Paano ginagamit ng Google ang impormasyon sa lokasyon

Bakit gumagamit ang Google ng impormasyon sa lokasyon?

Ipinapaliwanag sa Patakaran sa Privacy ng Google kung paano namin pinapangasiwaan ang impormasyon kapag gumagamit ka ng mga produkto at serbisyo ng Google, kabilang ang impormasyon sa lokasyon. Nagbibigay ang page na ito ng karagdagang impormasyon tungkol sa impormasyon sa lokasyong kinokolekta namin at kung paano mo ito makokontrol.

Nakasentro ang ginagawa ng Google sa pagbibigay ng mga kapaki-pakinabang na makabuluhang karanasan, at mahalaga ang tungkuling ginagampanan ng impormasyon sa lokasyon sa pagsasagawa lang ng bagay na iyon. Mula sa mga direksyon sa pagmamaneho, sa pagtiyak na kasama sa iyong mga resulta ng paghahanap ang mga bagay na malapit sa iyo, at hanggang sa pagpapakita sa iyo kung kailan karaniwang matao ang isang restaurant, nagiging higit na may kaugnayan at kapaki-pakinabang ang iyong mga karanasan sa Google dahil sa lokasyon. Nakakatulong din ang impormasyon sa lokasyon sa ilang pangunahing functionality ng produkto, tulad ng paghahatid ng website sa tamang wika o pagtulong na mapanatiling secure ang mga serbisyo ng Google.

Paano nalalaman ng Google ang aking lokasyon?

Depende sa mga produktong ginagamit mo at sa mga setting na pinili mo, puwede mong mabigyan ang Google ng iba't ibang uri ng impormasyon sa lokasyong napakahalaga para mapagana ang ilang serbisyo at gawing mas kapaki-pakinabang para sa iyo ang iba pa. Puwedeng makuha ang lokasyon mula sa mga real-time na signal, tulad ng iyong IP address o lokasyon ng device, at gayundin sa nakaraang aktibidad mo sa mga site at serbisyo ng Google, para maiangkop ang mga karanasan sa konteksto mo. Nasa ibaba ang mga pangunahing paraan kung saan puwede kaming makakuha ng impormasyon tungkol sa iyong lokasyon.

Mula sa IP address ng iyong koneksyon sa Internet

Ang IP address (na tinatawag ding Internet address) ay itinakda sa iyong device ng Internet Service Provider mo, at kinakailangan ito para gamitin ang internet. Ginagamit ang mga IP address para ikonekta ang iyong device sa mga website at serbisyong ginagamit mo. Halos nakabatay sa heyograpiya ang mga IP address. Nangangahulugan ito na posibleng kunin ng anumang website na ginagamit mo, kabilang ang google.com, ang ilang impormasyon tungkol sa iyong general area.

Katulad ng maraming iba pang serbisyo sa internet, puwedeng gamitin ng Google ang impormasyon tungkol sa general area kung nasaan ka para magbigay ng ilang pangunahing serbisyo. Kapag tinantya ang general area kung nasaan ka, nangangahulugan ito na, halimbawa, puwedeng magbigay ang Google sa iyo ng mga nauugnay na resulta, at mapapanatili nitong ligtas ang iyong account sa pamamagitan ng pagtukoy sa kakaibang aktibidad, gaya ng pag-sign in mula sa isang bagong lungsod.

Mula sa iyong nakaraang aktibidad

Habang ginagamit mo ang aming mga serbisyo, puwede naming ipagpalagay na interesado ka sa isang lugar kahit na hindi sinasabi sa amin ng iyong device ang eksaktong kinaroroonan mo. Halimbawa, kung naghahanap ka ng “Mga Cafe sa Paris,” puwede naming ipagpalagay na gusto mong makakita ng mga lugar malapit sa Paris at magpapakita kami sa iyo ng mga resulta ng mga cafe doon. Posibleng kasama sa ilang item mula sa iyong aktibidad, gaya ng mga nakaraang paghahanap, ang general area na kinaroroonan mo noong panahong iyon. Depende sa iyong mga setting, maso-store ang ganitong uri ng impormasyon sa iyong account at magagamit bilang input, halimbawa, para mapagpasyahan kung posibleng nasa Paris ka pa rin kapag gumawa ka pa ng mga paghahanap sa ibang pagkakataon.

Mula sa iyong mga may label na lugar

Puwede mo ring sabihin sa amin ang tungkol sa mga lugar na mahalaga sa iyo, gaya ng iyong bahay o trabaho. Makakatulong ito sa iyong gawin ang mga bagay tulad ng mas mabilis na pagkuha ng mga direksyon sa pamamagitan ng awtomatikong pagkuha ng address ng bahay at trabaho mo. Magagamit din ang impormasyong ito para impluwensyahan ang mga resultang ibinibigay namin sa iyo. Matuto pa

Mula sa iyong mga device

Maraming device, tulad ng mga telepono o computer, ang may kakayahang tukuyin ang eksaktong lokasyon ng mga ito. Puwede mong payagan ang Google at iba pang app na magbigay sa iyo ng mga kapaki-pakinabang na feature batay sa lugar kung nasaan ang iyong device. Halimbawa, kung mahuhuli ka na sa pagkikita ninyo ng iyong mga kaibigan, malamang na gugustuhin mong gumamit ng app sa pag-navigate para malaman ang pinakamabilis na paraan para makarating sa iyong patutunguhan. Para makakuha ng mga direksyon sa bawat pagliko, kailangan mong i-on ang lokasyon ng iyong device at bigyan ng pahintulot ang app na ma-access ito. O kaya, para sa ilang paghahanap na gaya ng "coffee shop," “bus stop,” o “atm,” karaniwang mas kapaki-pakinabang ang mga resulta kapag available ang eksaktong lokasyon.

Sa iyong Android device, kung pipiliin mong i-on ang lokasyon ng iyong device, puwede mong gamitin ang mga feature tulad ng pag-navigate, pagbibigay sa app ng access sa iyong kasalukuyang lokasyon, o hanapin ang telepono mo. Puwede mo ring piliin kung aling mga app ang may pahintulot na gamitin ang lokasyon ng iyong device sa pamamagitan ng mga simpleng kontrol na nagbibigay-daan sa iyong i-on o i-off ang pahintulot para sa mga indibidwal na app. Sa Android, makikita mo kapag hinihiling ng app na gamitin ang lokasyong batay sa GPS ng iyong telepono kapag ipinapakita sa itaas ng screen mo ang Lokasyon. Matuto pa

Mga Serbisyo ng Lokasyon ng Google

Sa karamihan ng Android device, ang Google, bilang provider ng lokasyon ng network, ay nagbibigay ng isang serbisyo ng lokasyong tinatawag na Mga Serbisyo ng Lokasyon ng Google (Google Location Services o GLS), na kilala sa Android 9 at mas bago bilang Katumpakan ng Lokasyon ng Google. Nilalayon sa serbisyong itong magbigay ng higit pang tumpak na lokasyon ng device at pahusayin sa pangkalahatan ang katumpakan ng lokasyon. Karamihan ng mga mobile phone ay may GPS, na gumagamit ng mga signal mula sa mga satellite para matukoy ang lokasyon ng device – gayunpaman, sa Mga Serbisyo ng Lokasyon ng Google, makokolekta ang karagdagang impormasyon mula sa kalapit na Wi-Fi, mga mobile network, at mga sensor ng device para malaman ang lokasyon ng iyong device. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pana-panahong pagkolekta ng data ng lokasyon mula sa iyong device at paggamit dito sa anonymous na paraan para mapahusay ang katumpakan ng lokasyon.

Puwede mong i-disable ang Mga Serbisyo ng Lokasyon ng Google anumang oras sa mga setting ng lokasyon ng iyong device. Patuloy na gagana ang lokasyon ng iyong device kahit na naka-off ang GLS, ngunit aasa lang ang device sa GPS para mataya ang lokasyon ng device para sa mga app na mayroon ng kinakailangang pahintulot. Iba ang Mga Serbisyo ng Lokasyon ng Google sa setting ng lokasyon ng iyong device. Matuto pa

Kinokontrol sa mga setting at pahintulot sa Android kung ang mga sensor ng device (tulad ng GPS) o lokasyong nakabatay sa network (tulad ng GLS) ang gagamitin para tukuyin ang iyong lokasyon at kung aling mga app ang may access sa lokasyong iyon. Hindi maapektuhan ng mga ito kung paano matatantya ng mga website at app ang iyong lokasyon sa ibang paraan, gaya ng mula sa iyong IP Address.

Paano sine-save ang lokasyon sa aking Google Account?

Depende sa iyong mga ginagamit na produkto at serbisyo ng Google at sa mga setting mo, puwedeng nagse-save ang Google ng impormasyon sa lokasyon sa iyong Google Account. Ang dalawa sa pinakakaraniwang lugar kung saan puwedeng naka-save ang impormasyong ito ay sa History ng Lokasyon at Aktibidad sa Web at App.

History ng Lokasyon ng Google

Kung mag-o-opt in ka sa History ng Lokasyon at mag-uulat ng lokasyon ang iyong device, kokolektahin at iso-store ang tumpak na lokasyon ng iyong mga naka-sign in na device, kahit na hindi ka aktibong gumagamit ng produkto o serbisyo ng Google. Nakakatulong ito sa paggawa ng iyong Timeline kung saan sino-store ang data ng History ng Lokasyon, at magagamit ito para mapagana ang pagbibigay ng mga rekomendasyon sa hinaharap sa Google. Puwede mong suriin, i-edit, at i-delete ang naka-save sa iyong Timeline anumang oras.

Ang pag-on sa History ng Lokasyon ay nagbibigay ng higit pang naka-personalize na karanasan sa buong Google—mga restaurant na iminumungkahi sa Google Maps batay sa mga kainang napuntahan mo, real-time na impormasyon tungkol sa pinakamainam na oras para bumiyahe pauwi o papasok sa trabaho nang sa gayon ay hindi maipit sa trapiko, at mga album sa Google Photos na awtomatikong ginawa mula sa mga lugar na napuntahan mo.

Para alamin kung na-on mo ang History ng Lokasyon, bumisita sa iyong Mga kontrol ng aktibidad. Baka hilingin sa iyong mag-sign in, at mula roon, puwede mong tingnan kung naka-on ang kontrol na ito. Bagama't puwede mong i-pause ang pangongolekta ng bagong data ng History ng Lokasyon, mananatiling naka-store ang dati mong data ng History ng Lokasyon hangga't hindi mo ito dine-delete. Matuto pa

Kung ide-delete mo ang iyong data ng History ng Lokasyon, puwedeng naka-save pa rin ang iba mo pang data ng lokasyon sa ibang lugar—gaya sa Aktibidad sa Web at App.

Aktibidad sa Web at App

Kung naka-enable ang Aktibidad sa Web at App, nase-save sa iyong Google Account ang mga paghahanap at aktibidad mo mula sa ilang ibang pang serbisyo ng Google. Puwedeng may impormasyon sa lokasyon ding kasama sa aktibidad na nase-save sa Aktibidad sa Web at App. Bilang halimbawa, kung ita-type mo ang “lagay ng panahon” sa Paghahanap at makakatanggap ka ng mga resulta sa lagay ng panahon batay sa lugar kung nasaan ka, ise-save sa iyong Aktibidad sa Web at App ang aktibidad na ito, pati ang lokasyong ginamit para maibigay ang resultang ito. Ang lokasyong ginagamit at sino-store sa iyong Aktibidad sa Web at App ay puwedeng galing sa mga signal tulad ng IP address ng device, iyong nakaraang aktibidad, o sa device mo, kung pinili mong i-on ang mga setting ng lokasyon ng iyong device.

Ang pag-on sa iyong setting ng Aktibidad sa Web at App ay nakakatulong sa aming magpakita sa iyo ng higit pang kapaki-pakinabang na resulta ng paghahanap, higit pang may kaugnayan na ad, at higit pang nakaangkop na mungkahi–tulad kapag nakikita mong awtomatikong iminumungkahi ang iyong hahanapin batay sa mga nakaraang paghahanap. Puwede mong suriin at i-delete kung ano ang nasa iyong Aktibidad sa Web at App, o puwede mong i-pause ito para sa iyong Google Account. Kapag na-pause ang Aktibidad sa Web at App, hindi na mase-save ang iyong mga paghahanap at aktibidad mula sa iba pang serbisyo ng Google sa hinaharap. Kahit na i-delete mo ang iyong data ng Aktibidad sa Web at App, puwedeng may naka-save ka pa ring data ng lokasyon sa ibang lugar—gaya sa History ng Lokasyon.

Para alamin kung na-on mo ang Aktibidad sa Web at App, bumisita sa iyong Mga kontrol ng aktibidad. Baka hilingin sa iyong mag-sign in, at mula roon, puwede mong tingnan kung naka-on ang kontrol na ito. Matuto pa

Paano ginagamit ang lokasyon para magpakita ng mga ad?

Puwedeng ihatid ang mga ad batay sa iyong pangkalahatang lokasyon. Puwedeng kasama rito ang lokasyong nakuha mula sa IP address ng device. Depende sa iyong mga setting ng pag-personalize ng mga ad, puwede ka ring makakita ng mga ad batay sa aktibidad mo sa iyong Google Account. Kabilang dito ang aktibidad na na-store sa iyong Aktibidad sa Web at App, na magagamit para sa higit pang kapaki-pakinabang na ad. Ang isa pang halimbawa ay kung na-enable mo ang History ng Lokasyon at regular kang pumupunta sa mga ski resort, puwede kang makakita sa ibang pagkakataon ng ad para sa kagamitan sa ski kapag nanonood ka ng video sa YouTube. Ginagamit din ng Google ang History ng Lokasyon sa na-anonymize at pinagsama-samang paraan, para sa mga user na piniling mag-opt in dito, para matulungan ang mga advertiser na masukat kung gaano kadalas na nakakatulong ang online na campaign ng ad sa pagdadala ng trapiko sa mga pisikal na store o pag-aari. Hindi namin ibinabahagi sa mga advertiser ang History ng Lokasyon o anupamang nagpapakilalang impormasyon.

Makokontrol mo ang data na sino-store sa iyong Google Account, at puwede mong i-off ang mga naka-personalize na ad anumang oras. Kapag naka-off ang pag-personalize ng mga ad, hindi ginagamit ng Google ang data na naka-store sa iyong Google Account para maghatid sa iyo ng higit pang may kaugnayang ad.

Mga app ng Google
Pangunahing menu