Въведение

Мисията на Google е да организира световната информация и да я направи достъпна и полезна за всеки. Информацията за местоположението играе важна роля за постигането ѝ. От упътвания при шофиране до показване на резултати от търсенето, които включват места близо до вас, както и на информация за обичайната заетост на даден ресторант – данните за местоположението могат да направят практическата ви работа в Google по-подходяща и полезна.

Тази информация също така помага за някои основни функционалности на продукти, като например предоставянето на даден уебсайт на правилния език или поддържането на сигурността на услугите на Google.

В Декларацията за поверителност на Google се описва как използваме данните, включително информацията за местоположението, когато ползвате продуктите и услугите ни. Тази страница предоставя допълнителни подробности за информацията за местоположението, която Google използва, и за това, как можете да контролирате начините, по които е възможно да се ползват съответните данни. Някои практики за данни може да се различават за потребителите на възраст под 18 години. Научете повече в Съобщението за поверителност за потребителски профили и профили в Google, управлявани чрез Family Link, за деца, както и в ръководството ни за поверителността за тийнейджъри.

Как Google използва информацията за местоположението?

Начинът, по който Google използва информацията за местоположението, варира в зависимост от използваната услуга или функция и настройките на устройството и профила на съответния човек. Ето някои основни начини, по които може да използваме информацията за местоположението.

За да направим практическата работа полезна

Google може да използва или запазва информация за местоположението, за да предоставя на хората полезни услуги, когато взаимодействат с продуктите ни, като например предоставяне на подходящи за района и по-бързи резултати от търсенето, предвиждания за трафика за ежедневните пътувания до работното място и предложения, при които се вземат предвид обстоятелствата около съответното лице. Например човек, който търси кинопрожекции, вероятно ще иска да гледа филми в кината в квартала си, а не в друг град. В Google Карти информацията за местоположението помага на хората да намерят мястото си на картата и да навигират до места, които искат да посетят.

За да помагаме на хората да запомнят местата, на които са били

Хората могат да запомнят местата, които посещават с устройствата си, чрез функцията „Хронология“. За да използват тази функция, хората могат да включат „История на местоположенията“ – настройка на профила в Google, която създава лична карта на местата, на които са били, и маршрутите, по които са минали. Ако решите да използвате тази настройка, точните местоположения на устройството ви се запазват в лична карта, включително когато не сте отворили приложения на Google. Тази информация може да се преглежда и изтрива от хронологията.

За да помагаме на хората да намират по-бързо неща и да получават по-полезни резултати

„Активност в мрежата и приложенията“ например е настройка на профила в Google, която дава възможност на хората да запазват данни за активността си и свързана информация, като например за местоположението, така че практическата им работа да бъде персонализирана в по-голяма степен, когато са влезли в профила си в различни услуги на Google. Например в Търсене може да се показват резултати, подходящи за общия район, от който сте търсили преди.

За да показваме по-подходящи реклами

Информацията за местоположението ви може да помогне на Google да ви показва по-подходящи реклами. Когато търсите например „магазин за обувки близо до мен“, информацията за местоположението може да се използва, за да ви покажем реклами за магазини за обувки близо до вас. Ако пък търсите застраховка за домашен любимец, рекламодателите може да показват различни предимства в различните райони. Научете повече за това как информацията за местоположението се използва за показване на реклами.

За да подобрим сигурността на практическата работа

Google използва информацията за местоположението ви, за да предоставя някои основни услуги – например да защитаваме профила ви, като установяваме необичайна активност или влизане от нов град.

С цел проучване и за да показваме анонимни тенденции в общността и прогнози

Google също така използва обобщена анонимна информация за местоположението с цел проучване и показване на тенденциите в общността.

За да разберете още начини, по които се използва информацията за местоположението, разгледайте Декларацията за поверителност на Google.

Как работи местоположението на устройството ми с Android и в приложенията?

Можете да получавате местни резултати от търсенето, предвиждания за пътуването до работното място и да намирате ресторанти в района чрез местоположението на устройството си. Настройките на устройствата с Android на вашите мобилни телефони или таблети ви дават възможност да контролирате дали услугите за местоположение на устройството ви да определят местоположението, както и дали и как конкретни приложения и услуги на устройството ви могат да използват съответното местоположение.

Как можете да контролирате използването от приложенията на местоположението на устройството

От настройките на устройството си с Android можете да контролирате кои приложения да имат разрешение да използват местоположението му. В настройките има контроли, чрез които да изберете дали дадено приложение да има достъп до точното, или до приблизителното местоположение. Добавихме контроли, които ви дават възможност да решите дали дадено приложение да има достъп до местоположението на устройството по всяко време, само докато приложението се използва, никога, или трябва да извежда запитване всеки път. Наличността на тези настройки и контроли зависи от използваната от устройството ви версия на Android. Научете повече.

Как работи местоположението на устройството

В зависимост от настройките на устройството ви с Android местоположението му се определя посредством различни входни данни, включително GPS, сензори (например акселерометър, жироскоп, магнитометър и барометър), сигнали от мобилната мрежа и сигнали от Wi-Fi. Тези данни могат да се използват за определяне на възможно най-точното местоположение, което се предоставя на приложенията и услугите на устройството, които имат необходимите разрешения. Научете повече за настройките за местоположението на устройството си с Android.

Сигналите на мобилните и Wi-Fi мрежи могат да помогнат на Android да определи местоположението на устройството, особено в среда, където GPS сигналите не са налице или не са точни, включително в гъстонаселени градски зони или на закрито. Настройката „Google: Точност на местоположението“ (наричана също „Услуги на Google за местоположение“) е наша услуга, която използва тези сигнали с цел по-точно определяне на местоположението на устройството.

За да предостави по-точно местоположение, когато е включена, настройката „Google: Точност на местоположението“ периодично събира информация за местоположението от устройството ви с Android – включително GPS и информация за точките за достъп до Wi-Fi, мобилните мрежи и сензорите на устройството – като използва временен променящ се идентификатор на устройството, който не е свързан с конкретен човек. „Google: Точност на местоположението“ използва тази информация, за да подобрява точността на местоположението и да предоставя базиращи се на него услуги, включително като създава карти (чрез модел с отворена ангажираност) на точките за достъп до Wi-Fi и мобилните базови станции.

Можете да изключите „Google: Точност на местоположението“ по всяко време от настройките за местоположението на устройството си с Android. Местоположението на устройството ви с Android ще продължи да се използва дори ако съответната настройка е изключена, и ще се определя само чрез GPS и сензорите на устройството.

Как Google знае местоположението ми?

В зависимост от използваните от вас продукти и настройките, които сте избрали, Google може да ползва различни типове информация за местоположението, за да направи някои използвани от вас услуги и продукти по-полезни.

Информацията за местоположението може да идва от сигнали в реално време, като например от IP адреса ви или от устройството ви, както и от запазената ви активност в сайтовете и услугите на Google. Ето основните начини, по които Google може да получи информация за местоположението ви.

От IP адреса ви

IP адресът, наричан също адрес по интернет протокол, е номер, който се задава на компютъра или устройството ви от доставчика ви на интернет услуги. IP адресите се използват за установяването на връзка между устройствата ви и уебсайтовете и услугите, които използвате.

Като много други интернет услуги може да използваме информацията за общия район, в който се намирате, за да предоставяме някои основни услуги – подходящи резултати (например когато някой извърши търсене колко е часът) или защита на профила ви чрез установяване на необичайна активност (например влизане от нов град).

Имайте предвид, че устройствата се нуждаят от IP адрес, за да изпращат и получават трафик в интернет. IP адресите донякъде са базирани на географското местоположение. Това означава, че всички приложения, услуги или уебсайтове, които използвате, включително google.com, може да са в състояние да направят изводи за общия ви район въз основа на IP адреса ви и да използват съответната информация.

От запазената ви активност

Ако сте влезли в профила си в Google и сте включили настройката „Активност в мрежата и приложенията“, данните за активността ви в сайтовете, приложенията и услугите ни може да се запазват в нея. Част от активността може да включва информация за общия район, в който сте се намирали при използването на съответната ни услуга. Когато търсите нещо чрез общ район, ще се използва район от поне 3 кв. км или търсенето ще се разшири, докато районът не обхваща местоположенията на поне 1000 души. Това помага за защитата на поверителността ви.

В някои случаи районите, в които сте търсили преди, може да се използват за определяне на подходящо местоположение за търсенето ви. Ако например търсите кафенета, докато сте в Пловдив, Google може да показва резултати за Пловдив в бъдещите търсения.

Можете да преглеждате и управлявате записите си в „Активност в мрежата и приложенията“ от Моята активност.

Ако не сте влезли в профила си в Google, може да съхраняваме информация за местоположението за предишните търсения от устройството, което използвате, за да ви предоставяме по-подходящи резултати и препоръки. Ако изключите персонализирането на Google Търсене, Google няма да използва предишната активност при търсене, за да определя местоположението ви. Научете повече за това как да търсите и сърфирате поверително.

От домашния или служебния адрес, който сте запазили

Можете да изберете да запазвате в профила си в Google важни за вас места, като например дома или работното място. Ако зададете домашния или служебния си адрес, те могат да се използват за различни улеснения, например да получавате упътвания или да намирате резултати по-близо до дома или работното си място и с цел показване на по-полезни реклами.

Можете да редактирате или изтриете домашния или служебния си адрес по всяко време от профила си в Google.

От устройството ви

Как приложенията на Google използват местоположението от устройството ви

Устройствата имат настройки или разрешения, чрез които можете да контролирате дали точното ви местоположение да е достъпно за приложенията, включително тези на Google, като например Търсене и Карти. Този вид точно местоположение е полезен в приложения като Google Карти. Благодарение на него можете да получавате упътвания и полезни резултати от търсенето в района. Например ще получавате по-подходящи резултати от търсенето на информация за времето и места в района, когато настройките или разрешенията за точното местоположение са включени.

iOS и Android имат настройки за разрешенията на приложенията за достъп до местоположението, които можете да включвате или изключвате. Можете да разрешите на приложенията да използват местоположението ви, за да предоставят функции и услуги, базиращи се на него. Имайте предвид, че понякога приложенията трябва временно да съхраняват точното ви местоположение, за да могат бързо да ви предоставят полезни резултати или да пестят батерията, като избегнат нуждата от непрекъснато актуализиране на местоположението.

Някои приложения се нуждаят от достъп до местоположението на устройството ви на заден план, като например „Намиране на устройството ми“, или ако искате да използвате определени функции, като например „Споделяне на местоположението“.

За повече информация за това как работи местоположението на устройството ви с Android вижте тук.

Как данните в „История на местоположенията“ и „Активност в мрежата и приложенията“ се запазват в профила ми в Google?

През идните месеци и през 2024 г. настройката „История на местоположенията“ ще се промени. Текущите потребители на „История на местоположенията“ ще получат известие, когато тази промяна засяга профила им. След това те ще започнат да виждат името „Хронология“ в настройките на профила и приложенията си. За потребителите, които вече използват „Хронология“, включително тези, които са включили функцията директно, предоставената на тази страница информация за данните за местоположението в „История на местоположенията“ се отнася за използването на „Хронология“ от тяхна страна. Научете повече.

„История на местоположенията“ и „Активност в мрежата и приложенията“

„История на местоположенията“ и „Активност в мрежата и приложенията“ са настройки на профила в Google, които използват местоположението. Ето обща информация за всяка от тях. Имайте предвид, че други функции или продукти също може да събират или съхраняват информация за местоположението.

История на местоположенията

Ако включите „История на местоположенията“, ще се създаде хронология – лична карта, която ви помага да помните посетените от вас места и миналите си маршрути и пътувания.

Настройката „История на местоположенията“ е изключена по подразбиране. Ако я включите, точното местоположение на устройството се запазва редовно за всяко отговарящо на условията мобилно устройство, на което сте включили настройката „Отчитане на местоположението“. Тези местоположения на устройството се прилагат за създаването на хронологията ви дори когато не се използват приложения на Google.

За да направим практическата работа с Google по-полезна за всички, „История на местоположенията“ може да се използва за:

 • показване на информация, като например популярни часове и статистически данни за околната среда, въз основа на анонимизирани данни за местоположението;
 • разкриване и предотвратяване на измами и злоупотреби.
 • подобряване и разработване на услугите на Google, включително рекламни продукти.

Настройката „История на местоположенията“ може също така да помогне на бизнесите да прогнозират вероятността за посещаване на магазините им вследствие на реклама.

По всяко време сте в състояние да преглеждате, редактирате и изтривате запазената информация в хронологията си. За да разберете дали сте включили настройката „История на местоположенията“, посетете Контроли за активността. Там ще можете да я управлявате и да контролирате кои устройства отчитат местоположението си.

Честотата, с която се събира точното ви местоположение като част от настройката „История на местоположенията“, варира. Ако например използвате навигация в Google Карти, то може да се събира няколко пъти в минута. Ако обаче не използвате активно телефона си, честотата може да е веднъж на няколко часа.

Продължителността на периода за съхраняване на данните в „История на местоположенията“ зависи от настройките ви. Можете да изберете тези данни да се изтриват автоматично след 3, 18 или 36 месеца, както и да се съхраняват, докато не ги изтриете.

Имайте предвид

Ако изключите „История на местоположенията“

 • Google ще продължи да съхранява всички по-рано запазени от вас данни в „История на местоположенията“, докато не ги изтриете, или те ще бъдат изтрити след определен период от време, който сте избрали като част от настройките си за автоматично изтриване.
 • Изключването на „История на местоположенията“ не се отразява върху начина, по който информацията за местоположението се запазва или използва от „Активност в мрежата и приложенията“ или други продукти на Google, напр. въз основа на IP адреса ви. Пак можете да имате други настройки, които запазват информация за местоположението.

За да разберете дали сте включили настройката „История на местоположенията“, посетете Контроли за активността. Научете повече.

Активност в мрежата и приложенията

Данните в „Активност в мрежата и приложенията“ се използват за персонализиране в по-голяма степен на практическата ви работа в Карти, Търсене и други услуги на Google, както и за показване на по-подходящи реклами в зависимост от настройките ви за рекламите. „Активност в мрежата и приложенията“ ще работи на всичките ви устройства, когато сте в профила си.

Когато настройката „Активност в мрежата и приложенията“ е включена за профила ви, ще запазваме в нея данни за нещата, които правите в различните услуги на Google. Това включва свързана информация, като например общия район, където сте използвали дадена услуга на Google.

Ако например потърсите информация за времето и получите резултати за изпратено от устройството ви местоположение, тази активност, включително общият район, в който е било устройството ви при търсенето, се запазва в „Активност в мрежата и приложенията“. Точното местоположение, изпратено от устройството ви, не се съхранява – съхранява се само общият му район. Запазеното местоположение, което можем да използваме за определяне на по-подходящо местоположение при бъдещи търсения, може да е въз основа на IP адреса или на устройството ви. Това запазено местоположение се изтрива автоматично от „Активност в мрежата и приложенията“ след 30 дни.

Данните в „Активност в мрежата и приложенията“ помагат на Google да разбере общите райони, които са подходящи за вас, и да включва резултатите за тях, когато извършвате различни действия, като например търсене.

Можете да прегледате и изтриете местоположението и останалата информация, запазена в „Активност в мрежата и приложенията“, както и да изключите настройката, като посетите Контроли за активността. С изключването на „Активност в мрежата и приложенията“ ще спрете запазването на бъдещи данни за активността си.

Имайте предвид

Когато изключите „Активност в мрежата и приложенията“

 • Пак е възможно да имате запазена активност, която може да се използва, докато не я изтриете. Можете да я изтриете по всяко време. Запазените данни за местоположението ви пак се изтриват автоматично след 30 дни.
 • Изключването на „Активност в мрежата и приложенията“ не оказва влияние върху начина, по който информацията за местоположението се запазва или използва от други настройки, като например „История на местоположенията“. Пак може да се запазват други типове информация за местоположението като част от други настройки, включително IP адреса.

За да разберете дали сте включили „Активност в мрежата и приложенията“, посетете Контроли за активността. Научете повече

Как Google използва информация за местоположението, която е псевдонимизирана или анонимизирана?

Google използва анонимизирана и псевдонимизирана информация за местоположението, за да подобри поверителността на хората. Анонимизираната информация обикновено не може да бъде свързана с конкретно лице. Псевдонимизираната информация може да бъде свързана с уникален идентификатор, като например низ от цифри, а не с информация, позволяваща по-лично идентифициране – например профила, името или имейл адреса на даден човек. Google може да използва анонимизирана и псевдонимизирана информация за местоположението в продуктите и услугите си за определени цели, като например рекламиране или тенденции.

Потребителите може да имат възможност да нулират псевдонимните идентификатори, свързани с информация за местоположението. Например хората могат да нулират определени псевдонимни идентификатори, като нулират идентификаторите за рекламиране на устройствата си с Android. Освен това Google автоматично нулира определени псевдонимни идентификатори, за да повиши поверителността на потребителите, включително за „Google: Точност на местоположението“ – настройката на устройството, която потребителите могат да контролират, за да подобрят на устройствата си базиращата се на местоположението услуга и точността.

Отделно от това Google може да използва анонимизирана информация за местоположението. Например хората могат да докосват места в Google Карти, като ресторант или парк, и да виждат тенденции от тези места в даден район. Информацията за местоположението, използвана за установяването на тенденции, като например популярни часове, не може да се ползва за идентифициране на конкретно лице. Ако не разполагаме с достатъчно данни, за да предоставим точни и анонимни сведения за натовареността, съответната информация не се показва в Google.

Google предлага на хората, които не са в профила си, и други начини за управление на информацията, свързана с браузъра или устройството им, включително настройката за персонализиране на Търсене, настройките за YouTube и тези за рекламите. Научете повече

Научете повече за използването на информацията за местоположението от Google в Декларацията ни за поверителност. Научете повече за това, как съхраняваме събраните данни и как ги анонимизираме.

Колко време Google съхранява информацията за местоположението?

В Декларацията за поверителност на Google се описват практиките ни за съхранение на потребителски данни, включително събираната от нас информация за местоположението. Тази информация се събира за различни периоди от време в зависимост от вида ѝ, от начина, по който се използва, и от начина, по който хората конфигурират настройките си.

Част от информацията за местоположението се съхранява в профила ви в Google, докато не я изтриете

 • Управление на съхранението и изтриването: Настройките „История на местоположенията“ и „Активност в мрежата и приложенията“ имат опции за автоматично изтриване, които ви дават възможност автоматично да изтривате данните след 3, 18 или 36 месеца. Можете да преглеждате тези данни и като посетите „Хронология“ и „Моята активност“, както и да изтривате конкретна активност или групови данни според предпочитанията си. Винаги можете да промените тези настройки или опцията си за автоматично изтриване.
 • Запазване на информация за местоположението: В зависимост от продукта или услугата ни е възможно в профила ви в Google да се запазва информация за местоположението. Можете например да маркирате местоположения в Снимки или да добавите домашен или служебен адрес в Карти. В състояние сте да изтриете тази информация за местоположението.

Когато изтриете данни, Google следва правило за безопаснотото и пълното им премахване от профила ви, така че възстановяването им вече не е възможно. Първо, активността, която изтриете, спира да се показва и повече не се използва за персонализиране на практическата ви работа с Google. След това започваме процес на безопасно и пълно изтриване на данните от системите си за съхранение. Научете повече за това, как Google съхранява събраните данни.

Информация, която изтича след определен период от време

Друга информация за местоположението, описана в Как Google запазва данните, понякога (вместо да бъде изтрита ръчно) се съхранява от Google за определен период от време, преди да бъде изтрита. Времето, необходимо за безопасното и пълното ѝ изтриване, зависи от типа на данните. Например:

 • Google анонимизира данните за рекламна дейност в сървърните регистрационни файлове, като премахва част от IP адреса след 9 месеца и информацията от „бисквитките“ след 18 месеца.
 • Google изтрива местоположението на устройството и местоположението въз основа на IP адреса от записите ви в „Активност в мрежата и приложенията“ след 30 дни.

Информация, която се запазва за по-дълъг период от време за ограничени цели

Както е описано в Декларацията за поверителност на Google, „задържаме някои данни за по-дълги периоди от време, когато това е необходимо поради уважителни причини от правен или бизнес характер, например за сигурност, предотвратяване на измами и злоупотреби или поддръжка на финансови архиви“. Научете повече за практиките ни за съхранение

Как информацията за местоположението се използва за реклами?

За да ви показваме по-подходящи реклами

Рекламите, които виждате, може да са въз основа на информацията за местоположението ви. По принцип рекламите в Google използват същите типове информация за местоположението като продуктите, в които се показват. Например в зависимост от настройките ви рекламите в Търсене и други платформи на Google може да са въз основа на местоположението от устройството ви, IP адреса ви, предишната ви активност или домашния и служебния ви адрес от профила ви в Google. Освен това метаданните (напр. часова зона на браузъра, домейн, съдържание на страницата, тип браузър и език на страницата) може да се използват за приблизително определяне на държавата или общия район, от който се интересувате. Възможно е да разчитаме на тези метаданни в допълнение към сигналите за местоположението, които сме получили от IP адреса ви, VPN, прокси услуга или друга информация за мрежата.

Използването на информацията за местоположението помага рекламите, които виждате, да са по-подходящи за района, в който се намирате, или за районите, които са подходящи за вас. Ако например настройката за местоположението на устройството ви е включена и търсите с Google ресторанти в района, текущото ви местоположение може да се използва, за да ви се показват реклами за ресторанти в района. Местоположението ви може да се използва и за показване на разстояния до бизнеси в района като част от реклами в Google.

Също така може да използваме историята ви на сърфиране или активността ви в приложенията (като например търсенията ви, посетените уебсайтове или гледаните от вас видеоклипове в YouTube) и общите райони, запазени като част от настройката „Активност в мрежата и приложенията“, за да ви показваме по-полезни реклами. Ако например потърсите с Google откъде да купите мляко в района, може да видите реклами на магазини за хранителни стоки в общия район, от който често сърфирате в Google Търсене, докато чакате автобуса или влака си.

Рекламодателите могат да насочват реклами само към общи райони, като например държави, градове или региони около бизнеса си.

За допълнителна информация относно Дисплейна мрежа посетете Помощния център.

За да помагаме на рекламодателите да измерват ефективността

Също така може да използваме информацията за местоположението с цел анализ и измерване, за да разберем как се използват услугите ни. ​Ако например сте избрали да включите „История на местоположенията“, Google използва съответните данни, за да помага на рекламодателите да определят дали има вероятност хората да посетят магазините им вследствие на онлайн реклами. С рекламодателите се споделят само анонимни прогнози, а не лична информация. За целта Google свързва данните за онлайн активността ви, като например кликванията върху реклами, с данните от „История на местоположенията“, свързани с магазините на рекламодателите. Записите ви в „История на местоположенията“ не се споделят с рекламодателите.

За подобряване на продуктите и услугите на Google

Google използва информацията за местоположението и за да подобрява рекламните си продукти. Например данни за рекламите, с които взаимодействате, включително общият район за съответната активност, която се запазва в профила ви, може да бъдат обобщени и използвани за модели на машинно обучение, които подобряват инструментите за интелигентно офериране. Данните от профила ви не се споделят с рекламодателите.

Как да контролирам начина, по който информацията за местоположението ми се използва за показване на реклами?

Можете да контролирате как общите ви райони, където сте използвали сайтове и приложения на Google в миналото, могат да се използват за повлияване на това, какви реклами виждате, като осъществите достъп до районите, в които сте ползвали Google, в Моят център за реклами.

Когато настройката „Райони, където сте използвали Google“ е включена

Когато настройките Персонализиране на рекламите и Райони, където сте използвали Google са включени, Google ще използва запазените в „Активност в мрежата и приложенията“ данни, свързани с общите райони, в които сте използвали сайтовете и приложенията ни, за персонализиране на рекламите за вас.

Когато настройката „Райони, където сте използвали Google“ е изключена

Когато настройките Персонализиране на рекламите и Райони, където сте използвали Google са изключени, Google не използва за персонализиране на рекламите за вас запазените в „Активност в мрежата и приложенията“ данни, свързани с общите райони, в които сте използвали сайтовете и приложенията ни. Дори когато сте изключили настройката Райони, където сте използвали Google, пак може да виждате реклами въз основа на текущото си местоположение и местата, които сте задали като домашен и служебен адрес в профила си в Google.

Освен това, ако не сте в профила си, Google пак може да използва текущото ви местоположение от IP адреса ви или от устройството ви, за да ви показва реклами, в зависимост от настройките на устройството ви и тези на приложението.

За допълнителна информация как да включите или изключите персонализираните реклами, когато не сте в профила си, вижте тук.

Приложения на Google
Главно меню