Cách Google sử dụng cookie

Cookie là một đoạn văn bản nhỏ mà trang web bạn truy cập gửi tới trình duyệt của bạn. Cookie giúp trang web này ghi nhớ thông tin về lần truy cập của bạn. Nhờ đó, bạn có thể truy cập trang web này dễ dàng hơn vào lần sau và trang web cũng trở nên hữu ích hơn với bạn.

Ví dụ: chúng tôi sử dụng cookie để ghi nhớ ngôn ngữ bạn muốn dùng, hiển thị quảng cáo phù hợp hơn cho bạn, đếm số khách truy cập vào một trang, giúp bạn đăng ký dịch vụ của chúng tôi, bảo vệ dữ liệu của bạn và ghi nhớ các tùy chọn cài đặt quảng cáo của bạn.

Trang này mô tả các loại cookie mà Google sử dụng và tên của một số cookie cụ thể. Trang này cũng giải thích cách Google và các đối tác của chúng tôi sử dụng cookie trong quảng cáo. Hãy xem Chính sách quyền riêng tư để tìm hiểu cách Google bảo vệ quyền riêng tư của bạn khi chúng tôi sử dụng cookie và các thông tin khác.

Loại cookie mà Google sử dụng

Chúng tôi sử dụng những loại cookie khác nhau để điều hành các trang web và sản phẩm liên quan đến quảng cáo của Google. Một số hoặc tất cả các cookie được mô tả bên dưới có thể được lưu trữ trong trình duyệt của bạn. Bạn có thể xem và quản lý cookie trong trình duyệt của mình (mặc dù các trình duyệt cho thiết bị di động có thể không cung cấp khả năng này). Ví dụ: nếu sử dụng trình duyệt Google Chrome, bạn có thể truy cập chrome://settings/cookies.

Tùy chọn

Các cookie này giúp một trang web ghi nhớ những yếu tố làm thay đổi giao diện hoặc phương thức hoạt động của trang đó.

Ví dụ: bằng cách ghi nhớ khu vực và ngôn ngữ bạn muốn dùng, một trang web có thể cung cấp cho bạn báo cáo thời tiết tại khu vực bạn đang ở bằng ngôn ngữ của bạn. Các cookie này cũng có thể giúp thay đổi kích thước văn bản, phông chữ và các phần khác của những trang web mà bạn cá nhân hóa.

Hầu hết người dùng Google sẽ có một cookie lựa chọn ưu tiên có tên "NID" trong trình duyệt của họ. Khi bạn truy cập một dịch vụ của Google, trình duyệt sẽ gửi cookie này cùng với yêu cầu của bạn đến một trang. Cookie NID chứa một mã nhận dạng duy nhất mà Google sử dụng để ghi nhớ các lựa chọn ưu tiên và thông tin khác của bạn, chẳng hạn như ngôn ngữ bạn muốn dùng, số kết quả tìm kiếm bạn muốn hiển thị trên mỗi trang (ví dụ: 10 hoặc 20) và bạn có muốn bật bộ lọc Tìm kiếm an toàn của Google hay không.

Bảo mật

Các cookie này giúp một trang web xác thực người dùng, ngăn việc sử dụng thông tin đăng nhập theo cách gian lận và bảo vệ dữ liệu người dùng khỏi các bên trái phép.

Ví dụ: các cookie có tên "SID" và "HSID" chứa các bản ghi (đã mã hóa và có chữ ký số) về mã Tài khoản Google của người dùng cùng lần đăng nhập gần đây nhất. Sự kết hợp của các cookie này cho phép chúng tôi chặn nhiều loại hành vi tấn công, chẳng hạn như hành vi nhằm lấy cắp nội dung biểu mẫu mà bạn điền trên trang web.

Quá trình

Các cookie này giúp một trang web cung cấp dịch vụ và hoạt động như dự kiến.

Ví dụ: các cookie này giúp khách truy cập di chuyển giữa các trang và truy cập các phần bảo mật của một trang web. Chúng tôi sử dụng cookie có tên "lbcs" để giúp Google Tài liệu có thể mở nhiều tài liệu trong một trình duyệt.

Nếu cookie này bị chặn, Google Tài liệu và các dịch vụ khác của Google sẽ không thể hoạt động bình thường.

Quảng cáo

Các cookie này giúp hiển thị quảng cáo phù hợp hơn cho người dùng và mang lại giá trị cao hơn cho nhà xuất bản và nhà quảng cáo.

Ví dụ: các cookie này có thể dùng để chọn quảng cáo dựa trên nội dung có liên quan đến người dùng, cải thiện tính năng báo cáo về hiệu suất chiến dịch, và tránh hiển thị các quảng cáo mà người dùng đã thấy.

Chúng tôi sử dụng cookie như "NID" và "SID" để giúp tùy chỉnh quảng cáo trên các sản phẩm của mình, như Google Tìm kiếm. Ví dụ: chúng tôi sử dụng các cookie này để ghi nhớ những nội dung tìm kiếm gần đây nhất của bạn, các lần tương tác trước đây của bạn với kết quả tìm kiếm hoặc quảng cáo của một nhà quảng cáo, và những lần bạn truy cập vào trang web của một nhà quảng cáo. Điều này giúp chúng tôi hiển thị cho bạn các quảng cáo tùy chỉnh trên Google.

Chúng tôi cũng sử dụng một hoặc nhiều cookie cho quảng cáo mà chúng tôi phân phát trên web. Một trong những cookie quảng cáo chính trên các trang web không phải của Google có tên là "IDE" và được lưu trữ trên các trình duyệt trong miền doubleclick.net. Một cookie khác được lưu trữ trong miền google.com và có tên là "ANID". Chúng tôi sử dụng các cookie khác có tên "DSID", "FLC", "AID", "TAID" và "exchange_uid". Các sản phẩm khác của Google, như YouTube, cũng có thể sử dụng các cookie này để hiển thị cho bạn quảng cáo phù hợp hơn.

Đôi khi, cookie quảng cáo có thể được đặt trên miền của trang web mà bạn đang truy cập. Trong trường hợp chúng tôi phân phát quảng cáo trên web, các cookie có tên "__gads" hoặc "__gac" có thể được đặt trên miền của trang web mà bạn đang truy cập. Khác với các cookie được đặt trên các miền riêng của Google, Google không thể đọc các cookie này khi bạn đang truy cập vào một trang web không phải là trang web đã đặt các cookie đó. Các cookie này phục vụ cho mục đích như đánh giá mức độ tương tác với quảng cáo trên miền đó và ngăn việc hiển thị cùng một quảng cáo quá nhiều lần cho bạn.

Google cũng sử dụng cookie chuyển đổi (ví dụ như các cookie có tên "__gcl") với mục đích chính là giúp các nhà quảng cáo xác định số lần người dùng thực hiện một hành động (chẳng hạn như mua hàng) trên trang web của nhà quảng cáo sau khi nhấp vào một quảng cáo. Các cookie này giúp Google và nhà quảng cáo biết chắc rằng bạn đã nhấp vào quảng cáo, sau đó truy cập vào trang web của nhà quảng cáo. Google không sử dụng cookie chuyển đổi để phân phát quảng cáo được cá nhân hóa và các cookie này chỉ tồn tại trong một thời gian giới hạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng một số cookie khác để đo lường các sự kiện chuyển đổi. Ví dụ: chúng tôi cũng có thể sử dụng các cookie của Google Marketing Platform và Google Analytics cho mục đích này.

Chúng tôi cũng sử dụng các cookie có tên "AID", "DSID" và "TAID" để liên kết hoạt động của bạn trên các thiết bị nếu trước đây bạn đã đăng nhập vào Tài khoản Google của mình trên một thiết bị khác. Chúng tôi làm điều này để sắp xếp các quảng cáo mà bạn nhìn thấy trên các thiết bị và đo lường các sự kiện chuyển đổi. Những cookie này có thể được đặt trong miền google.com/ads, google.com/ads/measurement hoặc googleadservices.com.

Nếu không muốn chúng tôi điều phối quảng cáo bạn thấy trên các thiết bị của mình, bạn có thể tắt chế độ Cá nhân hóa quảng cáo tại mục Cài đặt quảng cáo.

Trạng thái phiên

Các cookie này giúp các trang web thu thập thông tin về cách một người dùng tương tác với trang web, nhờ vậy trang web đó có thể cải thiện một dịch vụ và trải nghiệm duyệt web.

Ví dụ: các cookie này có thể dùng để theo dõi những trang web mà người dùng truy cập thường xuyên nhất và liệu họ có nhận được thông báo lỗi trên một số trang nhất định hay không. Các cookie này cũng có thể dùng để đo lường tính hiệu quả của mô hình trả tiền cho mỗi lượt nhấp và quảng cáo liên kết theo cách ẩn danh. Chúng tôi sử dụng cookie có tên "recently_watched_video_id_list" để YouTube có thể ghi lại các video mà một trình duyệt cụ thể xem gần đây nhất.

Số liệu phân tích

Các cookie này giúp một trang web hiểu được cách khách truy cập tương tác với trang của họ.

Ví dụ: Google Analytics là công cụ phân tích của Google nhằm giúp chủ sở hữu trang web và ứng dụng hiểu cách khách truy cập tương tác với trang web và ứng dụng của họ. Công cụ này có thể sử dụng một tập hợp cookie để thu thập thông tin và báo cáo số liệu thống kê về việc sử dụng trang web mà không cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân của từng khách truy cập cho Google. Cookie chính mà Google Analytics sử dụng là cookie "_ga". Google cũng có thể sử dụng các cookie của Analytics cho mục đích này trên các sản phẩm của Google.

Quản lý cookie trong trình duyệt của bạn

Hầu hết các trình duyệt cho phép bạn kiểm soát cách cookie được sử dụng trong lúc bạn duyệt web.

Một số trình duyệt tự động hạn chế hoặc xóa cookie. Ngoài ra, trong một số trình duyệt, bạn có thể thiết lập các quy tắc để quản lý cookie trên từng trang web. Nhờ đó, bạn có thể chỉ cho phép cookie trên những trang web bạn tin tưởng.

Mục Cài đặt của trình duyệt Google Chrome có chứa một tùy chọn để Xóa dữ liệu duyệt web. Bạn có thể sử dụng tùy chọn này để xóa cookie và dữ liệu duyệt web khác. Hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về cách quản lý cookie trong Chrome.

Google Chrome cũng hỗ trợ việc duyệt web ở chế độ riêng tư bằng Chế độ ẩn danh. Bạn có thể duyệt web ở Chế độ ẩn danh khi bạn không muốn các lần tải xuống hoặc truy cập trang web của bạn được lưu lại trong lịch sử tải xuống và duyệt web của bạn. Sau khi bạn đóng tất cả cửa sổ duyệt web ở Chế độ ẩn danh, Chrome sẽ không lưu lịch sử duyệt web, cookie và dữ liệu khác.

Nếu thông tin lưu trữ trong cookie bị mất, trang web vẫn hoạt động nhưng một số chức năng có thể bị ảnh hưởng.

Các ứng dụng của Google
Menu chính