குக்கீகளை Google எப்படிப் பயன்படுத்துகிறது

Google பயன்படுத்துகின்ற குக்கீகளின் வகைகளையும் பிற தொழில்நுட்பங்களையும் பற்றி இந்தப் பக்கத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. Googleளும் எங்கள் கூட்டாளர்களும் விளம்பரப்படுத்தலுக்காகக் குக்கீகளை எப்படிப் பயன்படுத்துகின்றனர் என்பதும் இதில் விளக்கப்பட்டுள்ளது.

குக்கீகள் என்பவை நீங்கள் பார்வையிடும் இணையதளத்தின் மூலம் உங்கள் உலாவிக்கு அனுப்பப்படும் சிறிய வார்த்தைகளாகும். உங்கள் வருகை குறித்த தகவல்களை அந்த இணையதளம் நினைவில் வைத்துக்கொள்ள இவை உதவுகின்றன. இது தளத்தை நீங்கள் மீண்டும் பார்வையிடுவதை எளிதாக்குகிறது, அத்துடன் தளத்தை உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாகவும் மாற்றுகிறது. உலாவி, ஆப்ஸ், சாதனம், பிக்சல்கள், அகச் சேமிப்பகம் ஆகியவற்றை அடையாளங்காணப் பயன்படுத்தப்படும் பிரத்தியேக அடையாளங்காட்டிகள் உள்ளிட்ட பிற தொழில்நுட்பங்களும் இந்த நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்தப்படலாம். இந்தப் பக்கம் முழுவதும் விவரிக்கப்பட்டுள்ளவாறு குக்கீகளும் பிற தொழில்நுட்பங்களும் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்தப்படலாம்.

குக்கீகளையும் பிற தகவல்களையும் நாங்கள் பயன்படுத்தும்போது உங்கள் தனியுரிமையை எவ்வாறு பாதுகாக்கிறோம் என்பதை அறிய, தனியுரிமைக் கொள்கையைப் பார்க்கவும்.

Google பயன்படுத்துகின்ற குக்கீகளின் வகைகளும் பிற தொழில்நுட்பங்களும்

கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ள குக்கீகள் (சில குக்கீகளோ அனைத்துமோ) அல்லது பிற தொழில்நுட்பங்கள் உங்கள் உலாவி, ஆப்ஸ், சாதனம் போன்றவற்றில் சேமிக்கப்படக்கூடும். குக்கீகள் எப்படிப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்பதை g.co/privacytools தளத்திற்குச் சென்று நிர்வகிக்கலாம். குறிப்பிட்ட குக்கீகளின் உபயோகத்தை நிராகரிப்பதும் இதில் அடங்கும். உலாவியிலும் குக்கீகளை நிர்வகிக்கலாம். மொபைல் சாதனங்களில் பயன்படுத்தும் உலாவிகளில் இந்த வசதி கிடைக்காமல் போகலாம். ஆப்ஸையும் சாதனங்களையும் அடையாளங்காணப் பயன்படுத்தப்படும் பிற தொழில்நுட்பங்களை உங்கள் சாதன அமைப்புகளிலோ ஆப்ஸின் அமைப்புகளிலோ நிர்வகிக்கலாம்.

செயல்பாடு

செயல்பாட்டுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் குக்கீகளும் பிற தொழில்நுட்பங்களும், ஒரு சேவைக்கு அடிப்படையாக உள்ள அம்சங்களைப் பயன்படுத்த உங்களை அனுமதிக்கும். பயனருக்கு விருப்பமான மொழி, ஷாப்பிங் கார்ட்டில் இருப்பவை போன்ற பயனரின் அமர்வு தொடர்பான தகவல்கள், சேவையைப் பராமரிக்கவும் மேம்படுத்தவும் உதவும் தயாரிப்பு மேம்படுத்துதல்கள் போன்ற விருப்பங்களும் சேவையின் அடிப்படையாகக் கருதப்படும் விஷயங்களில் அடங்கும்.

சில குக்கீகளும் பிற தொழில்நுட்பங்களும் உங்கள் விருப்பங்களை நிர்வகிக்கப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. உதாரணமாக, Google சேவைகளைப் பயன்படுத்தும் பெரும்பாலோரின் உலாவிகளில் ‘NID’ அல்லது ‘ENID’ குக்கீ இருக்கும். இது அந்த உலாவிகளின் குக்கீகள் தேர்வைப் பொறுத்தே அமையும். உங்களுக்கு விருப்பமான மொழி, தேடல் முடிவுகளின் பக்கத்தில் எத்தனை முடிவுகளை (எ.கா. 10 அல்லது 20) பார்க்க விரும்புகிறீர்கள், Googleளின் பாதுகாப்பான தேடல் வடிப்பானை இயக்க விரும்புகிறீர்களா என்பவை போன்ற உங்கள் விருப்பங்களையும் பிற தகவல்களையும் நினைவில் வைத்துக்கொள்ள இந்தக் குக்கீகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு ‘NID’ குக்கீயும் பயனர் கடைசியாகப் பயன்படுத்தியதில் இருந்து 6 மாதங்களில் காலாவதியாகிவிடும். ‘ENID’ குக்கீ 13 மாதங்கள் வரை செயலில் இருக்கும். ‘VISITOR_INFO1_LIVE’ மற்றும் ‘YEC’ குக்கீகளும் மேலே குறிப்பிட்ட அதே நோக்கத்தை YouTubeல் நிறைவேற்றப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அத்துடன் சேவை தொடர்பான சிக்கல்களைக் கண்டறியவும் தீர்க்கவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இந்தக் குக்கீகள் முறையே 6 மற்றும் 13 மாதங்கள் வரை செயலில் இருக்கும்.

குறிப்பிட்ட உலாவல் அமர்வின்போது உங்கள் அனுபவத்தைப் பராமரிப்பதற்கும் மேம்படுத்துவதற்கும், பிற குக்கீகளும் தொழில்நுட்பங்களும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. உதாரணமாக, வெளிப்படையான தானியங்கி விருப்பங்கள், கலைத்துப் போட்ட உள்ளடக்கம், பிளேயர் அளவு போன்ற வீடியோவின் இயக்கத்திற்கான விருப்பங்கள், உங்களுக்கு விருப்பமான பக்க உள்ளமைவு போன்ற தகவல்களைச் சேமிக்க 'PREF' குக்கீயை YouTube பயன்படுத்துகிறது. YouTube Musicகைப் பொறுத்தவரை ஒலியளவு, மீண்டும் இயக்குதல், தானியங்கி போன்றவை இந்த விருப்பங்களில் அடங்கும். பயனர் கடைசியாகப் பயன்படுத்தியதில் இருந்து 8 மாதங்களுக்குப் பிறகு இந்தக் குக்கீ காலாவதியாகிவிடும். 'pm_sess' குக்கீ உங்கள் உலாவி அமர்வைப் பராமரிக்கவும் உதவுகிறது. இது 30 நிமிடங்கள் வரை செயலில் இருக்கும்.

Google சேவைகளின் செயல்திறனை மேம்படுத்துவதற்கும் குக்கீகள் மற்றும் பிற தொழில்நுட்பங்கள் பயன்படுத்தப்படக்கூடும். உதாரணமாக, பயனரின் ஆரம்ப உள்ளீட்டின் அடிப்படையில் தேடல் வினவல்களைத் தானே நிரப்புவதன் மூலம் தேடல் முடிவுகளை வழங்குவதை 'CGIC' குக்கீ மேம்படுத்துகிறது. இந்தக் குக்கீ 6 மாதங்கள் வரை செயலில் இருக்கும்.

பயனருடைய குக்கீ விருப்பங்களைச் சேமிக்க, 2 ஆண்டுகள் வரை செயலில் இருக்கக்கூடிய ‘CONSENT’ குக்கீயை Google பயன்படுத்துகிறது. ‘SOCS’ என்ற இன்னொரு குக்கீ 13 மாதங்கள் வரை செயலில் இருக்கும். இதுவும் பயனருடைய குக்கீ விருப்பங்களைச் சேமிக்கப் பயன்படுத்தப்படும்.

பாதுகாப்பு

நீங்கள் ஒரு சேவையைப் பயன்படுத்தும்போது பயனர் அங்கீகரிப்புக்கான பாதுகாப்பு உதவியை வழங்குவதற்கும், மோசடியைத் தடுப்பதற்கும், உங்களைப் பாதுகாப்பதற்கும் குக்கீகளும் பிற தொழில்நுட்பங்களும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

பயனர்களை அங்கீகரிக்கப் பயன்படுத்தும் குக்கீகளும் பிற தொழில்நுட்பங்களும், எந்தவொரு கணக்கையும் அதற்குரிய உரிமையாளர் மட்டுமே அணுக முடியும் என்பதை உறுதிப்படுத்த உதவும். உதாரணமாக, ‘SID’ மற்றும் ‘HSID’ என்றழைக்கப்படும் குக்கீகளில் பயனரின் Google கணக்கு ஐடியின் டிஜிட்டல் முறையில் கையொப்பமிடப்பட்ட & என்க்ரிப்ஷன் செய்யப்பட்ட பதிவுகளும் மிகச் சமீபத்திய உள்நுழைவு நேரமும் இருக்கும். Google சேவைகளில் நீங்கள் சமர்ப்பித்த படிவங்களின் உள்ளடக்கத்தைத் திருடுவதற்கான முயற்சிகள் போன்ற பல வகையான தாக்குதல்களைத் தடுக்க இந்த இரண்டு குக்கீகளும் சேர்ந்து Googleளை அனுமதிக்கின்றன.

சில குக்கீகளும் பிற தொழில்நுட்பங்களும் ஸ்பேம், மோசடி, தவறான பயன்பாடு ஆகியவற்றைத் தடுக்கப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. உதாரணமாக, ‘pm_sess’, ‘YSC’, ‘AEC’ ஆகிய குக்கீகள், ஓர் உலாவல் அமர்வில் பெறும் கோரிக்கைகள் பயனர் மேற்கொண்டவைதான் என்பதையும் பிற தளங்கள் அவற்றைச் செய்யவில்லை என்பதையும் உறுதிசெய்யும். பயனருக்குத் தெரியாமல் அவரது சார்பாகச் செயல்படும் தீங்கிழைக்கும் தளங்களை இந்தக் குக்கீகள் தடுக்கின்றன. ‘pm_sess’ குக்கீ 30 நிமிடங்கள் வரை செயலில் இருக்கும். ‘AEC’ குக்கீ 6 மாதங்கள் வரை செயலில் இருக்கும். பயனரின் உலாவல் அமர்வு முடியும் வரை ‘YSC’ குக்கீ செயலில் இருக்கும்.

பகுப்பாய்வுகள்

பகுப்பாய்வுக்காகப் பயன்படுத்தப்படும் குக்கீகளும் பிற தொழில்நுட்பங்களும் தரவைச் சேகரிக்க உதவுகின்றன. குறிப்பிட்ட சேவையுடன் எப்படித் தொடர்புகொள்கிறீர்கள் என்பதைச் சேவைகள் புரிந்துகொள்ள இந்தத் தரவு உதவுகின்றன. இந்தப் புள்ளிவிவரங்கள் மூலம், சேவைகளால் உள்ளடக்கத்தை மேம்படுத்தவும் உங்கள் அனுபவத்தை மேம்படுத்தும் சிறந்த அம்சங்களை உருவாக்கவும் முடியும்.

வருகையாளர்கள் தங்களது சேவைகளுடன் எவ்வாறு ஈடுபடுகின்றனர் என்பதைத் தளங்களும் ஆப்ஸும் புரிந்துகொள்ள, சில குக்கீகளும் பிற தொழில்நுட்பங்களும் அவற்றுக்கு உதவுகின்றன. உதாரணமாக, தகவல்களைச் சேகரிக்கவும், வருகையாளர்களைத் தனிப்பட்ட முறையில் அடையாளப்படுத்தாமல் தள உபயோகப் புள்ளிவிவரங்களை Googleளிடம் தெரிவிக்கவும் குக்கீகளின் தொகுப்பை Google Analytics பயன்படுத்துகிறது. Google Analytics பயன்படுத்தும் ‘_ga’ என்ற முதன்மைக் குக்கீயானது, ஒரு வருகையாளரை மற்றொருவரிடமிருந்து வேறுபடுத்தியறிய சேவைகளுக்கு உதவுகிறது. இது 2 வருடங்கள் வரை செயலில் இருக்கும். Google சேவைகள் உட்பட Google Analyticsஸைச் செயல்படுத்தும் அனைத்துத் தளங்களும் ‘_ga’ குக்கீயைப் பயன்படுத்தும். ஒவ்வொரு ‘_ga’ குக்கீயும் குறிப்பிட்ட பிராப்பர்ட்டிக்கு ஏற்ப பிரத்தியேகமாக இருக்கும். எனவே, தொடர்பற்ற இணையதளங்களில் பயனரையோ உலாவியையோ கண்காணிக்க இதைப் பயன்படுத்த முடியாது.

பகுப்பாய்வுகளுக்காக, Google Searchசில் ‘NID’, ‘ENID’ குக்கீகளையும் YouTubeல் ‘VISITOR_INFO1_LIVE’, ‘YEC’ குக்கீகளையும் Google சேவைகள் பயன்படுத்துகின்றன.

விளம்பரப்படுத்தல்

விளம்பரப்படுத்துவதற்காகக் குக்கீகளை Google பயன்படுத்தும். விளம்பரங்களை வழங்குதல் & ரென்டரிங் செய்தல், விளம்பரங்களைப் பிரத்தியேகமாக்குதல் (myadcenter.google.com மற்றும் adssettings.google.com/partnerads தளத்தில் உள்ள உங்கள் அமைப்புகளின் அடிப்படையில்), பயனருக்கு விளம்பரம் காட்டப்படும் எண்ணிக்கையைக் கட்டுப்படுத்துதல், காட்டப்பட வேண்டாம் என நீங்கள் தேர்வுசெய்த விளம்பரங்களை முடக்குதல், விளம்பரங்களின் செயல்திறனை அளவிடுதல் ஆகியவை இதில் அடங்கும்.

கணக்கில் இருந்து வெளியேறிய பயனர்களுக்கு Google சேவைகளில் Google விளம்பரங்களைக் காட்டுவதற்காக ‘NID’ குக்கீ பயன்படுத்தப்படுகிறது. Google அல்லாத தளங்களில் Google விளம்பரங்களைக் காட்டுவதற்காக ‘ANID’ மற்றும் ‘IDE’ குக்கீகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பிரத்தியேக விளம்பரங்களை நீங்கள் இயக்கியிருந்தால் இந்த அமைப்பை நினைவில் வைத்திருக்க ‘ANID’ பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது ஐரோப்பிய பொருளாதாரப் பகுதி (EEA), சுவிட்சர்லாந்து, யுனைடெட் கிங்டம் (UK) போன்ற பகுதிகளில் 13 மாதங்கள் வரை செயலில் இருக்கும். மற்ற அனைத்துப் பகுதிகளிலும் 24 மாதங்கள் வரை செயலில் இருக்கும். பிரத்தியேக விளம்பரங்களை முடக்கியிருந்தால் அந்த அமைப்பைச் சேமிக்க 2030 வரை ‘ANID’ குக்கீ பயன்படுத்தப்படும். ‘NID’ குக்கீ பயனரின் கடைசி உபயோகத்திலிருந்து 6 மாதங்கள் முடிந்தபிறகு காலாவதியாகிவிடும். ‘IDE’ குக்கீ ஐரோப்பிய பொருளாதாரப் பகுதி (EEA), சுவிட்சர்லாந்து, யுனைடெட் கிங்டம் (UK) போன்ற பகுதிகளில் 13 மாதங்கள் வரை செயலில் இருக்கும். மற்ற அனைத்துப் பகுதிகளிலும் 24 மாதங்கள் வரை செயலில் இருக்கும்.

உங்கள் விளம்பர அமைப்புகளைப் பொறுத்து, YouTube போன்ற பிற Google சேவைகளும் விளம்பரப்படுத்துவதற்காக இந்தக் குக்கீகளையும் ‘VISITOR_INFO1_LIVE’ குக்கீ போன்ற பிற குக்கீகளையும் தொழில்நுட்பங்களையும் பயன்படுத்தக்கூடும்.

விளம்பரப்படுத்துவதற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் சில குக்கீகளும் பிற தொழில்நுட்பங்களும் Google சேவைகளைப் பயன்படுத்த உள்நுழையும் பயனர்களுக்கானவை. உதாரணமாக, 'DSID' குக்கீ Google அல்லாத பிற இணையதளங்களில் உள்நுழைந்துள்ள பயனரை அடையாளம் காணவும், விளம்பரப் பிரத்தியேகமாக்கலுக்குப் பயனர் ஒப்புக்கொண்டாரா என்பதை நினைவில்கொள்ளவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது 2 வாரங்கள் வரை செயலில் இருக்கும்.

Googleளின் விளம்பரப்படுத்தல் பிளாட்ஃபார்ம் மூலமாக, பிசினஸ்களால் Google சேவைகளிலும் Google அல்லாத தளங்களிலும் விளம்பரப்படுத்த முடியும். மூன்றாம் தரப்புத் தளங்களில் விளம்பரங்களைக் காட்ட Googleளுக்குச் சில குக்கீகள் உதவுகின்றன, அவை நீங்கள் பார்வையிடும் இணையதளத்தின் டொமைனில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். உதாரணமாக, Google விளம்பரங்களைக் காட்ட தளங்களை ‘_gads’ குக்கீ அனுமதிக்கிறது. ‘_gac_’ என்று தொடங்கும் குக்கீகள் Google Analyticsஸில் இருந்து வந்தவையாகும். இவை பயனரின் செயல்பாட்டையும் தங்கள் விளம்பரங்களின் செயல்திறனையும் அளவிடுவதற்கு விளம்பரதாரர்களால் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ‘_gads’ குக்கீ 13 மாதங்கள் வரையிலும், ‘_gac_’ குக்கீகள் 90 நாட்கள் வரையிலும் செயலில் இருக்கும்.

சில குக்கீகளும் பிற தொழில்நுட்பங்களும் நீங்கள் பார்வையிடும் தளத்தின் விளம்பரத்தையும் பிரச்சாரச் செயல்திறனையும் Google விளம்பரங்களின் கன்வெர்ஷன் விகிதங்களையும் அளவிடுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. உதாரணமாக, பயனர்கள் எத்தனை முறை விளம்பரங்களைக் கிளிக் செய்து தங்களின் தளத்தில் பொருட்களை வாங்குகின்றனர் என்பது போன்ற செயல்பாடுகளை விளம்பரதாரர்கள் தீர்மானிப்பதற்கு உதவ ‘_gcl_’ என்று தொடங்கும் குக்கீகள் முதன்மையாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. கன்வெர்ஷன் விகிதங்களை அளவிடப் பயன்படுத்தப்படும் குக்கீகள் விளம்பரங்களைப் பிரத்தியேகப்படுத்தப் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை. ‘_gcl_’ குக்கீகள் 90 நாட்கள் வரை செயலில் இருக்கும்.

விளம்பரப்படுத்தலுக்காகப் பயன்படுத்தப்படும் குக்கீகள் குறித்த கூடுதல் தகவல்களை இங்கே பார்க்கலாம்.

பிரத்தியேகப்படுத்துதல்

பிரத்தியேகமாக்கலுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் குக்கீகளும் பிற தொழில்நுட்பங்களும் பிரத்தியேகமான உள்ளடக்கத்தையும் அம்சங்களையும் வழங்குவதன் மூலம் உங்கள் அனுபவத்தை மேம்படுத்துகின்றன. இது g.co/privacytools தளத்தில் உள்ள அமைப்புகள் அல்லது உங்கள் ஆப்ஸ் அமைப்புகளையும் சாதன அமைப்புகளையும் பொறுத்ததாகும்.

மிகவும் தொடர்புடைய முடிவுகள் மற்றும் பரிந்துரைகள், பிரத்தியேக YouTube முகப்புப்பக்கம், உங்கள் ஆர்வங்களின் அடிப்படையில் பிரத்தியேகமாக்கப்பட்ட விளம்பரங்கள் போன்றவை பிரத்தியேக உள்ளடக்கம் மற்றும் அம்சங்களில் அடங்கும். உதாரணத்திற்கு, ‘VISITOR_INFO1_LIVE’ குக்கீயானது நீங்கள் முன்பு பார்த்தவை மற்றும் தேடியவற்றின் அடிப்படையில் YouTubeல் பிரத்தியேகப் பரிந்துரைகளைக் காட்டக்கூடும். ‘NID’ குக்கீயானது Searchசில் நீங்கள் தேடல் வார்த்தைகளை டைப் செய்யும்போது பிரத்தியேகத் தன்னிரப்பி அம்சங்களை அனுமதிக்கும். இந்தக் குக்கீகள் பயனரின் கடைசி உபயோகத்திலிருந்து 6 மாதங்கள் முடிந்தபிறகு காலாவதியாகிவிடும். பிரத்தியேகமாக்கலுக்கான இன்னொரு குக்கீயான ‘UULE’, உங்கள் இருப்பிடத்திற்குத் தொடர்புடைய முடிவுகளை Google காட்டும் விதமாக உங்கள் உலாவியில் இருந்து துல்லியமான இருப்பிடத் தகவலை Googleளின் சேவையகங்களுக்கு அனுப்பும். உங்கள் உலாவி அமைப்புகளையும், இருப்பிடத் தகவலை அறிந்துகொள்ள உலாவியை அனுமதித்துள்ளீர்களா என்பதையும் பொறுத்து இந்தக் குக்கீ பயன்படுத்தப்படும். ‘UULE’ குக்கீ 6 மணிநேரம் வரை செயலில் இருக்கும்.

பிரத்தியேகமாக்கப்படாத உள்ளடக்கமும் அம்சங்களும் பிரத்தியேகமாக்கப்பட்ட உள்ளடக்கம் மற்றும் அம்சங்களில் இருந்து குறிப்பிட்ட அளவில் வேறுபட்டவை. ஏனெனில், தற்போது நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பவை, Googleளில் உங்களது தற்போதைய தேடல், உங்கள் பொது இருப்பிடம் போன்றவற்றின் அடிப்படையில் அவை காட்டப்படுகின்றன.

உங்கள் உலாவியில் குக்கீகளை நிர்வகித்தல்

உலாவும்போது குக்கீகள் எப்படி அமைக்கப்படுகின்றன, எப்படிப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்பதை நிர்வகிப்பது, குக்கீகளையும் உலாவிய தரவையும் அழிப்பது ஆகியவற்றைப் பெரும்பாலான உலாவிகளில் செய்யலாம். மேலும், ஒவ்வொரு தளத்தின் அடிப்படையிலும் குக்கீகளை நிர்வகிக்க அனுமதிக்கும் அமைப்புகளும் உங்கள் உலாவியில் இருக்கக்கூடும். உதாரணமாக, chrome://settings/cookies தளத்தில் அணுகக்கூடிய Google Chrome உலாவியின் அமைப்புகள் மூலம் ஏற்கெனவே இருக்கும் குக்கீகளை அழிக்கலாம், அனைத்துக் குக்கீகளையும் அனுமதிக்கலாம்/தடுக்கலாம், அத்துடன் இணையதளங்களுக்கான குக்கீ விருப்பங்களையும் அமைக்கலாம். Google Chromeமில் மறைநிலைப் பயன்முறையும் உள்ளது. இது மறைநிலைச் சாளரங்களை நீங்கள் மூடியபிறகு, நீங்கள் இதுவரை இணையத்தில் பார்த்தவற்றை நீக்கும், உங்கள் சாதனத்தில் உள்ள குக்கீகளை அழிக்கும்.

ஆப்ஸிலும் சாதனங்களிலும் பிற தொழில்நுட்பங்களை நிர்வகித்தல்

உலாவி, ஆப்ஸ், சாதனம் ஆகியவற்றை அடையாளங்காணப் பயன்படுத்தப்படும் பிரத்தியேக அடையாளங்காட்டிகள் போன்ற பிற தொழில்நுட்பங்கள் எப்படி அமைக்கப்படுகின்றன, எப்படிப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்பதைப் பெரும்பாலான மொபைல் சாதனங்களிலும் ஆப்ஸிலும் நிர்வகிக்கலாம். உதாரணமாக, Android சாதனங்களில் உள்ள விளம்பரப்படுத்தல் ஐடியையும் Appleளின் விளம்பர அடையாளங்காட்டியையும் உங்கள் சாதனத்தின் அமைப்புகளில் நிர்வகிக்கலாம். ஆப்ஸ் சார்ந்த அடையாளங்காட்டிகளை ஆப்ஸின் அமைப்புகளில் நிர்வகிக்கலாம்.

Google ஆப்ஸ்
முதன்மை மெனு