknik som Google använder. Vi förklarar även hur Google och våra partner använder cookies i annonsering.

Cookies är små filer som skickas till din webbläsare när du besöker en webbplats. Med hjälp av dem kan webbplatsen spara information om ditt besök så att nästa besök blir lättare och webbplatsen mer användbar för dig. Annan teknik, bland annat unika identifierare som är kopplade till en webbläsare, app eller enhet, pixlar och lokal lagring, kan också användas i samma syfte. Cookies och annan teknik som beskrivs på den här sidan kan användas i syftena som beskrivs nedan.

I integritetspolicyn finns mer information om hur vi skyddar din integritet när vi använder cookies och andra uppgifter.

Typer av cookies och annan teknik som Google använder

Vissa eller alla cookies och annan teknik som beskrivs nedan kan sparas i din webbläsare, app eller enhet. Om du vill styra hur cookies används och exempelvis avvisa vissa av dem kan du besöka g.co/privacytools. Du kan också hantera cookies i webbläsaren (den här funktionen kanske inte är synlig i webbläsare för mobila enheter). Annan teknik som används för att identifiera appar och enheter kan hanteras i inställningarna för appen eller enheten.

Funktioner

Cookies och annan teknik som används för funktioner gör att du kommer åt de grundläggande funktionerna för en tjänst. Funktioner som räknas som grundläggande är bland annat inställningar, som ditt val av språk, information kopplad till din session, till exempel innehållet i en kundvagn och produktoptimeringar som bidrar till att underhålla och förbättra tjänsten.

Vissa cookies och annan teknik används för att spara dina inställningar. De flesta som använder Google har till exempel cookien NID eller ENID i sina webbläsare beroende på sina cookie-inställningar. Dessa cookies används för att komma ihåg dina inställningar och annan information, till exempel det språk du har valt, hur många resultat du vill visa per sökresultatsida (t.ex. 10 eller 20) samt om du vill att Googles filter SafeSearch ska aktiveras. Varje NID löper ut 6 månader efter användarens senaste användning, medan cookien ENID varar i 13 månader. Cookies som heter VISITOR_INFO1_LIVE och YEC har en liknande funktion för YouTube och används även för att identifiera och lösa problem med tjänsten. Dessa cookies varar i 6 respektive 13 månader.

Andra cookies och teknik används för att underhålla och förbättra upplevelsen under en viss session. Till exempel används cookien PREF på YouTube för att lagra information såsom din föredragna sidkonfiguration och uppspelningsinställningar som val för automatisk uppspelning av explicit innehåll, blandat innehåll och spelarstorlek. För YouTube Music omfattar dessa inställningar volym, upprepningsläge och automatiskt uppspelning. Denna cookie löper ut åtta månader efter användarens senaste användning. Cookien pm_sess används också för att hantera webbläsarsessionen och varar i 30 minuter.

Cookies och annan teknik kan också användas för att göra att Googles tjänster fungerar bättre. Cookien CGIC förbättrar till exempel leveransen av sökresultat genom att autoslutföra sökfrågor utifrån den första indatan från användaren. Denna cookie gäller i sex månader.

Google använder cookien CONSENT, som gäller i två år, för att lagra en användares val för cookies. En annan cookie, SOCS, gäller i 13 månader och används också för att lagra en användares val för cookies.

Säkerhet

Cookies och annan teknik används för att autentisera användare på ett säkert sätt, förhindra bedrägeri och skydda dig när du interagerar med en tjänst.

Dessa cookies och annan teknik används för att autentisera användare, så att endast den faktiska kontoägaren har åtkomst till kontot i fråga. Till exempel används två cookies som kallas SID och HSID. De innehåller digitalt signerade och krypterade register över användarens konto-id för Google och tidpunkten för den senaste inloggningen. Kombinationen av dessa cookies gör att Google kan förhindra många attacker, till exempel försök att stjäla innehåll i formulär som du skickar i Googles tjänster.

Vissa cookies och annan teknik används för att förhindra spam, bedrägeri och otillåten användning. Cookies pm_sess, YSC och AEC ser exempelvis till att förfrågningar i en webbläsarsession kommer från användaren och inte från andra webbplatser. Dessa cookies förhindrar att skadliga webbplatser agerar å en användares vägnar utan användarens vetskap. Cookien pm_sess varar i 30 minuter medan cookien AEC varar i sex månader. Cookien YSC varar till användarens webbläsarsession avslutas.

Analys

Cookies och annan teknik som används för analys samlar in data som ger en bild av hur du interagerar med en viss tjänst. Med hjälp av detta underlag kan tjänster både förbättra innehåll och utveckla bättre funktioner så att din upplevelse blir bättre.

Vissa cookies och annan teknik används för att webbplatser och appar ska få en bild av hur besökare använder deras tjänster. Google Analytics använder till exempel en uppsättning cookies för att samla in information och rapportera användningsstatistik för webbplatser utan att personligen identifiera enskilda besökare på Google. Cookien som Google Analytics använder främst, _ga, gör det möjligt att skilja på olika besökare och varar i två år. Alla webbplatser där Google Analytics är implementerat, inklusive Googles tjänster, använder cookien _ga. Varje _ga är unik för den enskilda egendomen, så cookien kan inte användas för att spåra en användare eller webbläsare från webbplats till webbplats.

Cookies NID and ENID på Google Sök och cookies VISITOR_INFO1_LIVE och YEC på YouTube används också av Googles tjänster för analys.

Annonsering

Google använder cookies för annonsering, bland annat för att visa och rendera annonser, anpassa annonser (beroende på dina inställningar på myadcenter.google.com och adssettings.google.com/partnerads), begränsa antalet gånger en annons visas för en användare, dölja annonser som användaren har valt att ignorera och mäta hur bra annonser fungerar.

Cookien NID används för att visa Google-annonser i Googles tjänster för utloggade användare, medan ANID och IDE används för att visa Google-annonser på sidor utanför Google. Om du har aktiverat anpassade annonser används cookien ANID för att spara inställningar. Den gäller i 24 månader, förutom i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Schweiz och Förenade kungariket där den gäller i 13 månader. Om du har inaktiverat anpassade annonser används cookien ANID för att spara den inställningen fram till 2030. Cookien NID löper ut sex månader efter användarens senaste användning. Cookien IDE gäller i 24 månader, förutom i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Schweiz och Förenade kungariket där den gäller i 13 månader.

Beroende på dina annonsinställningar kan andra tjänster från Google, till exempel YouTube, också använda dessa, andra cookies och annan teknik, som cookien VISITOR_INFO1_LIVE för annonsering.

Vissa cookies och annan teknik som används för annonsering är avsedda för användare som loggar in i Googles tjänster. Cookien DSID används till exempel för att identifiera en inloggad användare på webbplatser som inte kommer från Google och för att komma ihåg om användaren har tillåtit annonsanpassning. Den gäller i två veckor.

Företag kan annonsera i Googles tjänster och på webbplatser som inte kommer från Google via Googles annonseringsplattform. Vissa cookies stöder att Google visar annonser på webbplatser från tredje part, och de placeras på domänen för webbplatsen du besöker. Cookien _gads gör det exempelvis möjligt för webbplatser att visa Google-annonser. Cookies som inleds med _gac_ kommer från Google Analytics. Annonsörer använder dessa för att mäta användaraktivitet och annonskampanjers resultat. Cookies av typen _gads gäller i 13 månader och cookies av typen _gac_ gäller i 90 dagar.

Vissa cookies och viss annan teknik används för att mäta annonsers och kampanjers resultat samt konverteringsfrekvenser för Google-annonser på en webbplats som du besöker. Exempel: Cookies som inleds med _gcl_ används främst för att hjälpa annonsörer att avgöra hur många gånger användare som klickar på deras annonser utför en åtgärd på webbplatsen, till exempel köper något. Cookies som används för att mäta konverteringsfrekvens används inte för att anpassa annonser. Cookies som inleds med _gcl_ gäller i 90 dagar.

Mer information om cookies som används för annonsering finns här.

Anpassning

Cookies och annan teknik som används för anpassning förbättrar upplevelsen genom att tillhandahålla anpassat innehåll och anpassade funktioner, beroende på dina inställningar på g.co/privacytools eller på dina app- och enhetsinställningar.

Anpassning av innehåll och funktioner ger till exempel mer relevanta resultat och rekommendationer, en anpassad startsida på YouTube och annonser som bygger på dina intressen. Cookien VISITOR_INFO1_LIVE kan till exempel möjliggöra anpassade rekommendationer på YouTube utifrån tidigare visningar och sökningar. Och cookien NID möjliggör anpassade autoslutförandefunktioner på Sök när användaren skriver söktermer. Dessa cookies löper ut sex månader efter användarens senaste användning. En annan cookie för anpassning, UULE, skickar exakt platsinformation från webbläsaren till Googles servrar så att Google kan visa resultat som är relevanta för din plats. Användningen av den här cookien beror på webbläsarinställningarna och på huruvida du har valt att aktivera platsinställningen för webbläsaren. Cookien UULE gäller i upp till sex timmar.

Innehåll och funktioner utan anpassning skiljer sig från anpassat innehåll och funktioner eftersom de påverkas av till exempel innehållet du tittar på nu, aktuella sökningar på Google och din ungefärliga plats.

Hantera cookies i din webbläsare

I de flesta webbläsare kan du styra hur cookies sparas och används medan du surfar samt rensa cookies och webbinformation. Det kan även finnas inställningar som låter dig styra hur cookies ska hanteras på olika webbplatser. I inställningarna för Google Chrome på chrome://settings/cookies kan du till exempel radera befintliga cookies, tillåta eller blockera alla cookies och ställa in cookieinställningar för olika webbplatser. Google Chrome erbjuder också ett inkognitoläge som raderar webbhistoriken och rensar cookies på enheten när du stänger alla inkognitofönster.

Hantera annan teknik i appar och enheter

De flesta mobila enheter och appar låter dig hantera hur annan teknik sparas och används, t.ex. unika identifierare som är kopplade till en webbläsare, app eller enhet. Till exempel kan reklam-id:t på Android-enheter eller Apples reklam-id hanteras i enhetens inställningar, medan appspecifika identifierare oftast kan hanteras i appens inställningar.

Googles appar
Huvudmeny