இருப்பிடத் தகவலை Google எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறது

இருப்பிடத் தகவலை Google ஏன் பயன்படுத்துகிறது?

இருப்பிடத் தகவல் உட்பட Googleளின் தயாரிப்புகளையும் சேவைகளையும் பயன்படுத்தும் போது தகவலை நாங்கள் எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறோம் என்பதை Google தனியுரிமைக் கொள்கை விளக்குகிறது. நாங்கள் சேகரிக்கும் இருப்பிடத் தகவலைப் பற்றியும் அதை நீங்கள் எவ்வாறு கட்டுப்படுத்தலாம் என்பதைப் பற்றியும் கூடுதல் தகவலை இந்தப் பக்கம் வழங்குகிறது.

பயனுள்ள, மதிப்புமிக்க அனுபவங்களை வழங்குவது Googleளின் முக்கிய பணியாகும், அதைச் செய்வதில் இருப்பிடத் தகவலும் முக்கிய பணியாற்றுகிறது. பயணத் திசைகள் உள்பட, உங்கள் தேடல் முடிவுகளில் உங்களுக்கு அருகிலுள்ள இடங்களும் இடம்பெற்றுள்ளன என்பதை உறுதி செய்வது, பொதுவாக எப்போது உணவகம் பரபரப்பாக இருக்கும் என்பதைக் காண்பிப்பது என்று, Google முழுவதுமான உங்கள் அனுபவங்களை இன்னும் தொடர்புடையதாகவும் பயனுள்ளதாகவும் "இருப்பிடச் சேவை" மாற்றுகிறது. சரியான மொழியில் இணையதளத்தை வழங்குவது அல்லது Googleளின் சேவைகளைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க உதவுவது போன்ற சில முக்கிய தயாரிப்புகளின் செயல்பாடுகளுக்கும் இருப்பிடத் தகவல் உதவுகிறது.

Google எவ்வாறு எனது இருப்பிடத்தை அறிந்து கொள்கிறது?

நீங்கள் பயன்படுத்தும் தயாரிப்புகள் மற்றும் நீங்கள் தேர்வு செய்யும் அமைப்புகளின் அடிப்படையில் சில சேவைகள் செயல்படுவதற்கு அத்தியாவசியமான மற்றும் பிறவற்றை உங்களுக்கு மேலும் பயனுள்ளதாக மாற்றக்கூடிய வெவ்வேறு விதமான இருப்பிடத் தகவலை Googleளுக்கு நீங்கள் வழங்கக்கூடும். உங்கள் அனுபவத்தைச் சூழலுக்கு ஏற்றவாறு ஒழுங்குபடுத்த, உங்களது IP முகவரி அல்லது சாதனத்தின் இருப்பிடம், Google தளங்கள் மற்றும் சேவைகளில் உங்களது முந்தைய செயல்பாடு போன்ற நிகழ் நேர சிக்னல்களில் இருந்து இருப்பிடம் பெறப்படுகிறது. உங்கள் இருப்பிடம் பற்றிய தகவலை நாங்கள் பெறுவதற்குப் பயன்படுத்தக்கூடிய முதன்மையான வழிமுறைகள் கீழே உள்ளன.

உங்கள் இணைய இணைப்பின் IP முகவரியிலிருந்து

IP முகவரி ஒன்று (இணைய முகவரி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது) உங்கள் இணையச் சேவை வழங்குநரால் சாதனத்துக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது, இணையத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கு இது தேவை. உங்கள் சாதனத்திற்கும் நீங்கள் பயன்படுத்தும் இணையதளங்களுக்கும் சேவைகளுக்கும் இடையே இணைப்பை ஏற்படுத்த IP முகவரிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. IP முகவரிகள் தோராயாமாகப் புவியியலை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. அதாவது google.com உட்பட நீங்கள் பயன்படுத்தும் எந்தவொரு இணையதளமும் உங்களின் பொதுவான பகுதி குறித்த சில தகவல்களைப் பெறக்கூடும்.

பெரும்பாலான பிற இணையச் சேவைகளைப் போன்றே சில அடிப்படைச் சேவைகளை வழங்குவதற்காக நீங்கள் இருக்கும் பொதுவான பகுதி குறித்த தகவல்களை Google பயன்படுத்தக்கூடும். நீங்கள் இருக்கும் பொதுவான பகுதியைக் கண்டறிவதன் மூலம் Googleளால் தொடர்புடைய முடிவுகளை வழங்க முடியும், புதிய நகரத்திலிருந்து உள்நுழைவது போன்ற வழக்கத்திற்கு மாறான செயல்பாட்டைக் கண்டறிந்து உங்கள் கணக்கைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க முடியும்.

உங்கள் கடந்த காலச் செயல்பாட்டிலிருந்து

நீங்கள் எங்கள் சேவைகளைப் பயன்படுத்துவதால் சரியாக எங்குள்ளீர்கள் என்பதை உங்கள் சாதனம் எங்களுக்குத் தெரியப்படுத்தவில்லை என்றாலும் அந்த இடத்தில் நீங்கள் ஆர்வமாக இருக்கிறீர்கள் என நாங்கள் ஊகிக்கக்கூடும். உதாரணமாக, "பழனியில் உள்ள காஃபி கடைகள்" என்பதைத் தேடினால் நீங்கள் பழனிக்கு அருகில் உள்ள இடங்களைப் பார்க்க விரும்புகிறீர்கள் என ஊகித்து அங்குள்ள காஃபி கடைகள் பற்றிய முடிவுகளை உங்களுக்குக் காட்டுவோம். முந்தைய தேடல்கள் போன்ற செயல்பாடுகள் சிலவற்றிலும், அந்த நேரத்தில் நீங்கள் இருந்த பொதுவான பகுதி பற்றிய தகவல் இருக்கலாம். உங்கள் அமைப்புகளின் அடிப்படையில் இந்த வகை தகவல்கள் உங்கள் கணக்கில் சேமிக்கப்பட்டு ஒரு உள்ளீடாகப் பயன்படுத்தப்படக்கூடும். உதாரணமாக, நீங்கள் பிறகு கூடுதல் தேடல்களை மேற்கொள்ளும்போது இன்னும் பழனியில் இருக்கிறீர்களா என்பதை முடிவுசெய்வதற்குப் பயன்படுத்தப்படலாம்.

லேபிளிடப்பட்ட இடங்களில் இருந்து

உங்கள் வீடு அல்லது பணியிடம் போன்ற முக்கியமான இடங்களைப் பற்றி எங்களிடம் கூறுவதற்கு நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கலாம். உங்கள் வீடு அல்லது பணியிட முகவரிகளைத் தானாகவே பெறுவதன் மூலம் விரைவாக அவற்றுக்கான திசைகளைப் பெறுவது போன்ற செயல்களை நீங்கள் செய்வதற்கு இது உதவுகிறது. இந்தத் தகவல் நாங்கள் உங்களுக்கு வழங்கும் முடிவுகளில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. மேலும் அறிக

உங்கள் சாதனங்களின் அடிப்படையில்

மொபைல்கள், கம்ப்யூட்டர்கள் போன்ற பல சாதனங்கள் அவற்றின் துல்லியமான இருப்பிடத்தைக் காட்டும். உங்கள் சாதனத்தின் இருப்பிடத்தைப் பொறுத்து பயனுள்ள அம்சங்களை உங்களுக்கு வழங்க Googleளையும் பிற ஆப்ஸையும் அனுமதிக்கலாம். உதாரணமாக, உங்கள் நண்பர்களைப் பார்க்க அவசரமாகச் செல்ல வேண்டுமெனில் விரைவில் அந்த இடத்திற்குச் செல்வதற்கான வழியை அறிந்துகொள்ள ஒரு வழிகாட்டும் ஆப்ஸைப் பயன்படுத்துவீர்கள். படிப்படியான வழிகளைப் பெற, உங்கள் சாதனத்தின் இருப்பிடத்தை ஆன் செய்து அதை அணுகுவதற்கான அனுமதியை ஆப்ஸுக்கு வழங்க வேண்டியிருக்கலாம். "காஃபி ஷாப்", "பேருந்து நிறுத்துமிடம்", "ATM" போன்றவற்றைத் தேடும்போது துல்லியமான இருப்பிடம் கிடைத்தால் தேடல் முடிவுகள் உங்களுக்கு இன்னும் உதவிகரமாக இருக்கும்.

உங்கள் Android சாதனத்தில் சாதன இருப்பிடத்தை இயக்கினால் வழிகாட்டுதல், தற்போதைய இருப்பிடத்திற்கான அணுகலை ஆப்ஸுக்கு வழங்குதல், மொபைலைக் கண்டறிதல் போன்ற அம்சங்களை நீங்கள் பயன்படுத்த முடியும். ஒவ்வொரு ஆப்ஸுக்கான அனுமதியையும் இயக்கவோ முடக்கவோ எளிய கட்டுப்பாடுகள் உள்ளன. இவற்றின் மூலம் உங்கள் சாதனத்தின் இருப்பிடத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கான அனுமதி எந்தெந்த ஆப்ஸுக்கு இருக்க வேண்டும் என்பதையும் நீங்கள் தேர்வு செய்ய முடியும். Androidல் GPS அடிப்படையிலான உங்கள் சாதன இருப்பிடத்தைப் பயன்படுத்த ஒரு ஆப்ஸ் அனுமதி கோரும்போது உங்கள் திரையின் மேல் பகுதியில் இருப்பிட ஐகான் காட்டப்படும். மேலும் அறிக

Google இருப்பிடச் சேவைகள்

பெரும்பாலான Android சாதனங்களில் Google ஆனது நெட்வொர்க் இருப்பிட வழங்குநராகச் செயல்பட்டு Google இருப்பிடச் சேவைகள் (GLS - Google Location Services) எனும் இருப்பிடச் சேவையை வழங்குகிறது. இது Android 9 மற்றும் அதற்குப் பிந்தையவற்றில் 'Google இருப்பிடத் துல்லியம்' என அழைக்கப்படுகிறது. இந்தச் சேவை மிகவும் துல்லியமாகச் சாதனத்தின் இருப்பிடத்தை வழங்குவதையும் பொதுவாக இருப்பிடத்தின் துல்லியத்தை மேம்படுத்துவதையும் நோக்கமாகக் கொண்டது. பெரும்பாலான மொபைல்கள் சாதனத்தின் இருப்பிடத்தைத் தீர்மானிக்க செயற்கைக்கோளின் சிக்னல்களைப் பயன்படுத்தக்கூடிய GPSஸுடன் உபயோகப்படுத்தப்படுகின்றன. இருப்பினும் உங்கள் சாதனத்தின் இருப்பிடத்தைத் தீர்மானிக்க Google இருப்பிடச் சேவைகள் மூலம் அருகிலுள்ள வைஃபை, மொபைல் நெட்வொர்க்குகள், சாதனத்தின் சென்ஸார்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து கூடுதல் தகவலைப் பெறலாம். இருப்பிடத்தின் துல்லியத்தை மேம்படுத்த உங்கள் சாதனத்திலிருந்து இருப்பிடத் தகவலை அவ்வப்போது சேகரித்து அடையாளம் காண முடியாத முறையில் அந்தத் தகவலைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் சாதனத்தின் இருப்பிடத்தைத் தீர்மானிக்கிறது.

எந்த நேரத்திலும் உங்கள் சாதனத்தின் இருப்பிட அமைப்புகளில் Google இருப்பிடச் சேவைகளை முடக்கலாம். GLS முடக்கப்பட்டிருந்தாலும் உங்கள் சாதனத்தின் இருப்பிடம் தொடர்ந்து செயல்படும், ஆனால் முக்கியமான அனுமதியுடன் ஆப்ஸுக்காகச் சாதன இருப்பிடத்தை மதிப்பிடுவதற்கு சாதனம் GPSஸை மட்டுமே சார்ந்திருக்கும். Google இருப்பிடச் சேவைகள் உங்கள் சாதனத்தின் இருப்பிட அமைப்பிலிருந்து வேறுபட்டது. மேலும் அறிக

உங்கள் இருப்பிடத்தைத் தீர்மானிக்க சாதனத்தின் (GPS போன்ற) சென்ஸார்களையோ (GLS போன்ற) நெட்வொர்க் அடிப்படையிலான இருப்பிடத்தையோ பயன்படுத்த வேண்டுமா என்பதையும் அந்த இருப்பிடத்தை அணுக எந்த ஆப்ஸுக்கு அனுமதி வழங்க வேண்டும் என்பதையும் Androidல் உள்ள அமைப்புகளும் அனுமதிகளும் கட்டுப்படுத்துகின்றன. IP முகவரி போன்ற பிற வழிகளில் இணையதளங்களும் ஆப்ஸும் எவ்வாறு உங்கள் இருப்பிடத்தை மதிப்பிடலாம் என்பதை அவை பாதிக்காது.

எனது Google கணக்கில் இருப்பிடம் எவ்வாறு சேமிக்கப்படுகிறது?

நீங்கள் பயன்படுத்தும் Google தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகள், உங்கள் அமைப்புகள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் Googleளானது உங்கள் Google கணக்கில் இருப்பிடத் தகவலைச் சேமிக்கக்கூடும். பெரும்பாலும் இந்தத் தகவல் 'இதுவரை சென்ற இடங்கள்', 'இணையம் மற்றும் ஆப்ஸ் செயல்பாடு' ஆகிய இரண்டிலும் சேமிக்கப்படலாம்.

Google - இதுவரை சென்ற இடங்கள்

நீங்கள் 'இதுவரை சென்ற இடங்கள்' என்பதைத் தேர்வு செய்திருந்து, இருப்பிடத் தகவலை உங்கள் சாதனம் அனுப்பினால் Google தயாரிப்பையோ சேவையையோ அடிக்கடி பயன்படுத்தவில்லை என்றாலும் நீங்கள் உள்நுழைந்துள்ள சாதனத்தின் துல்லியமான இருப்பிடம் பெறப்பட்டு சேமிக்கப்படும். 'இதுவரை சென்ற இடங்களின்' தரவு சேமிக்கப்படும் காலப்பதிவை நீங்கள் உருவாக்க இது உதவும், இனிவரும் பரிந்துரைகளுக்காக Googleளில் இது பயன்படுத்தப்படக்கூடும். எந்த நேரத்திலும் உங்கள் காலப்பதிவில் சேமித்தவற்றை மதிப்பாய்வு செய்யலாம், திருத்தலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.

'இதுவரை சென்ற இடங்கள்' என்பதை இயக்குவதால் நீங்கள் சென்று வந்த உணவகங்களின் அடிப்படையில் Google வரைபடத்தில் உணவகங்கள் பரிந்துரைக்கப்படுவது, போக்குவரத்து நெரிசலைத் தவிர்க்கும் பொருட்டு வீட்டிலிருந்தோ பணியிடத்திலிருந்தோ வெளியில் செல்வதற்கு ஏற்ற நேரம் பற்றிய நிகழ்நேரத் தகவலை வழங்குவது, நீங்கள் சென்று வந்த இடங்களின் அடிப்படையில் Google புகைப்படங்களில் தானாகவே ஆல்பங்கள் உருவாக்கப்படுவது போன்ற மேலும் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட அனுபவங்களை Google முழுவதும் பெறலாம்.

'இதுவரை சென்ற இடங்களை' இயக்கியுள்ளீர்களா என்பதை உறுதி செய்ய, செயல்பாட்டுக் கட்டுப்பாடுகளைப் பார்க்கவும். உங்களை உள்நுழையும்படி கேட்கலாம், அதன் பின்னர் இந்தக் கட்டுப்பாடு இயக்கத்தில் உள்ளதா இல்லையா என்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம். 'இதுவரை சென்ற இடங்களின்' புதிய தரவுத் தொகுப்பை இடைநிறுத்தும்போது, 'இதுவரை சென்ற இடங்களின்' முந்தைய தரவானது நீக்கப்படாத வரை தொடர்ந்து சேமிக்கப்படும். மேலும் அறிக

'இதுவரை சென்ற இடங்களின்' தரவை நீக்கினாலும் கூட 'இணையம் மற்றும் ஆப்ஸ் செயல்பாடு' போன்று வேறு எங்காவது சேமிக்கப்பட்ட பிற இருப்பிடத் தரவு உங்கள் சாதனத்தில் இருக்கக்கூடும்.

இணையம் மற்றும் ஆப்ஸ் செயல்பாடு

'இணையம் மற்றும் ஆப்ஸ் செயல்பாடு' இயக்கப்பட்டால் உங்கள் தேடல்களும் பிற Google சேவைகளில் இருந்து பெறப்படும் செயல்பாடுகளும் உங்கள் Google கணக்கில் சேமிக்கப்படும். 'இணையம் மற்றும் ஆப்ஸ் செயல்பாட்டில்' சேமிக்கப்பட்ட செயல்பாட்டில் இருப்பிடத் தகவலும் இடம்பெறக்கூடும். எடுத்துக்காட்டாக, தேடலில் 'வானிலை' என நீங்கள் உள்ளிட்டால் நீங்கள் இருக்கும் இடத்தின் அடிப்படையில் வானிலை பற்றிய முடிவுகளைப் பெறுவீர்கள். இந்த முடிவை வழங்கப் பயன்படுத்தப்படும் இருப்பிடம் உள்ளிட்ட இந்தச் செயல்பாடு உங்கள் 'இணையம் மற்றும் ஆப்ஸ் செயல்பாட்டில்' சேமிக்கப்படும். சாதனத்தின் இருப்பிட அமைப்புகளை இயக்குவதற்கு நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்தால் 'இணையம் மற்றும் ஆப்ஸ் செயல்பாட்டில்' பயன்படுத்தப்பட்டு சேமிக்கப்படும் இருப்பிடமானது சாதனத்தின் IP முகவரி, முந்தைய செயல்பாடு போன்ற சிக்னல்களில் இருந்தோ உங்கள் சாதனத்தில் இருந்தோ பெறப்படும்.

உங்கள் 'இணையம் மற்றும் ஆப்ஸ் செயல்பாட்டு' அமைப்பை இயக்குவதன் மூலம் நாங்கள் உங்களுக்கு மேலும் பயனுள்ள தேடல் முடிவுகள், மேலும் தொடர்புடைய விளம்பரங்கள், உங்கள் தேடலை பார்க்கும்போது முன்பு தேடியதன் அடிப்படையில் தானாகவே பரிந்துரைக்கப்படுவது போன்ற மேலும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட பரிந்துரைகள் ஆகியவற்றைக் காட்ட உதவுகிறது. உங்கள் 'இணையம் மற்றும் ஆப்ஸ் செயல்பாட்டில்' உள்ளவற்றை மதிப்பாய்வு செய்து நீக்கலாம் அல்லது உங்கள் Google கணக்கில் அதை இடைநிறுத்தலாம். 'இணையம் மற்றும் ஆப்ஸ் செயல்பாட்டை' இடைநிறுத்துவதால் இனிவரும் தேடல்களையும் பிற Google சேவைகளின் செயல்பாடுகளையும் சேமிப்பதைத் தடுத்து நிறுத்தும். உங்கள் 'இணையம் மற்றும் ஆப்ஸ் செயல்பாட்டின்' தரவை நீக்கினாலும், 'இதுவரை சென்ற இடங்கள்' போன்று வேறு எங்காவது உங்களது இருப்பிடத் தரவு சேமிக்கப்பட்டிருக்கும்.

நீங்கள் 'இணையம் மற்றும் ஆப்ஸ் செயல்பாட்டை' இயக்கியுள்ளீர்களா என்பதை உறுதி செய்ய செயல்பாட்டுக் கட்டுப்பாடுகளைப் பார்க்கவும். உங்களை உள்நுழையும்படி கேட்கலாம், அதன் பின்னர் இந்தக் கட்டுப்பாடு இயக்கத்தில் உள்ளதா இல்லையா என்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம். மேலும் அறிக

விளம்பரங்களைக் காட்ட இருப்பிடம் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகிறது?

உங்களது பொதுவான இருப்பிடத்தின் அடிப்படையில் விளம்பரங்கள் காட்டப்படும். சாதனத்தின் IP முகவரியிலிருந்து பெறப்பட்ட இருப்பிடமும் இதில் அடங்கும். விளம்பரத் தனிப்பயனாக்க அமைப்புகளைப் பொறுத்து Google கணக்கில் உங்களது செயல்பாட்டின் அடிப்படையிலும் நீங்கள் விளம்பரங்களைப் பார்க்கக்கூடும். மேலும் பயனுள்ள விளம்பரங்களுக்குப் பயன்படுத்தக்கூடிய உங்கள் 'இணையம் மற்றும் ஆப்ஸ் செயல்பாட்டில்' சேமிக்கப்பட்டுள்ள செயல்பாடும் இதில் அடங்கும். எடுத்துக்காட்டாக, 'இதுவரை சென்ற இடங்களை' இயக்கியிருந்து அடிக்கடி பனிச்சறுக்கு ரெசார்ட்டுகளுக்குச் செல்பவராயிருந்தால் எப்போதாவது YouTubeல் வீடியோவைப் பார்க்கும் போது பனிச்சறுக்கு உபகரணங்களுக்கான விளம்பரத்தை நீங்கள் பார்க்கக்கூடும். இதுவரை சென்ற இடங்களைப் பயன்படுத்த ஒப்புதல் அளித்த பயனர்களுக்கு, அடையாளங்காண முடியாத வகையிலும் ஒருங்கிணைந்த வகையிலும் Google அந்தத் தரவைப் பயன்படுத்துகிறது. கடைகள் அல்லது பிற இடங்களுக்கு ட்ராஃபிக்கை அதிகரிக்க ஆன்லைன் விளம்பரப் பிரச்சாரம் எவ்வளவு அடிக்கடி உதவுகிறது என்பதை விளம்பரதாரர்கள் அளவிடுவதற்கு உதவ இது உதவுகிறது. குறிப்பாக 'இதுவரை சென்ற இடங்களையோ' அடையாளங்காணக்கூடிய பிற தகவலையோ விளம்பரதாரர்களுடன் பகிர மாட்டோம்.

உங்களது Google கணக்கில் சேமிக்கப்பட்டுள்ள தரவிற்கான கட்டுப்பாடுகள் யாவும் உங்களிடமே இருக்கும். எந்த நேரத்திலும் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட விளம்பரங்களை முடக்கிக் கொள்ளலாம். விளம்பரத் தனிப்பயனாக்கம் முடக்கப்பட்டிருக்கும் போது, தொடர்புடைய விளம்பரங்களைக் கூடுதலாக வழங்க உங்கள் Google கணக்கில் உள்ள தரவை Google பயன்படுத்தாது.

Google ஆப்ஸ்
முதன்மை மெனு