Τύποι δεδομένων τοποθεσίας που χρησιμοποιούνται από την Google

Στα διάφορα προϊόντα Google ενδέχεται να χρησιμοποιούνται διαφορετικοί τύποι δεδομένων τοποθεσίας.

Οι Έμμεσες πληροφορίες τοποθεσίας αποτελούν πληροφορίες που δεν μας υποδεικνύουν την ακριβή τοποθεσία της συσκευής σας, αλλά μας επιτρέπουν να εικάσουμε είτε ότι σας ενδιαφέρει ένα μέρος είτε ότι βρίσκεστε πράγματι σε αυτό το μέρος. Ένα παράδειγμα έμμεσων πληροφοριών τοποθεσίας αποτελεί ένα ερώτημα αναζήτησης που έχει πληκτρολογηθεί μη αυτόματα για ένα συγκεκριμένο μέρος. Οι έμμεσες πληροφορίες τοποθεσίας χρησιμοποιούνται με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήσετε "Πύργος του Άιφελ", εικάζουμε ότι ενδέχεται να σας ενδιαφέρει να δείτε πληροφορίες σχετικά με μέρη κοντά στο Παρίσι και, στη συνέχεια, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα στοιχεία για να προσφέρουμε προτάσεις για αυτά τα μέρη κοντά σας.

Οι Πληροφορίες επισκεψιμότητας στο διαδίκτυο, όπως η διεύθυνση IP, συνήθως εκχωρούνται σε τμήματα ανά χώρα, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν τουλάχιστον για τον προσδιορισμό της χώρας στην οποία βρίσκεται η συσκευή σας και για ενέργειες όπως η παροχή της σωστής γλώσσας και των τοπικών ρυθμίσεων για τα ερωτήματα αναζήτησής σας. Οι πληροφορίες αυτές αποστέλλονται ως κανονικό τμήμα της επισκεψιμότητας στο διαδίκτυο.

Ορισμένα προϊόντα, όπως η πλοήγηση στροφή προς στροφή στους Χάρτες Google για κινητά, χρησιμοποιούν πιο ακριβείς πληροφορίες τοποθεσίας. Για αυτά τα προϊόντα, συνήθως πρέπει να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες τοποθεσίας βάσει συσκευής, οι οποίες αποτελούν υπηρεσίες που χρησιμοποιούν πληροφορίες όπως σήματα GPS, αισθητήρες συσκευής, σημεία πρόσβασης Wi-Fi και αναγνωριστικά πύργων κυψελών, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό ή την εκτίμηση της ακριβούς τοποθεσίας. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες τοποθεσίας βάσει συσκευής. Ορισμένες συσκευές ή/και εφαρμογές ενδέχεται να σας προσφέρουν επίσης πρόσθετες ρυθμίσεις ελέγχου τοποθεσίας για τις εν λόγω υπηρεσίες τοποθεσίας βάσει συσκευής. Για παράδειγμα, σε ορισμένα προϊόντα, μπορείτε να επιλέξετε εάν οι τοποθεσίες αυτές θα αποθηκεύονται στο ιστορικό του εν λόγω προϊόντος ή λογαριασμού.